Tofterå / Slettemoen genealogy

Citations


Marithe Olsdtr. Toft

1Tore Nordvik, Introduserte i Sund 1729-1740 (Digitalarkivet).
"5te Octobr: 1738 Ole Olsøn Toften Kristi Monsdtr Pigebarn, som lefuer Sund."


Rasmus Castens. Lerøy

1Tore Nordvik, Gravlagde i Sund 1729-1769 (Digitalarkivet).
"Dom: 2de Adventus 1762 Rasmus Carstensen Leerøen 17 Dage Sund."


Magrethe Castensdtr. Lerøy

1Tore Nordvik, Gravlagde i Sund 1729-1769 (Digitalarkivet).
"Dom: Sexagesima 1764 Magrethe Castensdatter Leerøen 2 uger og 4 Dage Sund."


Marthe Castensdtr. Lerøy

1Tore Nordvik, Gravlagde i Sund 1729-1769 (Digitalarkivet).
"Dom: 3tie Adventus 1765 Marthe Castensdtr Leerøen 1/2 aar 7 ug: Sund."


Wincentz Hans. Vardøy

1Digitalarkivet, Skiftedesignasjoner for Nordhordland, 1735-48.
"Giertrud Wintzensdr 3-1-0 Daniel Søre Eicherhofde 7 aar Morbrod: Trellevig 3de Novembr 1747 fader Wintzens Hansen Sartor."

2Tore Nordvik, Gravlagde i Sund 1729-1769 (Digitalarkivet).
"9 Julii 1747 Vincentz Hansen Trælevigen 66 aar og 32 uger."


Giertrud Rasmusdtr. Toft

1Tore Nordvik, Gravlagde i Sund 1729-1769 (Digitalarkivet).
"16de Martii 1738 Giertrud Rasmusdtr Trællevigen 72 Aar Sund."