Tofterå / Slettemoen genealogy


Lars Ludvik Eidsnes [Parents]

Merete Njå

They had the following children:

  F i Kristin Eidsnes
  M ii Helge Eidsnes

Anders Eidsnes [Parents]

Hanne Reigstad Clausen

They had the following children:

  F i Sunniva Reigstad Eidsnes
  F ii Miriam Reigstad Eidsnes
  M iii Sondre Reigstad Eidsnes

Casten Mikkels. Bakka [Parents] was born in 1730 in Bakka, Sund. He died 1 before 1805 in Berge, Sund. He married Brithe Andersdtr. Berge before 1754 in Sund.

Konf: 1748. Arvet broren Knud i 1746. Mikkel Glæsnes var verge.

Brithe Andersdtr. Berge [Parents] was born in 1721 in Berge, Sund. She died after 1801 in Berge, Sund. She married Casten Mikkels. Bakka before 1754 in Sund.

They had the following children:

  F i Anne Carstensdtr. Berge
  F ii Malene Castensdtr. Berge
  M iii Mikkel Castens. Berge was born in 1758 in Berge, Sund. He was christened on 17 DEC 1758 in Sund. He died 1 on 16 SEP 1768 in Berge, Sund.
  M iv Anders Castens. Berge was born in 1761 in Berge, Sund. He was christened on 31 OCT 1761 in Sund. He died in Sund.
  F v Syneve Castensdtr. Berge was born in 1763 in Berge, Sund. She died before 1766 in Berge, Sund.
  F vi Synneve Castensdtr. Berge was born in 1766 in Berge, Sund. She was christened on 13 SEP 1766 in Sund. She died in Sund.

Lars Johannes. Tønnevigen [Parents] was born in 1778 in Tønnevigen, Sund. He died on 3 OCT 1852 in Sund. He married Guri Olsdtr. Hummelsund in 1804 in Sund.

Familien hadde eigarinteresser i Økland.

Guri Olsdtr. Hummelsund [Parents] was born in 1781 in Hummelsund, Sund. She was christened on 1 AUG 1781 in Sund. She died in 1846 in Tyrnevik, Tofterøy, Sund. She married Lars Johannes. Tønnevigen in 1804 in Sund.

Skifte etter henne 1846.

They had the following children:

  M i Ole Lars. Tønnevigen was born after 1804 in Tyrnevik, Tofterøy, Sund. He died in Sund.
  F ii Malene Larsdtr. Tønnevigen was born on 15 DEC 1820 in Tyrnevik, Tofterøy, Sund. She died on 5 DEC 1851 in Sund.

Hans Magnes. Førde [Parents] was born in 1759 in Søre Hjellestad, Fana. He was christened on 7 JAN 1759 in Fana. He died in 1821 in Forland, Sund. He married Brithe Johannesdtr. Tønnevigen in 1806 in Sund.

Other marriages:
Forland, Masselle Larsdtr.

Konfirmert: Dom 17 post Trinit 1778,00 Hans Magnessen Førre, Sund - sammen med sin senere kone Malene Larsdtr. Forland

Brithe Johannesdtr. Tønnevigen [Parents] was born in 1783 in Tønnevigen, Sund. She died in 1820 in Forland, Sund. She married Hans Magnes. Førde in 1806 in Sund.

They had the following children:

  F i Ane Malene Hansdtr. Forland
  M ii Lars Hans. Forland
  M iii Magne Hans. Forland was born in 1814 in Forland, Sund. He was christened on 3 APR 1814 in Sund. He died in Sund.
  F iv Sussanna Hansdtr. Forland
  M v Johannes Hans. Forland was born on 28 JUL 1818 in Forland, Sund. He was christened on 2 AUG 1818 in Sund. He died in Forland, Sund.

Nils Mons. Steinsland [Parents] was born about 1725 in Steinsland, Sund. He died in Steinsland, Sund. He married Kari Andersdtr. Vorland.

Konfirmert 1744

Kari Andersdtr. Vorland [Parents] was born about 1730 in Vorland, Sund. She died in Steinsland, Sund. She married Nils Mons. Steinsland.

They had the following children:

  F i Ragnile Nilsdtr. Steinsland
  F ii Anna Nilsdtr. Steinsland was born in 1757 in Steinsland, Sund. She was christened on 20 DEC 1757 in Sund. She died before 1759 in Steinsland, Sund.
  F iii Anne Nilsdtr. Steinsland was born in 1759 in Steinsland, Sund. She was christened on 3 FEB 1759 in Sund. She died in Sund.
  M iv Mons Nils. Steinsland was born in 1762 in Steinsland, Sund. He died before 1766 in Steinsland, Sund.
  M v Mons Nils. Steinsland was born in 1766 in Steinsland, Sund. He died in Steinsland, Sund.
  M vi Anders Nils. Steinsland

Anders Anders. Forland [Parents] was born in 1696 in Forland, Sund. He died in 1748 in Vorland, Sund. He was buried on 29 MAY 1748 in Sund. He married Anna Thorsdtr. Vorland.

Digitalarkivet, Manntall 1701, Søndre Bergenhus Amt: Anders Andersen Førland 5 ops sønn hieme Lyse Closter godz Sunds.

Anna Thorsdtr. Vorland was born in 1693 in Sund. She died in 1766 in Vorland, Sund. She married Anders Anders. Forland.

Anna Thorsdtr. ikke nevnt i skiftet etter Thor Ørjesen Kausland.

They had the following children:

  M i Anders Anders. Vorland
  M ii Thore Anders. Vorland
  F iii Kari Andersdtr. Vorland
  F iv Martha Andersdtr. Vorland was born in 1732 in Vorland, Sund. She died in Sund.

Konfirmert 1740
  M v Ole Anders. Vorland was born about 1736 in Vorland, Sund. He died in Bakke, Sund.

Konfirmert 1744

Nils Nils. Hamre was born in 1649 in Hamre, Sund. He died in 1716 in Hamre, Sund. He married Marithe Olsdtr. Hamre.

Other marriages:
Unknown
Tyssøy, Marithe Ingebrigtsdtr.

Skifte 15.4.1716.

Noch læst Niels Hambris udgifne Schiøde til sin Stifsøn Vincentz Endresen, sampt hans hustru Anne Knudsdatter paa 1/4 Part udi den LaxeWaag SchratHolm i Sartor Schibrede med Wisse indførte conditioner intil Niels Hambris død Dat/eret Hambre d/en 11. Junij 1706. Noch læst bemelte Niels Hambris gifne testament med Wisse conditioner intil Niels Hambris død til hans datter Karen Nielsdatter paa 1/4 part udi den LaxeWaag SchratHolm i Sartor Schibrede DateretHambre d/en 11. Junij 1706.

Marithe Olsdtr. Hamre [Parents] was born after 1651 in Hamre, Sund. She died before 1696 in Hamre, Sund. She married Nils Nils. Hamre.

Ingen kjente etterkommere.


Ole Wincentz. Hamre [Parents] was born about 1613 in Hamre, Sund. He died 1 in 1695 in Hamre, Sund. He married Kari Hansdtr. Gjøen before 1643.

Other marriages:
Gauksheim, Guro Bjørnsdtr.

"Ole Wincentzson Hamre vart mykje brukt som lagrettesmann i perioden 1650-omlag 1690. Det kan også se ut som om OWH må ha vært en av de meir velstående bønder på denne tid. Td så kan nevnes at OWH lånte Henrik Wessel 150 riksdaler som da pantsette gården Vorland. Brevet er datert Glesnesholmen 3 feb. 1677, og står notert i tingbok for NHL nr. 21 av 1682. Iht. orginalskifte av 29.07-1695 på Levåg på Fitjar, er det oppgitt at OWH eide parter i gårdene Nore Toft/Hammersland i Sund og Opsal i Strandvik. En vet også at OWH eide deler av Sørstrøno på Os i en periode på slutten av 1600-talet. I 1690 så står Ole Hamre og Anders Bakka arvinger oppført som eiere av noe av gården" Sammenfattet av Jostein Børnes.

Kari Hansdtr. Gjøen [Parents] was born after 1633 in Gjøen, Hålandsdal. She died in Hamre, Sund. She married Ole Wincentz. Hamre before 1643.

They had the following children:

  M i Wincentz Ols. Hamre
  F ii Brithe Olsdtr. Hamre
  F iii Ågot Olsdtr. Hamre was born about 1651 in Hamre, Sund. She died in 1743 in Lillevik, Strandvik.

1 gong med enkemann Steffen Lillevik f.ca. 1622-d1686 (busatt på Gjerdevik/Vik) 2 gong 26.6.1687 med Sten Andersen Lillevik(Strandvik Sokn)f. Håvik 1668-d.1755
  F iv Martha Olsdtr. Hamre was born after 1651 in Hamre, Sund. She died before 1695 in Algrøy, Fjell.

"Martha gift med Hans( Arentsen?) Algerøy. Martha var død(sal. Martha Hans Algerøys barn) i 1695.
Var Martha gift med Hans Arentsen Algerøy 38 år i 1666?. Det er forhold som tyder på det. Martha var død da skiftet etter faren ble holdt i 1695, samt at Ole Skoge var satt til verge for "Sal.Martha Hans Algerøys" barn så må også ektemannen være død i 1695, ellers ville han vært den naturlige formynder for barnet..... Hans Arentsen er ikke nevnt etter 1691 og han antas derfor å være den Hans Algerøy som var gift med Martha. Det finnes ikke så mange andre mulige alternativer på Algerøy. Mulige etterkommere til Hans (Arentsen?) og Martha Olsdtr.: Ole Hansen Landro. Den Hans Hansen Algerøy (som døde i ca1731) hvis oppførte alder i 1701 er 40 år er muligens (halv)bror til Ole Hansen Landro(død i 1742). Ole Hansen Landro etterlot seg en sønnesøn Nils Hansen (søn av Hans Olsen Algerøy som døde i 1736), en sønn Hans Olsen og ei dotter Synneve Olsdtr. iht skifte etter han i 1742 (se i pantebok 5 i NHL).

Gårdspartene i Nore Toft i Sund er der fordelt mellom arvingene. Det er også vert å merke seg en bøkselseddel som er notert i 1733 i Tgbok 39 for NHL der er kun Ole Landro nevnt i tillegg kjente sundssokninger + Jens Olsen Vindenes som eiere. Anders Olsen Lerøy er den som bykslet eiendommen på Nore Toft i Sund, han giftet seg jo med dattera til Ingebrigt Olsen Nore Toft og Astri Endresdtr." Sammenfattet av Jostein Børnes
  F v Kristi Olsdtr. Hamre
  F vi Marithe Olsdtr. Hamre

Johannes Michels. Bakke [Parents] 1 was born in 1676 in Bakke, Austevoll. He died 2 in 1755 in Tønnevigen, Sund. He married Anne Larsdtr. Tønnevigen.

Budde ei tid på Klepsvik. Lars Larsens udstedde Skiøde til Johannes Mikkelsen paa 18 merker fisk udi Tønnevigen dat/erit 14 Octobr/is 1732.

Anne Larsdtr. Tønnevigen [Parents] was born in 1684 in Tønnevigen, Sund. She died 1 in 1759 in Tønnevigen, Sund. She married Johannes Michels. Bakke.

Kalt Aagothe i Austevoll Gard og Ætt.

They had the following children:

  M i Nils Johannes. Tønnevigen
  F ii Marithe Johannesdtr. Tønnevigen
  M iii Ole Johannes. Tønnevigen
  M iv Mikkel Johannes. Tønnevigen
  M v Jens Johannes. Tønnevigen was born in 1719 in Tønnevigen, Sund. He died 1 on 10 MAR 1737 in Tønnevigen, Sund.
  M vi Aarent Johannes. Tønnevigen
  M vii Lars Johannes. Tønnevigen
  F viii Kari Johannesdtr. Tønnevigen was born in 1724 in Tyrnevik, Tofterøy, Sund. She died in 1759 in Tyrnevik, Tofterøy, Sund.
  F ix Maren Johannesdtr. Tønnevigen

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index