Tofterå Slettemoen genealogy

Notes


Matches 10,751 to 10,800 of 11,539

      «Prev «1 ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... 231» Next»

 #   Notes   Linked to 
10751 To sønner med Marta:
Edmund Severin Krüger, 1892– 1949
Magnus Andreas Krüger, 1894– 1920

Med Anna:
Victor Jessen Krüger, 1905– 1995
Hans Petter Krüger, 1906– 1973
Ingrid Krüger, 1909– 1909
Kaare Jessen Krüger, 1910– 1991
Ludvik Holberg Krüger, 1917– 2003
Anna Marie Krüger, 1920– 1920
Anna Elisabeth Krüger, 1923– 2002 
Krüger, Ludvig Holberg (I4198)
 
10752 To sønner ved navn Lars, 1771, 1776, døde små. Glesnesholmen, Chatarina Rasmusdtr. (I18148)
 
10753 To the USA 12.4.1888 with brother Ole. He came back to Norway, married, and bought the farmland SAUENESET, Skipeneset bruk 5, in Fana, for 2000 kroner. He emigrated to America and sold the parcel in 1912 to Kristian Dekke for 2000 kroner.

His second emigration: As a married man with wife and son from Fana 19.2.1909, to Warwick, ND, med fripass av 4.10.1902. Was a masonry contractor in Minnesota before emigrating to Roseray, Saskatchewan, to take up homesteading with one of his brothers.
1916 Main St, Kindersley, Saskatchewan, Canada
22, Victory Mun, Kindersley, Saskatchewan, Canada
Left his farm to his brother and moved to Queen Charlote in early 30s owning small hotel which catered to whalers and fishermen. Moved to New Westminster around 1936. Lived along Fraser River West of Pattullo Bridge. Married Brita Alette Olsen, died 1961. 
Haugland, Rasmus Mikkels. (I10893)
 
10754 To US in 1875. Census 1880 has him in Traill, ND with brother Ingebrigt. With Ingeborg J., his sister-in-law who he married, he first lived in Hatton, ND, 1900 Lake Ibsen, Benson, North Dakota, and were farmers in Nueces, TX in 1910. When his sister Ingeborg E. died in 1916 he was living in Kingsville, TX. In 1930 Eric Selstad was living with his son John and wife Anna in San Jose. He is last mentioned in the phone book there in 1934. Selstø, Erik Eriks. (I5127)
 
10755 Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U031a002Aktenummer: 101
Datum: 26-08-1645
Soort akte: Procuratie
Notaris: C. VAN VECHTEN
Samenvatting:
om voor het leenhof van huis van de Haar ten behoeve van broer en oom Joachim Gysbertss Veen 1 1/2 morgen weiland gelegen onder De Haar over te dragen
Personen:
Mede-erven van Gysbert Willemss Veen ende Neeltgen Joachims, in leven echtelieden:
Constituant: Johan Gysbertss Veen, zoon
Echtgenoot: x Claesgen Dircx
Constituant: Gysbert Aertss Rosendael
Echtgenoot: x Marrichgen Gysbert Veen, dochter
Constituant: onmondige kinderen van + Willemtgen Gysberts Veen, dochter
Voogd: Gysbert Fredericxss, vader
Constituant: Jacob Janss de Jongh
Echtgenoot: x Hillichgen Gysberts Veen, dochter
Constituant: Willem Dircxss Hontselaer
Echtgenoot: x Arrisgen Gysberts Veen, dochter
Constituant: Gerrit Huygen
Echtgenoot: x Grietgen Gysberts Veen, dochter
Geconstitueerde: Aernoldus van Oostwaert
Geconstitueerde: Niclaes van der Kemp
Beroep: procureur cleyne rolle 's landts van Utrecht
Geconstitueerde: Anthonis Janss van Schayck
Beroep: backer
Woonplaats: Utrecht
Verwijzingen: testament d.d. 18-12-1616 voor notaris J. van der Cloes 
Veen, Gysbert Willemss (I33459)
 
10756 Toftegaard. Død som legdslem på Strømstad. Sævrøy, Halvar Lars. (I37599)
 
10757 Toftevågen - Løten Toftevåg, Lars Brynjels. (I36052)
 
10758 Tok borgerskap i Berge 1720 som mesterbuntmaker.
Bergen by, skifteprotokoll nr. C 3a, 1737-1744, registrert 3.11.1745.

Eide det som i 1888 ble kalt Mowinckelgården mellom rode 13 og 14. I 1718 selger Idevart
Hanssen og Joachim Friele eiendommen på vegne av Østen Olsens enkes dødsbo til Henrich
Bruus. Eiendommen ligger i det som da omtales som Damsgården, og innholder ett
"Waaningshus". 5. juli 1730 selger og skjøter Østen Jensen nederste del av sitt hus i samme
gården til Henrich Brus. 3. mars 1736 overføres enda en eiendom i gården til Henrich Bruus.
Dette gjelder øverste sjøbod med grunn. 7. august selger Henrich Bruus sitt hus og sine tre
sjøboder med grunn til sin sønn Petter Henrichsen Bruus. Salgsummen er 1000 rd.
Kilde: Eiendomsmarkedet i Bergen 1686 – 1802, masteroppgave Bjørn-Arvid Bagge, UIB 
Bruus, Hendrich Petersen (I16734)
 
10759 tok borgerskap i Bergen 22.1.1641, gift med Efgie Jeremiasdtr. (død 1686).
Familien budde i 16. rode ved hustakseringa i 1657, ved skattemantalet i 1683, 1686 og 1689.
Kjende born: Jonas Helt d. 1714, Margreta d. 1698, Maren d. 1742, Sander d. 1708 og dottera Magdalene Sandersdtr. Helt g. 1681 med Erich Lawritsøn Lund. 
Helt, Sander Sandersen (I36903)
 
10760 Tok borgerskap som Johan Bruus 27. april 1730 oppga da å være fra Bergen. Han holdt vertshus og bryggeri. Han hadde tidligere vært handelsbetjent i Talvig i Finnmark. Han var gift i Talvig 11. juli 1723 med Anne Andersdatter Filanius, prestens datter. I Talvig fikk de barna Anders Filian i 1724 og Margrethe i 1725, i Bergen Marthe i 1727, Peter i 1728, Andreas Filanius i 1730, og et barn ble gravlagt i 1733, 1 dag gammel.

Jan Brus (Bruss), øltapperi, i 12. rode 1729, i 11. rode 1730. Lignet 1729 til rd 1-3, 1730 til rd 1-3. Det er holdt skifte 9. mars 1735. Jan/Johan hadde blant annet brødrene Hendrich og Peter. 
Bruus, Jan (I16717)
 
10761 Tok Gjest Baardsen ca 1820! Hille, Peder Halvars. (I2177)
 
10762 Tok over bruk 7 på Nordre Hjellestad i 1796. Kjøpte garden i 1819 på auksjon for 555 Spdl. gift 1. gang. med Mari Larsdtr. Hordnes (1761-1809), barn med Mari: Kristi, Anna og Jon som døde liten. Gift andre gang med Dorta Eriksdtr. Mildestveit f. ca. 1788, d. 1861. Barn: Mari, Erik på Hjellestad, Jon på Lønningen, Anders på Søreide, Anna, to barn døde små. Ved sønnen Jons vigsel i 1845 er Anders nevnt som afg. gaardmand. Hjellestad, Anders Jons. (I8910)
 
10763 Tok over bruket etter faren. Gift med Anna Haldorsdtr. Barn: Helga, Rangele og Knud. Mellesdal, Torbiørn Knuds. (I14581)
 
10764 Tok over bruket til onkelen Knut Olsen Stendastykkjet, Hordnes bruk 8, og gifta seg med dottera hans, kusina Marta Olina. Hordnes, Ola Anders. (I26201)
 
10765 Tok over bruket. Svidalsnes, Anders Johannes. (I14723)
 
10766 Tok over farmen etter faren i Finley. Først gift med Hanna, sidan med Orpha i 1944. Mickelson, Mons Olai (I15157)
 
10767 Tok over kring 1855. Oppført som fabrikkarbeider i 1889. Hordnes, Jens Pauls. (I2710)
 
10768 Tok over Salbu bruk1 i 1947 Salbu, Gregorius Tollefs. (I1373)
 
10769 Tok over stova i Tyrnevik etter mora, dreiv med strikking og veving. Døydde på Sør-Tofta. Dommedal, Abelona Nilsdtr. (I26576)
 
10770 Tok seg arbeide i Vaksdal Mølle i 1907. Var i 1928 med på å stifta Møllearbeidernes forening i Vaksdal, kor han var formann fram til 1934. 25. juni 1934 vart han av Stortinget valt til varamann i Statens Kornråd. Erstad, Steffen Kaspar Knuts. (I13107)
 
10771 Tokjel (Thorsten) og Kiristi gift samme dag som Knut Jacobsen Exe og Brita Johannesdtr. Yksendalen i East St Olaf. Family F8866
 
10772 Toleff Ingerbretsen, census 1880 Bristol, Worth, Iowa. Trilhus, Tolleiv Engebrets. (I14320)
 
10773 Tolleiv Steinson (-1593)

Tolleiv var visstnok islending og presteson. Tolleiv var gift fyrste gong 1571 med dotter av rektor Eirik Loss i Bergen, ho døydde få år etter. Tolleiv var fyrst sokneprest i Eidfjord. Han vart sokneprest i Ål omkr. 1574 og prost i Hallingdal frå 1585. Ein gong i 1570-åra kom Ola Olson Hus til presten og ba han fylgja seg til Haugan i Sigdal og hjelpa Ola med å fri til dotra der, den fagre Olaug. Tolleiv vart med, men då han såg den vene jenta likte han henne så godt at han fridde for seg sjølv og fekk ja. Olaug vart gift oppatt Jens Roschild, prest i Nes og tredje gong med Rasmus Gjertson, Jens sin etterfylgjar. Kjelder: O.Kolltveit: Granvin, Ulvik og Eidfjord:I s.254, Botolv Baklien: Hallingslekter , Oslo 1987 (no. 1634) 
Steinson, Tolleiv (I14527)
 
10774 Tolv barn. Ford, John Andersen (I31225)
 
10775 Tombstone states 3-11-1896. All other sources (including obit) state 3-14-1896.

Obituary from the Newton Press, Newton, IL: 3-18-1896

Mrs. Judy Fear died very suddenly at 10 o'clock Saturday morning, aged 77 years, 7 months, and 8 days. Deceased was born in Indiana, August 12, 1818; married to William Fear about 1836; and moved to Jasper county. To them were born twelve children, six of whom are living - John, Ben, Wm. and Warren Fear, Mrs. Margaret Burtch, and Mrs. E. Malcom. Her youngest child, Edmond, preceded her to the glory world two years ago, Feb 25. Mrs. Fear joined the Baptist church when about 17 years of age. She was a good motherly woman, loved and respected by all who knew her. Her husband died Jan 14, 1882. Mrs. Fear had been at Mrs. Burtch's. Friday evening she wanted to go to her son John's. She got up Saturday morning as usual, ate her breakfast and about 9 o'clock took a chill and died in a little while. She had 36 grand children, 21 great-grand-children, and one great-great-grand-child. 
Ferguson, Judah (I20255)
 
10776 Tommes Christophersen (død før 1714), som hadde etterlatt seg sønnen Halvor, som igjen var død, og hvis arv skulle tilfalle hans mor Ane Nielsdtr. Eide, Tommes Christophers. (I14907)
 
10777 Tommy and his two oldest sons Helmer and Alfred died within days of each other in December 1913 of typhoid, and his widow - Malena Stangeland Thompson - was left with seven children to raise. Skaalevik, Tharald Tharalds. (I30987)
 
10778 Tomt frådelt bnr. 1 Hummelsund i 1963 og husa på gnr. 17 bnr 46 Vesletun ble bygd i 1968. Mons og Salmi bodde her da Nils Ansgar overtok hovedbruket, og Kari og Svein Eidsnes nytta det til fritidsbustad frem til Nils Bjarne overtok og bodde her fra 99-08. Tofteraa, Mons Olai Nils. (I74)
 
10779 Tony had an older brother Anton, who died eight months old.
Tony was married in 1922 to Wilma Louis Ausen (1905-1992) and to Emma Rose Johnson (1910-1980).
Wilma and Antons children were Edgar Jordon, Eldo, Wesley, Leonore and Vernon. All lived in Sioux Falls. 
Foss, Anton (I25407)
 
10780 Took over the family farm in Medina, Dane, Wisconsin with brother Andrew. Torgeson, Torjus Charles F. (I29768)
 
10781 took over the rental of land from his mother in 1752, that his mother rented from Aletta Johanna van Noortwyck in Cattenbroeck. Vaendrig, Pieter Cornelisz (I33456)
 
10782 Torbiørn Hans. er nemnt som brukar på garden 1666.

!DEATH: Digitalarkivet, Døde i Haus 1691-1792; ; ; ; ; . . Dnica inter Festum Nativitat: Christi et Cirkumcisionis Stamnæs Torbiørn Hansøn Meldisdal m bleff graffestet Torbiørn Hansøn Meldisdal og Hans Qwinde Anna JohansDaatter 1694 
Mellesdal, Torbiørn Hans. (I14592)
 
10783 Torbiørn var brukar 1611 - 1630. Han vart kalla øydejordsmann. Kona hans heitte Anna og dei hadde ein son, Hans, fødd omlag 1603. Mellesdal, Torbiørn (I14594)
 
10784 Torbjørn Dannevig Hauge (1910– 1989) var kjemiingeniør som tok doktorgraden i arkeologi i 1946 med en avhandling om historisk metallurgi, nærmere bestemt om teknologiske produksjonsforhold vedrørende tradisjonell fremstilling av jern i Norge. Han var opptatt av å belyse de tekniske løsningene og fremstillingsmetodene av jern i gammel tid, altså et internalt teknologihistorisk perspektiv. I 1952 ble Dannevig Hauge museumsdirektør ved Norsk Teknisk Museum (NTM) som da han tiltrådte stillingen fremdeles holdt til i kjelleren i Vikingskipsmuseet på Bygdøy, men som i
1959 fikk nye lokaler på Etterstad utenfor Oslo. Kilde: Arkeologi i all offentlighet, T. S. Guttormsen.

gm. Edith Elisabeth Mortensen 
Hauge, Torbjørn Andreas Dannevig (I39787)
 
10785 Tord var gift med Guri Knutsdtr. I 1718 var Tord utkommandert i krigen mot Karl XII. Kona førde på tinget 25. februar 1718 vitne på at mannen var ute med major Brinchs kompani, at han dreiv "en gårdeplads Slettemoen kaldet", og at han hadde tre umundige born og den gamle mor si (som hadde kår hjå han) å forsyrgje, og at det difor var mykje om å gjera å få Tord heimatt.
Då Tord døde var eldste sonen berre åtte år. Enkja Guri dreiv vidare, og overtok heile Nordre Slettemoen som hadde vore delt, i 1734. Ho fekk to born etter mannen var død Knut Halvorson Sudndalen (Skøro) og Anne Persdtr. Sausgardhaugen. Omlag 1750 gav ho frå seg garden til eldste sonen, Tolleiv. 
Slettemoen, Tord Tolleivs. (I28161)
 
10786 Tore er nemnd som busitjar på Fykse, indre tun, frå 1675 av. Skyldi på garden hans var 2/3 av det som faren hadde brukt. Den andre tredjedelen sat halvbroren Olav med. Tore sin gard vart heitande Storstova og broren sin part Vetlastova. Tore er den fyrste lensmann for Rosendal som me kjenner til, og han hadde ombodet all sin dag. Han var truleg ein vyrd mann i bygdi og hadde litt meir kunnskap enn folk flest. Ved skiftet etter han vart soleis framlagde fleire bøker, og elles veit me at lensmannen var godt skrivefør. Han stod seg godt på garden sin. I 1711 fekk eldste sonen, Oddmund, bygsla helvti av Storstova og bygde bunadshus serskilt. No var det i røyndi ingi Storstova meir, då tunet var delt i tre omlag like gardsbruk, men namnet vert ikkje di mindre bruka den dag i dag. Garden til Oddmund var nemnd Nordstova, seinare Sjurstova. Tore åtte andel i Telstø. Fykse, Tore Oddmunds. (I5377)
 
10787 Torger utv. til Amerika i 1855--men kom attende og budde på Skipeneset i 1860-åra. Var husmann uten jord og kipper. Milde, Torger Abrahams. (I1570)
 
10788 Torkel tente heime. Hop, Torkel Torkels. (I26544)
 
10789 Torkild er nemnt i skattelistene på Lerøy (br. 10) i 1563, 1590/91 og 1608, om det er same mannen var han altså brukar i meir enn 45 år. Hadde broren (eller sonen) Lasse på bruk 2. Hop, Torkild Torkilds. (I26082)
 
10790 Torkjell budde nokre år på Grønebakken under Lien. I 1875 var Torkjell dagarbeidar og budde hjå foreldra i Borkhusbråten. Torkjell og Anne Martinsdtr. Kanafetmyrane gifte seg i 1876. Dei reiste til Amerika i mai 1882 med "Rollo" frå Oslo. Reisemålet var Beard.

1885 • Martin, Rock, Minnesota, USA - T. Rue, med Anne, Ole og Anna M, ved siden av Knut, som og kalla seg Rue, med Guri og Teoline (Helene).
1895 • Denver, Rock, Minnesota, USA
1900 • Shelburne, Lyon, Minnesota, USA
1905 • Hills, Rock, Minnesota, USA
1910 • Hills, Rock, Minnesota, USA, ikkje langt frå broren Knut.
1920 • Sioux City, Iowa
1930, 1935 og 1940 • Sioux City Township, Sioux City, Woodbury, Iowa med dottera Martine

Born:
Anne, 1877–
Margit, 1878–
Ola T. Olson Rue, 1881–
Anne Maria Olsen Rue, 1883– g. Louis Clapper
Tina (Martine) Olson Rue, 1885–
Clara Severine Rue, 1888–
Thilda Helene Rue, 1890-1892
Emma Johanna Rue, 1891- g. Otto Thrane

Dei to eldste jentene budde ikkje med familien i 1885, mogeleg dei døydde på vegen og vart kalla opp i 1883?

Torkel kalla seg for Torkel O. Rue, nokre census har berre Torkel Olson. Ein Syver O. Rue var fadder i 1885, medan broen Knut Sire var fadder i 1883. Ole O. Rue og Helge O. Rue tilhørde same kyrkja Immanuel Lutheran Congregation i Hills, Minnesota. 
Rue, Torkjell Ols. (I39755)
 
10791 Torpare ved Foglö Quarn, Ruds Rote, Torsö, Skaraborg, Sverige. Gustafson, Anders (I41169)
 
10792 Torpe, bruk 3. Torpe, Lars Sjurs. (I5317)
 
10793 Torstein fekk skøyte hjå faren på ein lut av garden i 1759. Seinare fekk han det heile. I 1778 fekk han i stand utskifting på mark og skog som høyrde garden til. Han sat bra i det. Valland, Torstein Nils. (I5325)
 
10794 Torstein sat med garden etter broren i 1701. Seinare finn me han som legdsmann i mange år. I 1722 vitna han for retten at grannen som då hadde teke seg sjølv av dage hadde vore tullut i lengre tid. Valland, Torstein Aslaks. (I5343)
 
10795 Torsten kan igjen være i slekt med Tosten Tores. Storebø f. 1661, som hadde broren Vermund f. 1666 (registrert i rulle 1704), 34 år på Storebø i 1701. Se opp for navnebroren Tosten Vermunds. Eikholm, som får barn i samme tidsrom med Barbara Pedersdtr. i 1730-1735 (Møgster). Østervold, Tosten Vermunds. (I27306)
 
10796 Torsten kan igjen være i slekt med Tosten Tores. Storebø f. 1661, som hadde broren Vermund f. 1666 (registrert i rulle 1704), Vermund 34 år på Storebø i 1701. Se opp for navnebroren Tosten Vermunds. Østervold som får barn med Anne Halvorsdtr. i samme tidsrom.
Tosten Vermunds. Eikholmen kan ha vært gift etter Barbara, og fått sønnen Samson i 1762. 
Eikholmen, Tosten Vermunds. (I18265)
 
10797 Torvald var gift med Anne Aakre. Kambestad, Torvald Simons. (I21947)
 
10798 touwslagersknecht. Sponsors at his christening were P.Jan Gijse van der Raad en Annetje Gerrits van der Raad, Mees Hendriksz (I18731)
 
10799 Tr. (1) op 23-jarige leeftijd Noordwijk 21-03-1710 Jan Willemsz van der ZWAN. van der Klerk, Trijntje Vechtersdr (I24912)
 
10800 Tr. (2) Noordwijk 02-03-1721 Willem Cornelisz MOERKERKEN. {Hij tr. vóór 1686 Ariaantje Jansdr de ROT, geb. Noordwijk ca. 1665, overl. Noordwijk 02-03-1721, dr. van Jan Leendertsz de ROT en Neeltje HARMENSDR.} Source: Hans Montanus Verbaan, Aaltje Doe (I24832)
 

      «Prev «1 ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... 231» Next»