Tofterå / Slettemoen genealogy


Jon Nils. Krokeide was born about 1674 in Krokeide, Fana. He died in 1745 in Krokeide, Fana.

Jon hadde også døtrene Anna og Kirsti

He had the following children:

  M i Ola Jons. Krokeide

Ola Nils. Algrøy Bjelkarøy was born in 1587 in Algrøy, Fjell. He died about 1672 in Bjelkarøy, Sund. He married Brita Kristoffersdtr. Nordvik before 1645 in Sund.

Other marriages:
Unknown

Ola var oppsitjar på bruk 2 på Bjelkarøy frå rundt 1625. Truleg var han frå Algrøyna i Fjell. Ola var lensmann i Sartor skipreide frå 1641/42 til 1670, tidlegare hadde han vore kyrkjeverje.
I 1652 møtte Ola for Herredagen, som fungerte som ein norsk høgsterett, og la fram sotrabuane sitt syn på striden med sokneprest Søren Breder om betaling av fisketiend. I 1656 reprsenterte han Sund prestegjeld ved hyllinga av prins Kristian i Kristiania.
I manntallet 1666 hadde Ola alderen 79 år og brukte heile Bjelkarøyna med landskyld 2 laupar smør.

Brita Kristoffersdtr. Nordvik was born about 1600 in Nordvik, Fjell. She died in Bjelkarøy, Sund. She married Ola Nils. Algrøy Bjelkarøy before 1645 in Sund.

Hadde sonen Peder før ho gifta seg med Ole. Peder eller Per er truleg seinare busett på Høyland.


Rasmus Johannes. Vindenes [Parents] was born in 1681 in Vinnes, Austevoll. He died in Hofstad, Fitjar. He married Ranveig Jakobsdtr. Hovstad.

Rasmus og Ranveig var velståande og hadde sju born på Hovstad, Fitjar.

Ranveig Jakobsdtr. Hovstad was born in 1682 in Hofstad, Fitjar. She died in 1743 in Hofstad, Fitjar. She married Rasmus Johannes. Vindenes.


Elling Johns. Kvale was born in 1601 in Kvale, Fusa. He died in 1683 in Gjerde, Fusa. He married Ingegier Berentsdtr. Gjerde.

Ingegier Berentsdtr. Gjerde was born in 1601 in Gjerde, Fusa. She died in 1691 in Gjerde, Fusa. She married Elling Johns. Kvale.

They had the following children:

  M i Ole Ellings. Litlelid

Peter Bruus was born in Bergen. He died in Bergen. He married Margrethe Bruus.

Margrethe Bruus was born in Bergen. She died in Bergen. She married Peter Bruus.

They had the following children:

  M i Jan Bruus
  M ii Hendrich Bruus
  M iii Peter Bruus was born in Bergen. He died in Bergen.

Jan Christian Steenbrecher died in Bergen. He married Anne Andersdtr. Filianus on 3 FEB 1738 in Domkirken, Bergen.

Anne Andersdtr. Filianus [Parents] was born about 1700 in Talvik, Finnmark. She died in Bergen. She married Jan Christian Steenbrecher on 3 FEB 1738 in Domkirken, Bergen.

Other marriages:
Bruus, Jan

They had the following children:

  M i Jan Brus Steenbrecher was born in 1739 in Bergen. He was christened on 24 APR 1739 in Domkirken, Bergen. He died in Bergen.

Anders Lartzøn Filianus died in 1723 in Talvik, Finnmark. He married Martha Olufsdtr. Filianus.

Statsarkivet i Tromsø: Presten Filianus, kirkeboka som kom tilbake fra havet og sekker med penger:

"Denne Alterbog har og været i vandet, da den som Bogen holdt, Hr Anders Filianus druknede 1723 Dominica Misericordias, i et Sognebud eftter Prædiken, til Breivig, paa bugten, selv 12te, alle Mandspersoner, deriblant baade Klokker og Medhjelpern. M.N.Lund"

Denne inskripsjonen finner vi i kirkebok nr 1 for Talvik sogneprestembete. Opprinnelig har Talviks første prest, Anders Larsen Filianus, skrevet følgende i kirkeboka: "Ministerialbog over Altens kirkesogn fra Juli i Aaret 1705 og fremdeles, saa længe Gud behager, som efter Lovenes og Ritualets Tilhold punctualiteter skal holdes af Anders Larssøn Filian, indigne loci postore." Han har også tatt med et bibelvers: "Joh. 16. En god hyrde bør kjende sine Faar og drage vedbørlig Omsorg for Faarene"«tab»

11. april 1723 druknet Filianus og 12 andre menn da båten med kirkebudet gikk ned i en storm. Liket hans ble sannsynligvis ikke funnet. Det ble prekt over han 9. mai i Talvik kirke. Alta-Talvik var annekssogn under Sørøya kirkesogn før 1705. Men ved Filianus tiltredelse ble Alta-Talvik hovedsognet og Sørøya/Hasvik annekssogn. Endringene skjedde som følge av avfolking ytterst på kysten. Filianus var den første presten i Talvik. Han var gift med Martha Olufsdatter og hadde 4 barn. Han hadde vært sogneprest i Loppa, men der tjente han bare 40 Riksdaler i året og det mente han ikke han kunne leve av. Alta-Talvik var et av de rikeste kirkesognene i Finnmark og Filianus økte sine inntekter med å bytte til seg Lerretsfjord fra Hammerfest sogn. I Talvik hadde Filianus inntekter mellom 220-270 rdl. i året. I 1707 brant prestegården ned og Filianus mistet alle sine eiendeler. Ny prestegård ble bygd opp og ble i 1723 taksert til 100 rdl. Det var en nøktern bolig bestående av en etasje med kjeller. Filianus likte ikke å bruke penger unødig. Det ble holdt skifte etter Filianus 27. juli 1723. "Copie af skifte forretningen etter sal Hr Anders Larsen Filian. Jens Troelsen Krog provst over vestFindmarken og sognepræst til Kielvik Hr Peder Harboe pastor til Hamerfest,hr Melchior Tybring Pastor til Loppen og Hasvig, gjøre vitterligt at anno 1723 d. 20 juli var vi forsamlede i Alten i Talvig i VestFindmarken for at holde lovmessigt skifte og deling etter den fordum ærverd. og belærde nu sal. mand Hr Anders Lartzon Filianus,mellom hans etterladte hustru Marthe Olsdat og trende børn,søn nefnl. Lars Andersøn Filian,gml 28 aar og 2 døtre. Den ældste Anna Andersdat Filian som siden hendes sal faders død er gift med velagtbare Sr Johan Brus,den anden Golla Filian lever og tilsagt Sr Christen And som og var tilstede........ saa ... enchens Lauverge høyachtbare Sign Peder And.... osv." Han etterlot seg en formue på 2597 rdl. Deriblant 13 sekker med mynter til en verdi av 1902 rdl. Dette gjorde han til den rikeste presten i Finnmark. Etter brannen i 1707 hadde Filianus blitt en ekstra forsiktig mann. Sekkene med mynter var gjemt og gravet ned på forskjellige steder. En skanna kopi av hele skiftet finner du her. <http://www.riksarkivet.no/tromso/smakebiter/skifte.html> Om hele Filianus formue kom med i skiftet, er usikkert.
I 1983 ble det nemlig gjort et stort myntfunn på kirkegården i Talvik. Det var flere hundre mynter og dateringen bekrefter at de var fra Filianus' embetstid. Ved siden av myntene ble det funnet en skadet striesekk. Myntene befinner seg nå på Tromsø Museum. Kirkeboka bærer tydelig preg av å ha vært i vannet og har en del sider med utvasket skrift. Innkjøp av ny kirkebok var dyrt. Så den ble tørket og neste prest fortsatte på samme side som Filianus avsluttet.«tab» Kilde: Kirkebok for Talvik nr. 1
Skifteprotokoll for Vest-Finnmark prosteembete 1723-1781
Nielsen: Altas historie bind 1

Skifte: http://www.riksarkivet.no/tromso/smakebiter/skifte.html

Martha Olufsdtr. Filianus died after 1723 in Talvik, Finnmark. She married Anders Lartzøn Filianus.

They had the following children:

  M i Lars Anders. Filianus was born in 1695 in Finnmark. He died in Talvik, Finnmark.
  F ii Anne Andersdtr. Filianus
  F iii Golla Andersdtr. Filianus was born about 1700 in Finnmark. She died after 1723 in Finnmark.

Hendrich Bruus [Parents] was born in Bergen. He died in Bergen. He married Kiersten Helt.

Kiersten Helt was born in Bergen. She died in Bergen. She married Hendrich Bruus.

They had the following children:

  M i Peter Hendrichs. Bruus
  F ii Boel Hendrichsdtr. Bruus was born in 1724 in Bergen. She was christened on 6 DEC 1724 in Domkirken, Bergen. She died in Bergen.
  M iii Henric Hendrichs. Bruus
  F iv Margrethe Hendrichsdtr. Bruus was born in 1730 in Bergen. She was christened on 23 JUL 1730 in Domkirken, Bergen. She died in Bergen.
  F v Maria Kirstina Hendrichsdtr. Bruus was born in 1732 in Bergen. She was christened on 30 NOV 1732 in Domkirken, Bergen. She died in Bergen.

Peter Hendrichs. Bruus [Parents] was born in 1722 in Bergen. He was christened on 26 AUG 1722 in Domkirken, Bergen. He died in Bergen. He married Ane Cathrine Vahl.

Ane Cathrine Vahl [Parents] was born in 1723 in Bergen. She died in 1801 in Bergen. She was buried on 25 MAR 1801. She married Peter Hendrichs. Bruus.

They had the following children:

  M i Hendrich Peters. Bruus was born in 1750 in Bergen. He was christened on 10 JAN 1751 in Nykirken, Bergen. He died in Bergen.

Borgerskap i Bergen 12.1.1802. Kjøpmann og bondehandel i Bergen. Bestyrer morens næring.
  M ii Jeremias Peters. Bruus was born in 1754 in Bergen. He was christened on 10 FEB 1754 in Nykirken, Bergen. He died in Bergen.

Henric Hendrichs. Bruus [Parents] was born in 1727 in Bergen. He was christened on 22 JAN 1727 in Domkirken, Bergen. He died in Bergen. He married Lucie Pegelau.

Lucie Pegelau was born in Bergen. She died in Bergen. She married Henric Hendrichs. Bruus.

They had the following children:

  M i Henrich Henrichs. Bruus was born in Bergen. He was christened on 22 JUL 1750 in Willatz Danchersens gaard, Domkirkesognet, Bergen. He died in Bergen.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index