Tofterå / Slettemoen genealogy


Berge Kristians. Sylta [Parents] was born in 1871 in Sylta, Manger, Radøy. He was christened on 10 APR 1871 in Hordabø sokn, Manger. He died on 18 OCT 1919 in Smørdal, Lygra, Lindås. He was buried 1 on 25 OCT 1919 in Lygra sokn, Lindås. He married 2 Sofie Alvilde Johannesdtr. Hammersland on 19 FEB 1899 in Årstad, Bergen.

1900-tellingen, Nedre Strimmelen, Årstad: Berge Kristiansen f. 1871 i Manger og Sofie Johannesdtr. f. 1881 i Fana: http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f01280.wc2&variabel=0&postnr=1041&fulle=true&spraak=n

Sofie Alvilde Johannesdtr. Hammersland [Parents] was born on 5 FEB 1882 in Hammersland, Fana. She was christened on 12 MAR 1882 in Fana. She died after 1941 in Smørdal, Lygra, Lindås. She married 1 Berge Kristians. Sylta on 19 FEB 1899 in Årstad, Bergen.

Olav Ones: Bygdebok for Lindås, Band 2, Lygra og Hundvin sokner, side 413, regner opp ni barn, født mellom 1901 og 1919. Sofie Smørdal eide bruket (gnr. 66/2 i Lindås) til 1941, da hun solgte det til en sønnedatter.

They had the following children:

  M i Karl Johan Bergesen

Kristian Berges. Lunde [Parents] was born in 1827 in Lunde, Sæbø sokn, Radøy. He was christened on 11 FEB 1827 in Manger. He died 1 on 12 DEC 1912 in Sylta, Manger, Radøy. He was buried on 20 DEC 1912 in Hordabø sokn, Manger. He married 2 Anne Knudsdtr. Hella on 26 JUN 1853 in Manger.

Anne Knudsdtr. Hella [Parents] was born on 21 AUG 1825 in Hella, Radøy. She was christened on 27 AUG 1825 in Manger. She died 1 on 28 JUN 1887 in Sylta, Manger, Radøy. She was buried on 4 JUL 1887 in Hordabø sokn, Manger. She married 2 Kristian Berges. Lunde on 26 JUN 1853 in Manger.

They had the following children:

  M i Berge Kristians. Sylta

Johannes Steffens. Hammersland [Parents] was born on 9 MAR 1854 in Hammersland, Fana. He was christened on 19 MAR 1854 in Fjell. He died on 8 DEC 1939 in Hammersland, Fana. He married Johanna Klausdtr. Rolvsvåg.

Bygdeboken for Fana s. 210, Hammersland, bruk 12. Johannes Steffensen døde i 1939, mens hans kone Johanna Klausdatter Rolvsvåg var født i 1852 i Samnanger, og døde i 1930. I opplistingen av barna i denne barneflokken i bygdebok for Fana er ikke Sofie Alvilde tatt med. Men, da Johannes S. Hammersland døde 8. desember 1939 står det at datteren Sofie Smørdal, født 5. februar 1881 (!), bodde på Smørdal i Lindås.

Her er familien på Hammersland i 1900-tellingen for Fana: http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f01249&variabel=0&postnr=2951&fulle=true&spraak=n

Johanna Klausdtr. Rolvsvåg [Parents] was born in 1852 in Rolvsvåg, Samnanger. She died in 1930 in Hammersland, Fana. She married Johannes Steffens. Hammersland.

1865-telling Rolvsvaagbøden: http://129.177.171.80/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f61243&variabel=0&postnr=2218&fulle=true&spraak=n

They had the following children:

  F i Sofie Alvilde Johannesdtr. Hammersland

Lars Johannes. Grimstad [Parents] was born in 1855 in Askøy. He was christened on 11 FEB 1855 in Askøy. He died in Grimstad, Fana. He married Madli Jonsdtr. Lønningen on 13 SEP 1875 in Birkeland, Fana.

1900-tellingen: Forpakter på Grimstad i Fana.

Fana Bygdebok bind IV, s. 195: Stortræet, husmannsplass under Grimstad br. 3, også kalt Kalvatræet:

Lars Johannesen Grimstad, f. 1855 i Askøy, tok over plassen i 1896 mot kår til faren og kona hans. Her var då våningshus, fjøs med løe og eldhus. G.m. Madli Jonsdtr. f. 1851. Barn: Johannes, Laurits, Anna, Synneva, Anna.

Madli Jonsdtr. Lønningen [Parents] was born on 27 FEB 1851 in Lønningen, Fana. She was christened on 2 MAR 1851 in Fana. She died in Grimstad, Fana. She married Lars Johannes. Grimstad on 13 SEP 1875 in Birkeland, Fana.

Fosterbarn hos Anders Olsen og Marie Rasmusdtr. på Lønningen i 1865-tellingen.

They had the following children:

  F i Elisabeth Monsine Larsdtr. Grimstad was born in 1869 in Grimstad, Fana.
  F ii Ingeborg Ragnhilde Larsdtr. Grimstad was born on 20 AUG 1877 in Grimstad, Fana. She died in Hammersland, Fana.

Married to Karl Andreas Olsen Hammersland, Fana
  M iii Johannes Bertin Lars. Grimstad
  F iv Jørgine Andrea Larsdtr. Grimstad was born in 1882 in Grimstad, Fana. She died in Dolvik, Fana.

Married to Andreas Dolvik.
  F v Rakel Agothe Larsdtr. Grimstad was born in 1885 in Grimstad, Fana. She died in Hordaland.
  M vi Laurits Martin Lars. Grimstad
  F vii Anna Caroline Larsdtr. Grimstad was born in 1887 in Grimstad, Fana. She died in Hordaland.
  F viii Synneva Oline Larsdtr. Grimstad was born in 1890 in Grimstad, Fana. She died in 1971 in Hordaland.

Spouse:«tab»Albert JØRGENSEN
Spouse:«tab»Salomom NILSEN GRIMSTAD
  F ix Anna Johanne Larsdtr. "Hanna" Grimstad

Johannes Mons. Grimstad [Parents] was born in 1820 in Grimstad, Fana. He died in 1897 in Grimstad, Fana. He married Ingeborg Larsdtr. Mathopen on 17 OCT 1852 in Fana.

Fana Bygdebok bind IV, s. 195: Stortræet, husmannsplass under Grimstad br. 3, også kalt Kalvatræet:

Johannes Monsen, f. 1820, d. 1897, son til før nevnte Mons Monsen, fekk festebrev i 1875 av Hans Nilsen Grimstad på bruk 3. Fødde 1 ku og 8 sauer. Gift 1. gang med Ingeborg Larsdtr. Mathopen, f. 1824, d. 1878. Barn: Lars f.1855 som overtok bruket, Johanna f. 1868, mange barn som døde unge. Gift 2. gang med Kristi Ottesdtr. Festervik f. 1830 på Stord, d. 1915 (anm.: Kristibor hos stesønnen Lars i 1900-tellingen). Barn: Elias død ung.

Ingeborg Larsdtr. Mathopen was born in 1824 in Mathopen, Laksevåg. She died in 1878 in Grimstad, Fana. She married Johannes Mons. Grimstad on 17 OCT 1852 in Fana.

They had the following children:

  M i Lars Johannes. Grimstad

Johannes Bertin Lars. Grimstad [Parents] was born in 1879 in Grimstad, Fana. He died in Hordaland. He married Kristine Malene Kristoffersdtr. Nøtenæs on 21 APR 1902 in Birkeland sokn, Fana.

1900-tellingen, Grimstad, Fana: Bygningsmand

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f01249&variabel=0&postnr=2873&fulle=true&spraak=n

Kristine Malene Kristoffersdtr. Nøtenæs [Parents] was born on 26 JUL 1874 in Nautnes, Øygarden. She was christened 1 on 27 SEP 1874 in Hordabø sokn, Manger. She died in Hordaland. She married Johannes Bertin Lars. Grimstad on 21 APR 1902 in Birkeland sokn, Fana.

1900-tellingen, Skivebakken 24, Bergen: http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f01301.wc2&variabel=0&postnr=48880&fulle=true&spraak=n

They had the following children:

  F i Caroline Johannesdtr. Grimstad

Laurits Martin Lars. Grimstad [Parents] was born in 1887 in Grimstad, Fana. He died on 9 DEC 1951 in North Vancouver, BC. He married Trine Gurine Monsdtr. Heggernes on 26 NOV 1911 in Bergen.

Trine Gurine Monsdtr. Heggernes was born on 30 MAR 1879 in Herdla. She died on 27 AUG 1963 in North Vancouver, BC. She married Laurits Martin Lars. Grimstad on 26 NOV 1911 in Bergen.

Daughter of Mons Monsen Heggernes and Kristi Bertelsdatter Heggernes


Ole Ols. Glæsnesvolden [Parents] was born on 10 FEB 1899 in Glesnesvolden, Sund. He died in Glesnesvolden, Sund. He married Anna Johanne Larsdtr. "Hanna" Grimstad.

FT 1910 har ham født 22.02.1899.

Anna Johanne Larsdtr. "Hanna" Grimstad [Parents] "Hanna" was born on 5 JUL 1894 in Grimstad, Fana. She died in Glesnesvolden, Sund. She married Ole Ols. Glæsnesvolden.


Anders Hans. Fana [Parents] was born in 1749 in Fana prestegård, Fana. He was christened 1 on 15 JAN 1749 in Fana. He died 2 on 23 AUG 1830 in Håvardstun, Fana. He was buried on 29 AUG 1830 in Fana. He married 3 Alida Andersdtr. Fana on 31 MAR 1771 in Fana.

Fana bygdebok IV, s. 621, Nore Kråa, bruk 35: Anders Hansen, f. 1749 på prestegarden, var plassmann her frå ca. 1780. G. 1771 med Alida Andersdtr. Dei flytte bort kring 1816. Barn: Anders på Håvardstun, Ingeborg i Nordåstræet, Anna på Hop (?), Guri, Kristiana, Konrad på Konradsplasset, pluss Eli døpt 26.2.1791 i Fana. Disse barna født i Os: Hans døpt 15.09.1771 , Ingeborg døpt 05.06.1774 , Anders døpt 25.10.1776 og Anna døpt 02.08.1778.

Fra 1770 til 1778 var Anders og Alida på gården Molda i Os bruk 4 (Moldegård). Anders festet bruk nr. 4 i 1771.Jeg siterer hva som sto om dem i Osboka på side 630: 'Anders Hansson Stend, f.p. Såkvitne i Granvin i 1749, g.1771 Alhed (Alet) Andersdtr., vart brukar etter Kari i 1770 og festa bruket året etter. Alet var taus på prestegarden i Fana då ho vart gift. Dei fekk 4 born medan dei var busette her: Hans, Ingeborg, Anders og Anna. Anders og kona kom i ein kvass strid med eigaren av bruket, Johan Pritzier; i 1776. Alet hadde kome med 'ukvemsord og brukt skidden mund' mot fru Pritzier, og då Anders vare soldat i Pritzier sitt kompani måtte han gjeva upp i striden. Tvo år seinare tok gardsstyrar Fredrik Rå på Lysekloster Anders for retten 'til sin kones forsvar', so det ser ut til at Anders og Alet hev vore noko lause i munnen. Anders måtte straks etter flytja frå bruket og vart buande i Fana, sjå F.B. 648. Born f. i Fana: Peder, Kristina, Konrad, Eli.'


Talt under prestegården i tellingen 1801, husmand med litt jord, Krogen: http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f11249&variabel=0&postnr=30&fulle=true&spraak=n

Flytta til sonen på Håvarstun rundt 1816.

Alida Andersdtr. Fana was born about 1747 in Hordaland. She died 1 on 10 DEC 1834 in Håvardstun, Fana. She was buried on 16 DEC 1834 in Fana. She married 2 Anders Hans. Fana on 31 MAR 1771 in Fana.

Mulige kandidater: Aalit, døpt 01 Nov 1750 Årstad Foreldre gift: 23 Apr 1741 Anders Tollevsen og Ahlet Nilsdtr. Korskirken. Anders var forpakter på Landaas, gift andre gang i 1758 med enken Ingeborg Larsdtr. i St. Jørgen. Skiftet etter Aalet Nielsdatter Landaas store ble holdt 3. mai 1758. Enkemannen Anders Tollefsen var forpakter, og sammen hadde de barna Niels Andersen, 16, Tollef, 4, Marthe, 14, Abbelone, 10, Aalet og Elen, begge 8 år. Alderen hennes stemmer følgelig svært bra med konen på Fana prestegard i 1801. Aalet Nilsdatter var fra Slåtten i Jølster, og giftet seg med enkemannen Anders Tollefsen, også fra Jølster. Flere i denne familien tok etternavnet Busch, bl.a. stesønnen til Aalet, kjøpmann Andreas Busch i Bergen, og helsøstrene hennes Elen og Marthe. Aalet Andersdtr. Landaas er sannsynligvis ikke identisk med Alida Abelone Busch. Anders død: Anders Tollefsen m 89 fra Landaas, 3 død fra 4de Novbr til 5te ... Nov 10 1792 SJ

Eller denne: Ahles, døpt 28.5.1747 Domkirken Foreldre: Anders Povelsen dixlemand og Christiance Povelsdtr. i Kieldersmue Men dette kan være hennes død: Ahlid Andersdatter k 30 af manufacturet 108 1776 SJ

Eller denne: Aaled, f . Jul 12, døpt Jul 17 1750, Korskirken Foreldre: Anders Olsen landsoldat og Mette Siversdtr boer paa Skudevigsvejen

They had the following children:

  M i Hans Anders. Fana was born in 1771 in Molda, Os. He was christened on 15 SEP 1771 in Os. He died in Fana.
  F ii Ingeborg Andersdtr. Fana was born in 1774 in Molda, Os. She was christened on 5 JUN 1774 in Os. She died in Nordåstræet, Fana.
  M iii Anders Anders. Fana was born in 1776 in Molda, Os. He was christened on 25 OCT 1776 in Os. He died in Håvardstun, Fana.
  F iv Anna Andersdtr. Fana was born in 1778 in Molda, Os. She was christened on 2 AUG 1778 in Os. She died in Hop, Fana.
  F v Guri Andersdtr. Fana was born in 1781 in Fana, Fana. She was christened on 6 APR 1781 in Fana. She died in Fana.
  M vi Peder Anders. Fana was born in 1783 in Fana, Fana. He was christened on 30 APR 1783 in Fana. He died in Fana.
  F vii Christiana Andersdtr. Fana was born in 1787 in Fana, Fana. She was christened on 26 FEB 1787 in Fana. She died in Fana.
  M viii Conrad Anders. Fana
  F ix Eli Andersdtr. Fana was born in 1791 in Fana, Fana. She was christened on 26 FEB 1791 in Fana. She died in Fana.

Kristoffer Gudmunds. Nøtenæs [Parents] was born in 1823 in Nautnes, Øygarden. He died 1 on 18 NOV 1889 in Nautnes, Øygarden. He was buried on 24 NOV 1889 in Ytre Bø sokn. He married 2 Martha Hansdtr. Sæle on 23 JUL 1863 in Bø sokn, Manger.

1865-tellingen, Stølsneset (nabogard til Nøtenæs), Manger: http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f61261&variabel=0&postnr=5218&fulle=true&spraak=n

Martha Hansdtr. Sæle [Parents] was born in 1838 in Nordre Sæle, Øygarden. She died 1 on 12 OCT 1888 in Nautnes, Øygarden. She was buried on 19 OCT 1888 in Ytre Bø sokn. She married 2 Kristoffer Gudmunds. Nøtenæs on 23 JUL 1863 in Bø sokn, Manger.

They had the following children:

  F i Kristine Malene Kristoffersdtr. Nøtenæs

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index