Tofterå / Slettemoen genealogy


Torgeir Guls. Pukerud [Parents] was born in 1604 in Søre Pukerud, Hol. He died before 1675 in Øvremyro, Hol.

Skifte 1.3.1675

He had the following children:

  M i Gul Torgeirs. Øvremyro
  F ii Birgit Torgeirsdtr. Øvremyro
  F iii Sissel Torgeirsdtr. Øvremyro

Eirik Sigurds. Nedremyr [Parents] was born in 1570 in Nedremyr, Hol. He died in 1664 in Nedremyr, Hol. He married Helge Knutsdtr. Nedremyr after 1615 in Hol.

Other marriages:
Nedremyr, Birgit Bjørnsdtr.

Skifte 12.9.1664

Helge Knutsdtr. Nedremyr was born in Hol. She died in Søre Foss, Hol. She married Eirik Sigurds. Nedremyr after 1615 in Hol.

Other marriages:
Foss, Gul Tores.

To born med Eirik: Bjørn og Birgit.


Sigurd Magnus. Nedremyr [Parents] was born in 1545 in Nedremyr, Hol. He died before 1626 in Nedremyr, Hol. He married Anne Jensdtr. Nedremyr before 1570 in Hol.

Anne Jensdtr. Nedremyr was born in Hol. She died after 1626 in Nedremyr, Hol. She married Sigurd Magnus. Nedremyr before 1570 in Hol.

They had the following children:

  M i Eirik Sigurds. Nedremyr
  M ii Jens Sigurds. Nedremyr was born after 1570 in Nedremyr, Hol. He died in Tistilsgard, Vats, Ål.
  F iii Margit Sigurdsdtr. Nedremyr was born after 1570 in Nedremyr, Hol. She died in Hol.
  F iv Guronn Sigurdsdtr. Nedremyr was born after 1570 in Nedremyr, Hol. She died in Hol.

Gul Tores. Foss was born in Søre Foss, Hol. He died in Søre Foss, Hol. He married Helge Knutsdtr. Nedremyr after 1664 in Hol.

Helge Knutsdtr. Nedremyr was born in Hol. She died in Søre Foss, Hol. She married Gul Tores. Foss after 1664 in Hol.

Other marriages:
Nedremyr, Eirik Sigurds.

To born med Eirik: Bjørn og Birgit.


Magnus Sigurds. Nos [Parents] was born in 1520 in Nos, Ål. He died before 1615 in Nedremyr, Hol. He married Gunnor Levordsdtr. Nos before 1545 in Hol.

Gunnor Levordsdtr. Nos was born in Hol. She died in Nedremyr, Hol. She married Magnus Sigurds. Nos before 1545 in Hol.

They had the following children:

  M i Sigurd Magnus. Nedremyr
  M ii Bjørn Magnus. Nos was born after 1545 in Nedremyr, Hol. He died in Torkjellsgard, Nos, Ål.
  F iii Anne Magnusdtr. Nos
  F iv Gjertrud Magunsdtr. Nos was born after 1555 in Nos, Ål. She died in Nos, Ål.

Gift med Øystein Kjellson. Arvet sammen med søstera deler av Nordre Tistelsgard

i Vats, Aslakksgard og Torkjellsgard på Nos.
  F v Anne Magnusdtr. Nos was born after 1555 in Nos, Ål. She died in Rime, Ål.

Gift med Eivind Rime.
  F vi Olaug Magnusdtr. Nos was born after 1555 in Nos, Ål. She died in Nos, Ål.

Sigurd Engebrets. Nos [Parents] was born in 1470 in Nos, Ål. He died in Nos, Ål.

Han budde på Nos, har truleg hatt brukar eller leiglending på Nedremyr. Etter

han fekk to a vsønene, Magnus og Engebret, kvar sin halvpart i Nedremyr. Men i

1530 løyste Magnus ut Engebret og var eineeigar av garden. Vi finn Sigurd

(Syvordh Ingilbrettson) nemnd i ei åstadsak på Strand i Ål 20.12.1545.

He had the following children:

  M i Magnus Sigurds. Nos
  M ii Engebret Sigurds. Nos was born after 1520 in Nos, Ål. He died in Ål, Hallingdal.
  M iii Tore Engebrets. Nos was born after 1520 in Nos, Ål. He died in Løingi, Sindrol, Hol.

Clemet Eiriks. Larsgard was born in 1560 in Nordre Larsgard, Hovet, Hol. He died in Nordre Larsgard, Hovet, Hol. He married Anne Magnusdtr. Nos.

Anne Magnusdtr. Nos [Parents] was born in 1555 in Nos, Ål. She died in Nordre Larsgard, Hovet, Hol. She married Clemet Eiriks. Larsgard.


Engelbrekt Laffransson was born about 1430 in Vestlandet. He died in Nos, Ål.

Skilt frå Myrum. Ætta som sit på Nedremyr i dag har ått garden sidan ca. 1500,

og har site på garden sidan omlag 1560. Det var etterkommarar av Engelbrekt

Laffransson på Nos i Ål, tingskrivar, og i 1505 biskop Eiler Jonsons ombodsmann

i Hallingdal, som kom til å bli sitjande på Nedremyr.

He had the following children:

  M i Sigurd Engebrets. Nos

Gul Pukerud was born about 1570 in Numedal. He died in Søre Pukerud, Hol. He married Ambjørg Sjugurdsdtr. Kaupang before 1604 in Hol.

Ambjørg Sjugurdsdtr. Kaupang was born in Synste Kaupang, Kvisla, Hol. She died in Øvremyro, Hol. She married Gul Pukerud before 1604 in Hol.

They had the following children:

  M i Torgeir Guls. Pukerud

Gul Torgeirs. Øvremyro [Parents] was born in 1636 in Øvremyro, Hol. He died about 1708 in Øvremyro, Hol. He married Haldis Knutsdtr. Øvremyro about 1656 in Hol.

Other marriages:
Uppsata, Margit Tolleivsdtr. Nos

Haldis Knutsdtr. Øvremyro died in 1688 in Øvremyro, Hol. She married Gul Torgeirs. Øvremyro about 1656 in Hol.

They had the following children:

  M i Halvor Guls. Øvremyro was born in 1660 in Øvremyro, Hol. He died in Hol.
  M ii Ola Guls. Øvremyro
  M iii Torgeir Guls. Øvremyro
  F iv Birgit Gulsdtr. Øvremyro was born after 1756 in Øvremyro, Hol. She died in 1744 in Kvammen, Hol.
  F v Ragnhild Gulsdtr. Øvremyro was born after 1756 in Øvremyro, Hol. She died in 1718 in Aurland.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index