Tofterå / Slettemoen genealogy


Niels Pouls. Seim was born in Lie, Seim. He died in Seim, Seim. He married Marite Olsdtr. Nepstad on 24 JUN 1718 in Hamre.

Other marriages:
Heggertveit, Anna Siursdtr.

MARRIAGE:Digitalarkivet, Vigde i Hamre 1677-1815; ; ; ; ; . . Niels Pouflsen Lii/Seim og Marite Olsdtr. Nefstad Jun 24 Dom. 5 p Pasc. 22/5 1718 Vigd: St.Hansdag 24/6

!MARRIAGE:Digitalarkivet, Vigde i Hamre 1677-1815; ; ; ; ; . . Niels Povelsen Seimb Enkemand og Anna Siursdtr. Hægertvet Enke Jul 02 Fer. 1 Pentec. 1759 Vigd: Fest.Visit.Mar.

Marite Olsdtr. Nepstad was born in Nepstad, Lindås. She died in Seim, Seim. She married Niels Pouls. Seim on 24 JUN 1718 in Hamre.

MARRIAGE:Digitalarkivet, Vigde i Hamre 1677-1815; ; ; ; ; . . Niels Pouflsen Lii/Seim og Marite Olsdtr. Nefstad Jun 24 Dom. 5 p Pasc. 22/5 1718 Vigd: St.Hansdag 24/6

They had the following children:

  M i Kristian Niels. Valle

Niels Johannes. Svidal [Parents] was born in 1700 in Svidal, Jølster. He died in 1751 in Natland, Fana. He was buried on 4 APR 1751 in Fana. He married Synneve Michelsdtr. Gimmeland on 24 JUN 1729 in Fana.

Jølstringen Niels J. blir gardbrukar på Natland etter at han seier opp bygslinga av garden på Røykenes, som tok til i 1728, og flyttar derfrå i 1739.

Synneve Michelsdtr. Gimmeland [Parents] was born in 1689 in Gimmeland, Fana. She died in 1769 in Sandviken, Bergen. She was buried on 13 MAY 1769 in St. Martini, Bergen. She married Niels Johannes. Svidal on 24 JUN 1729 in Fana.

I band II av Os-soga finn eg nemleg ein Mikkel/Mikkjel Knutson f. ikr. 1656. Og kvar finn eg han? Jau, nettopp på garden Røykenes (som då var udelt - berre éitt gardsbruk).

No kan det sjølvsagt vera heilt tilfeldig at Nils Johanson/Johannesson og kona Synnøve Mikkelsdtr. bygsla Røykenes [tilliks med over 60% av gardane i Os var også R. Lysekloster-eigedom. Garden vart kjøpt fri i 1874] i 1728, men dersom far til Synnøve kom derfrå, vert det heile straks meir logisk. For i såfall bygsla dei garden der farbroren farfaren og oldefaren hennar hadde hatt. Eg tillet meg å sitera litt frå Os-soga om garden Røykenes:

Ei 'Mari Roegenes' var brukar på Røykenes i 1659 'og er den fyrste brukaren som me finn nemnd her. Mari var då ekkja og så fattig at ho ikkje betalte skatt. Mannen hennar heitte Mikkjel og dei hadde tvo søner, Knut, f.ikr.1633 og Mikkjel, f. ikr. 1637. Kva tid Mari og Mikkjel kom til Røykenes veit me ikkje, og me har heller ikkje greida på kvar dei kom frå. Kannhenda hadde dei havt ein gard ein stad men mist denne då dei ikkje greidde seg der. Røykenes er ikkje nemnd i krøtterteljingi i 1657, og dette tyder på at Mikkjel og Mari, um dei var komne til garden då, iminsto ikkje hadde fengje seg buskap. At dei nokre år etter, i 1668, kunne fostra 4 kyr syner at Røykenes hadde vore ein rydja og bygd gard fyrr som var lett å ta upp att'

'Knut Mikkjelson Røykenes, f. ikr. 1633, fekk bruket etter mori i 1664. Han var gift ikr. 1650 med ei som heitte Sigrid, men som me elles ikkje veit meir um. Kvar Knut og Sigrid var busette fyrr dei fekk bruket her i 1664 veit me ikkje. Det me veit er at dei ikkje var på Røykenes då. Av borni kjenner me fire: MIKKJEL, f. ikr. 1656, Marta f.ikr. 1658, Ingjerd, f. ikr. 1660 (ho fekk ei dotter, Aseli, i 1685), Ola, f. 1664, s.n. Knut rydja og dyrka mykje på garden. Han døydde i 1705 og kona i 1704'.

'Ola Knutson Røykenes, f. 1664, fekk farsbruket i 1690. G.I 1689 Kari Olsdtr. Eikhaug (Søfteland, f. 1664, d. 1696. G.II 1696 Ragnhild Rasmusdtr. Søfteland, f. 1669. Born: Nils, f.1689, s. n. Ola d.e. f. 1699, g. & b. Fana (seinare truleg b. Bergen), Ola d.y. f. 1711 etter faren sin død. 4 born døydde unge. Ola Knutson fall frå alt i 1710. Ragnhild flutte sidan attende til folket sitt på Søfteland og døydde der i 1738'.

'Nils Olson Røykenes, f. 1689, fekk bruket i 1710 då faren døydde. Nils vart gift alt i 1704, berre 14.5 år gamall, med Marta Pedersdtr. Tømmernes, f. 1679. Born: Johannes, f. 1705, Kari, f. 1707, Marta f. 1710. Nils greidde ikkje å sitja med bruket, og alt i 1713 måtte han segja garden fr¥ seg. Han flutte då til Fana og vart buande der ein stad. Kona hans døydde som ekkja på Søfteland i 1733'.

Dersom Mikkel/Mikkjel Hamre f. 1656 kom frå Røykenes, var altså Ola Knutson onkel til Synnøve og Nils Olson var søskenbarnet hennar. Den fjerde sonen til Niels Johanson/Johannesson og Synnøve Mikkelsdtr. får namnet Ola - ei oppattkalling av bror til faren hennar??

They had the following children:

  M i Johannes Nils. Røykenes
  M ii Jon Niels. Røykenes was born in 1732 in Røykenes, Os. He died in 1808 in Øfstebø, Fana.

gift med Synneva Olsdtr. Riple i 1764, g. 2g. med Berta Olsdtr. Lund. Overtok bruket på Øvstebø fra tanten Marta Mikkelsdtr. Gimmeland da hun flyttet til Bergen i 1764. Familien hadde Øvstebø br. 2 til 1946.
  M iii Mikkel Niels. Røykenes was born in 1733 in Røykenes, Os. He died on 5 NOV 1784 in Flesland, Fana. He was buried on 21 NOV 1784 in Fana.

gifte seg til gard på Nordeide, med ei Margreta Andersdtr., budde der til 1759, siden til Fleslandssjøen.
  M iv Ola Nils. Røykenes was born in 1735 in Røykenes, Os. He died in Os.
  M v Hans Ols. Røykenes was born in 1739 in Røykenes, Os. He died in Os.

Anders Ols. Natland was born in 1706 in Os. He died in 1751 in Øvre Natland, Fana. He was buried on 28 FEB 1751 in Fana. He married Synneva Salomonsdtr. Natland.

BURIAL: Elna Luker, Døde i Fana 1712-1799; ; Digitalarkivet; ; ; . . 2802 1751 Anders Olsen Ø. Natland 45 Aar og Hans hustru Synneve Olsd 43 Aar

Synneva Salomonsdtr. Natland [Parents] was born in 1708 in Øvre Natland, Fana. She died in 1751 in Øvre Natland, Fana. She was buried on 28 FEB 1751 in Fana. She married Anders Ols. Natland.

BURIAL: Elna Luker, Døde i Fana 1712-1799; ; Digitalarkivet; ; ; . . 2802 1751 Anders Olsen Ø. Natland 45 Aar og Hans hustru Synneve Olsd 43 Aar

They had the following children:

  F i Maren Andersdtr. Klæboe

Salomon Nils. Stend was born in 1665 in Stend, Fana. He died in 1733 in Øvre Natland, Fana. He married Anna Nielsdtr. Natland.

Paktar på Øvre Natland fra 1714, hadde før vore paktar på Fantoft. I 1729 fekk han bygselbrev på heile garden. Barn: Marta, Gjertrud, Anna (Fantoft), Barbro (Natland), Nils (Gamlehaugen), Synneva (Natland), Ivar (Tøshaugen), tre døde små.

Anna Nielsdtr. Natland was born in 1671 in Øvre Natland, Fana. She died in 1737 in Øvre Natland, Fana. She married Salomon Nils. Stend.

They had the following children:

  F i Synneva Salomonsdtr. Natland

Niels Pouls. Seim was born in Lie, Seim. He died in Seim, Seim. He married Anna Siursdtr. Heggertveit on 2 JUL 1758 in Hamre.

Other marriages:
Nepstad, Marite Olsdtr.

MARRIAGE:Digitalarkivet, Vigde i Hamre 1677-1815; ; ; ; ; . . Niels Pouflsen Lii/Seim og Marite Olsdtr. Nefstad Jun 24 Dom. 5 p Pasc. 22/5 1718 Vigd: St.Hansdag 24/6

!MARRIAGE:Digitalarkivet, Vigde i Hamre 1677-1815; ; ; ; ; . . Niels Povelsen Seimb Enkemand og Anna Siursdtr. Hægertvet Enke Jul 02 Fer. 1 Pentec. 1759 Vigd: Fest.Visit.Mar.

Anna Siursdtr. Heggertveit was born in Heggertveit, Lindås. She died in Seim, Seim. She married Niels Pouls. Seim on 2 JUL 1758 in Hamre.

MARRIAGE:Digitalarkivet, Vigde i Hamre 1677-1815; ; ; ; ; . . Niels Povelsen Seimb Enkemand og Anna Siursdtr. Hægertvet Enke Jul 02 Fer. 1 Pentec. 1759 Vigd: Fest.Visit.Mar.


Johannes Peders. Øvrebø [Parents] was born in 1671 in Øvrebø, Jølster. He died before 1747 in Svidalsnæs, Jølster. He married Randi Andersdtr. Aalhus on 27 DEC 1698 in Jølster.

Other marriages:
Løset, Berete Torsdtr.

Randi Andersdtr. Aalhus [Parents] was born about 1670 in Ålhus, Jølster. She died on 20 FEB 1703 in Svidalsnes, Jølster. She married Johannes Peders. Øvrebø on 27 DEC 1698 in Jølster.

They had the following children:

  M i Anders Johannes. Svidal was born in 1698 in Svidal, Jølster. He was christened on 3 JUL 1698 in Jølster. He died before 1701 in Svidal, Jølster.
  M ii Niels Johannes. Svidal
  F iii Guri Johannesdtr. Svidal was born in 1703 in Svidal, Jølster. She was christened on 7 JAN 1703 in Jølster. She died in Jølster.

Mikkel Kristoffers. Hamre was born about 1656 in Ytre Hamre, Fana. He died in 1733 in Gimmeland, Fana. He married Brita Jakobsdtr. Lilletveit.

Brita Jakobsdtr. Lilletveit was born in 1656 in Lilletveit, Fana. She died in 1737 in Gimmeland, Fana. She married Mikkel Kristoffers. Hamre.

Foreldre: Jakob (Olsen Hamre?) og Sigrid Jonsdtr.

They had the following children:

  M i Hans Mikkels. Gimmeland was born in 1688 in Gimmeland, Fana. He died in 1724 in Håland, Fana.
  F ii Synneve Michelsdtr. Gimmeland
  M iii Jon Mikkels. Gimmeland was born in 1693 in Gimmeland, Fana. He died in 1782 in Sandviken, Bergen. He was buried on 22 FEB 1782 in St. Martini, Bergen.
  M iv Jakob Mikkels. Gimmeland was born in 1697 in Gimmeland, Fana. He died in 1742 in Gimmeland, Fana.
  F v Marta Mikkelsdtr. Gimmeland
  F vi Anna Mikkelsdtr. Gimmeland was born in 1701 in Gimmeland, Fana. She died in 1748 in Gimmeland, Fana.

Paul Simons. Øvstebø was born about 1666 in Øvstebø, Fana. He died in 1747 in Øvstebø, Fana. He married Marta Mikkelsdtr. Gimmeland in 1724 in Fana.

Marta Mikkelsdtr. Gimmeland [Parents] was born about 1700 in Gimmeland, Fana. She died after 1764 in Bergen. She married Paul Simons. Øvstebø in 1724 in Fana.

Other marriages:
Hamre, Niels Lars.

Budde på Øvstebø til 1764, då ho flytta til Bergen.


Niels Lars. Hamre was born in 1711 in Ytre Hamre, Fana. He died in 1793 in Bergen. He was buried on 18 APR 1793 in St. Jørgen, Bergen. He married Marta Mikkelsdtr. Gimmeland in 1748 in Fana.

Marta Mikkelsdtr. Gimmeland [Parents] was born about 1700 in Gimmeland, Fana. She died after 1764 in Bergen. She married Niels Lars. Hamre in 1748 in Fana.

Other marriages:
Øvstebø, Paul Simons.

Budde på Øvstebø til 1764, då ho flytta til Bergen.


Johannes Peders. Øvrebø [Parents] was born in 1671 in Øvrebø, Jølster. He died before 1747 in Svidalsnæs, Jølster. He married Berete Torsdtr. Løset on 28 MAY 1703 in Jølster.

Other marriages:
Aalhus, Randi Andersdtr.

Berete Torsdtr. Løset [Parents] was born about 1684 in Løsæter, Jølster. She died after 1747 in Svidalsnæs, Jølster. She married Johannes Peders. Øvrebø on 28 MAY 1703 in Jølster.

They had the following children:

  M i Niels Johans. Svidal was born in 1703 in Svidalsnæs, Jølster. He was christened on 22 JAN 1704 in Jølster. He died in Jølster.
  F ii Gjertrud Johansdtr. Svidal
  M iii Anders Johannes. Svidalsnes was born in 1712 in Svidal, Jølster. He was christened on 31 DEC 1712 in Jølster. He died before 1715 in Svidal, Jølster.
  M iv Anders Johannes. Svidalsnes was born in 1715 in Svidal, Jølster. He was christened on 31 MAR 1715 in Jølster. He died in Jølster.

Tok over bruket.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index