Tofterå / Slettemoen genealogy


Nils Anders. Bjelland was born about 1730 in Bjelland, Austevoll. He died in Bjelland, Austevoll. He married Marithe Olsdtr. Toft before 1764.

Marithe Olsdtr. Toft [Parents] was born 1 in 1738 in Nore Toft, Sund. She died in 1782 in Bjelland, Austevoll. She married Nils Anders. Bjelland before 1764.

They had the following children:

  F i Anne Nilsdtr. Bjelland was born in 1764 in Bjelland, Austevoll. She died in 1836 in Bjelland, Austevoll.
  F ii Christie Nilsdtr. Bjelland was born in 1765 in Bjelland, Austevoll. She died before 1771 in Bjelland, Austevoll.
  F iii Siri Nilsdtr. Bjelland was born in 1768 in Bjelland, Austevoll. She died in Vorland, Sund.
  F iv Kanute Nilsdtr. Bjelland was born in 1770 in Bjelland, Austevoll. She died in Austevoll.
  F v Christie Nilsdtr. Bjelland was born in 1771 in Bjelland, Austevoll. She died in 1809 in Storebø, Austevoll.
  M vi Ole Nils. Bjelland
  M vii Rasmus Nils. Bjelland

Knud Mons. Lerøy [Parents] was born in 1655 in Lerøy, Sund. He died in Bakka, Sund. He married Marthe Pedersdtr. Bakka before 1682 in Sund.

Henrik Ravels udgivne Skiøde til Knud Monsen Bache paa 1 Vaag fisk udi Nordtoften med andel udi LaxeVaagen dat/erit Bergen d/en 27 Nov/embris 1717.

Marthe Pedersdtr. Bakka [Parents] was born in Bakka, Sund. She died about 1705 in Bakka, Sund. She married Knud Mons. Lerøy before 1682 in Sund.

Other marriages:
Bakka, Michel Anders.

They had the following children:

  F i Anna Knudsdtr. Bakka
  M ii Mikkel Knuds. Bakka
  M iii Mons Knuds. Bakka
  F iv Marthe Knudsdtr. Bakka

Nils Lasses. Berge [Parents] was born in 1727 in Berge, Sund. He died on 7 JAN 1771 in Berge, Sund. He married Anna Wincenzdtr. Hamre.

Anna Wincenzdtr. Hamre [Parents] was born in 1728 in Hamre, Sund. She died in 1787 in Berge, Sund. She married Nils Lasses. Berge.

Other marriages:
Berge, Iver Ols.

They had the following children:

  F i Anne Nielsdtr. Berge
  F ii Guri Nilsdtr. Berge was born in 1755 in Berge, Sund. She died in 1755 in Berge, Sund.
  M iii Vinsents Nils. Berge was born in 1756 in Berge, Sund. He died in 1768 in Berge, Sund.
  F iv Guri Nilsdtr. Berge
  M v Lasse Nils. Berge was born in 1761 in Berge, Sund. He died in 1781 in Berge, Sund.
  M vi Knut Nils. Berge was born in 1764 in Berge, Sund. He died about 1765 in Berge, Sund.
  M vii Knut Nils. Berge was born in 1766 in Berge, Sund. He died in 1770 in Berge, Sund.
  F viii Synneva Nilsdtr. Berge was born in 1767 in Berge, Sund. She died before 1771 in Berge, Sund.
  M ix Lars Niels. Berge
  F x Marthe Nielsdtr. Berge

Mons Jans. Bjelkarøy [Parents] was born in 1639 in Øvre Titlestad, Fana. He died in 1714 in Bjelkarøy, Sund. He married Aagete Arnesdtr. Bakka in 1681 in Sund.

Mons Johannesen Bjelkarøy er i sitt første ekteskap gift med ei datter til lensmannen Ole Nilsen Bjelkarøy og i sitt andre med Agathe Arnesdtr f Hamre i Sund. Ekteskapet med NN Olsdtr var barnløst, slik at alle barna er i frå andre ekteskap med Agate Arnesdtr f Hamre.

Skifte 1714.

Foreldre til Mons Johannessen på Bjelkarøy er Johannes Rasmussen på Titlestad i Fana og konen Synneve, som var datter av Ola Nilson, oppsitjar på Bjelkarøy frå 1625.

"Tingbok 1690: Lars Smøraas hafde Ladet stefne Rasmus Hornes, Mogens Bielcherøen og Olle Tittelstad fordj hand schal hafue Kiøbt af Niels Nedre DyngeLand 1/2 p/un/d Smørs Leye vdj dend gaard Smøraas for 18 rdr Som hand Siger da og dend tid der paa hafr vdlagt 9 rdr 2 march 6 s/chilling og det for omtrent 6 eller 7 aar Siden, med Begiering hand maatte niude Sine penge Igien, eller og wil hand Betalle dend rest som er 8 rdr 3 march 10 s/chilling og der paa er dom Begierende Lars Smøraas fremblagde paa ting *Bored (tingbordet) de resterende penge, Rasmus Hornes paa Mogens Bielcherøns Vegne Suarede det (at) Mogens Iche her vilde møde, mens vilde det (at) Lars hannem schulde stefne til hans verneting som Er i Sartor schibbred Rasmus Hornes Sagde det (at) hand førend Mogens Bielcherøen er tilstede Iche her til Kand Suare efttersom Mogens er rette oddels Mand til dj 6 march/e/r Smørs Leye, Olle Tittelstad Suarede det Mons Bielcherøen er rette oddelsmand eftter hans Moders død, Som Olle Tittelstad hafuer til Egte, og videre Kunde hand iche Suarre Saa IndLagde Lars Smøraas It tingsvidne vdsted 1646 d/en 26 Feb/rua/r Her paa Hoops tingstue til at Bevijse godzed var hanem Soldt og derfore adKomst Breved var I Hænde Lefverdt, til huilchet Hand Sig holdt og endnu paastoed Enten penger at gifue eller tage Huis Iche da Begierede hand dom till Sin schadesLøs Betalling Rasmus Hornes paa samptliges vegne Sagde at forInden Lars Smøraas det stefner til Aasteden Iche noget vilde eller Kunde Suare, mens til dend tid Wil suarre, eftter Lougen ellers Begierede Rasmus Hornes, det Lars Smøraas maatte afligge Sin Eed Hand de 9 rdr 2 march 6 s/chilling hafde Betalt Huilchet Hand og frjvillig giorde Eftter parternes paa Begge Sidders sambtøche Beroer Sagen til neste ting ImedLer tid formaanes dem til forEening og huis de Iche forInden forEenes da schal her vdinden Kiendes huis Lougmæssigt Kand verre "

Aagete Arnesdtr. Bakka [Parents] was born in Bakka, Sund. She died after 1714 in Bjelkarøy, Sund. She married Mons Jans. Bjelkarøy in 1681 in Sund.

Var faren Aadne Pedersøn Bakka, f. 1617? Han hadde sønnene Christopher f. 1656, Lars f. 1660 og Ole f. 1662.

They had the following children:

  M i Casten Mons. Bjelkarøy
  F ii Brite Monsdtr. Bjelkarøy
  F iii Synnøve Monsdtr. Bjelkarøy
  F iv Christi Monsdtr. Bjelkarøy

Carsten Rasmus. Bjelkarøy [Parents] was born in 1736 in Bjelkarøy, Sund. He died in 1819 in Lerøy, Sund. He married Malene Michelsdtr. Lerøy about 1760 in Sund.

Malene Michelsdtr. Lerøy [Parents] was born in 1729 in Lerøy, Sund. She died in 1796 in Lerøy, Sund. She married Carsten Rasmus. Bjelkarøy about 1760 in Sund.

Other marriages:
Skoge, Thore Lars.

They had the following children:

  M i Thore Castens. Lerøy was born in 1761 in Lerøy, Sund. He was christened on 28 JUN 1761 in Sund. He died in 1761 in Lerøy, Sund. He was buried on 2 AUG 1761 in Sund.
  M ii Rasmus Castens. Lerøy was born in 1762 in Bjelkarøy, Sund. He was christened on 21 OCT 1762 in Sund. He died 1 in 1762 in Lerøy, Sund.
  F iii Magrethe Castensdtr. Lerøy was born in 1764 in Lerøy, Sund. She died 1 in 1764 in Lerøy, Sund.
  F iv Marthe Castensdtr. Lerøy was born in 1765 in Lerøy, Sund. She was christened on 5 JUN 1765 in Sund. She died 1 in 1765 in Lerøy, Sund.
  F v Christi Carstensdtr. Lerøy
  F vi Marthe Carstensdtr. Lerøy

Wincentz Hans. Vardøy [Parents] was born in 1680 in Vardøy, Sund. He died 1 in 1747 in Trellevik, Sund. He was buried 2 on 9 JUL 1747 in Sund. He married Giertrud Rasmusdtr. Toft after 1707 in Sund.

Other marriages:
Lie, Sophia Hansdtr.

Wincentz var først gift med enken etter Joen Ols. Trellevik f. 1677 og førte sak mot Ole Hummelsund på tinget i 1719 for sin stesønn Rasmus Joensen f. 1700. "da tilfindis Ole Hummelsund her for Retten offentlig at ærklære Rasmus Trælleviig, det hand ej andet om ham, end alt hvad got og ærligt ved eller haver at sige men hvad talt er, ud af en hastig ubesindighed er skeed; foruden det at de af Ole Hummelsund hastige og ubesindig udtalte ord, ej bør eller skal Komme Rasmus Trællevig eller nogen af hands til allerringiste forkleinelse paa ærlige gode nafn og rygte, men være som døde og utalte, og herved af Retten mortificeris. Fogeden reserveris ellers sin loulige tiltale udi denne Sag Kongl/ig Maj/este/ts Bøder angaaende. Derpaa Ole Hummelsund for Retten ærklærede Winciantz Trællevig paa sin Stifsøns Rasmus Trællevigs veigne som Dommen indeholder og bad ham paa sin Stifsøns Veigne om forladelse." Det skiftes etter Wincentz 3de Novembr 1747. Han hadde broren Lars Hansen Vardøy som var syv år i 1701.

Giertrud Rasmusdtr. Toft was born in 1666 in Søre Toft, Sund. She died in 1738 in Trellevik, Sund. She was buried 1 on 16 MAR 1738 in Sund. She married Wincentz Hans. Vardøy after 1707 in Sund.

Other marriages:
Trellevik, Joen Ols.

Skifte 1738: Arne og Joen Rasmussønner og Britte Vinsjansdatter arver Gjertrud.

They had the following children:

  F i Maren Wincentzdtr. Trellevik was born in 1710 in Trellevik, Sund. She died in 1733 in Trellevik, Sund. She was buried on 1 MAY 1733 in Sund.
  F ii Guri Wincentzdtr. Trellevik was born in 1714 in Trellevik, Sund. She died in Trellevik, Sund. She was buried on 1 MAY 1733 in Sund.
  F iii Britte Vinsjansdtr. Trellevik was born about 1715 in Trellevik, Sund. She died in Bjelkarøy, Sund.

Konfirmert 1737

Hans Kores. Viksøy [Parents] was born about 1656 in Viksøy, Sund. He died in Viksøy, Sund.

He had the following children:

  M i Wincentz Hans. Vardøy

Paul Anders. Flesland was born before 1620 in Fana. He died in 1646 in Flesland, Fana. He married Agate Flesland.

Agate Flesland was born about 1625 in Fana. She died in Flesland, Fana. She married Paul Anders. Flesland.

They had the following children:

  F i Marte Poulsdtr. Flesland

Jacob Hans. Bjorøy was born about 1602 in Fjell. He died after 1666 in Nordre Bjorøy, Fjell.

He had the following children:

  M i Hans Jacobs. Bjorøy was born about 1645 in Nordre Bjorøy, Fjell. He died in Nordre Bjorøy, Fjell.
  M ii Tomas Jacobs. Bjorøy
  M iii Peder Jacobs. Bjorøy
  F iv Kari Jacobsdtr. Bjorøy was born in 1683 in Nore Bjorøy, Fjell. She died in 1743 in Nore Bjorøy, Fjell.

Antagelig for ung til å være datter av Jacob Hansen.

Jacob Tomas. Flesland [Parents] was born in 1693 in Flesland, Fana. He died in Flesland, Fana.

Døtrene hans Syneve og Marite var umyndige da bestemoren Marte Poulsdtr. døde i 1737.

He had the following children:

  F i Syneve Jacobsdtr. Flesland was born before 1737 in Flesland, Fana. She died in Fana.
  F ii Marite Jacobsdtr. Flesland was born before 1737 in Flesland, Fana. She died in Fana.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index