Tofterå / Slettemoen genealogy


Torkel Johans. Mentz [Parents] was born in 1610 in Vevatne, Tysnes. He died in 1662 in Bolstad, Evanger. He married Magdele Olafsdtr. Egeland in 1644 in Hålandsdalen.

Magdele Olafsdtr. Egeland was born in 1618 in Egeland, Strandvik, Fusa. She died in 1673 in Bolstad, Evanger. She married Torkel Johans. Mentz in 1644 in Hålandsdalen.

They had the following children:

  M i Jan Torkels. Mentz Bolstad
  F ii Marita Torkelsdtr. Mentz Bolstad

Jan Torkels. Mentz Bolstad [Parents] was born in 1646 in Nedre Bolstad, Hålandsdalen. He died in 1721 in Nedre Bolstad, Hålandsdalen. He married Anna Hansdtr. Gjøen in 1668 in Hålandsdalen.

Other marriages:
Linga, Herborg Rasmusdtr. Ivarhus

Anna Hansdtr. Gjøen [Parents] was born in 1641 in Gjøen, Hålandsdalen. She died in 1688 in Bolstad, Hålandsdalen. She married Jan Torkels. Mentz Bolstad in 1668 in Hålandsdalen.

Anna Hansdotter Gjøen døydde i barselseng, medan dottera Magdela 1688-1764 levde opp.

They had the following children:

  M i Hans Jans. Mentz Bolstad
  M ii Jan Jans. Bolstad
  F iii Magdela Jansdtr. Bolstad was born in 1688 in Bolstad, Evanger. She died in 1764 in Hordaland.

Rasmus Peders. Ivarhus [Parents] was born in 1625 in Ivarhus, Strandebarm. He died in 1676 in Ivarhus, Strandebarm. He married Magdalena Christine Lauritzdtr. Galtung about 1652.

Sokneprest i Strandebarm. Foreldre: Peder Rasmusson f. 1648 (mora var av Dalls ætta) og Eline Nilsdtr. (fra Tysnes).
"Prest i Strandebarn, først kapellan til 1649 og så sogneprest til fram til 1676. Gift med Magdalena Lauritzdatter Galtung.Rasmus var student i Bergen i 1644. Han fikk plass som kapellan hos sin far; Peder Rasmussen, og ble så kalt til sogneprest i Strandebarm da faren døde i 1648. Kallsbrevet er konfirmert av lensherren 25. januar 1649.Bispen Randulf sier i visitasboken i 1672: 'Visiterte jeg udi Strandebarm, hvor ungdommen flittig fremkom og gjorde god rede for sig. Sognepresten og almuen stod alting vel og intet klagedes'.Rasmus etterlater seg mer bøker enn de fleste, og bokføringen er noe av det beste fra den tid. Han satte opp manntallet i 1666, og begynte med å føre kirkebøker i 1670. Rundt 1655 blir han gift med Magdalena Galte, datter til futen og godseieren Laurits Galte på Torsnes. Slik arvet han og barna mye jordegods.Prestefruen var et arbeidsjern. Bispen Randulf syns det er nesten for det mye av det gode da skysskarene forteller at 'hr. Rasmus's kvinde sist forleden 2. pinsedag med deres folk skulde være forreist udi Hardangers skove at hugge stokke til sagtømmer'.Rasmus og Magdalena ser ut til å ha levd som bønder mellom bønder, og sønnene fikk gårder i bygden i arv etter foreldrene; to av døtrene ble inngift i god bondeætt.Et bilde av Rasmus Pedersen, malt på en treplate, har gått i arv i slekten, og henger nå i sakristiet i Strandebarm kirke. Det viser at han har vært en liten mann. Han må også ha vært syk, siden han resignerer alllerede i 50-årsalderen, i 1676, og dør samme året. Magdalena blr heller ikke gammel, hun dør 5 år etterpå." Kilde. Arnfrid Mæland

Magdalena Christine Lauritzdtr. Galtung [Parents] was born in 1630 in Torsnes, Jondal. She died in 1681 in Håbrekke, Strandebarm. She married Rasmus Peders. Ivarhus about 1652.

They had the following children:

  F i Ellen Rasmusdtr. Ivarhus Linga
  F ii Herborg Rasmusdtr. Ivarhus Linga
  F iii Elisabeth Rasmusdtr. Ivarhus Linga was born in 1662 in Ivarhus, Strandebarm. She died in Hordaland.
  F iv Magdalene Rasmusdtr. Galte was born in 1664 in Ivarhus, Strandebarm. She died in 1723 in Saar, Sogn og Fjordane.

g.m Povel Hanssøn Glad (ca 1639, var 62 år i 1701 tellinga), barn: Hans Povelssøn Glad (Davik 1688-1736), Rasmus, Johannes, ? Christian.

Hans P. Glad var Premieløytnant, g. 6.6.1712 i Sogn og fjordane m. Ane/Anna Abrahamsdatter (Davik 1687-4.8.1766, foreldre: Anne Hansdatter fra Selje, født i Vaage) og Abraham Knudssøn fra Silden (1642-1712)). Ane og Hans P. Glads barn: * Hans (døpt 27.3.1726-25.5.1727). * Herborg Hansdatter Galtung/Hansen Glad (Davik 1728-d. etter 1782 i Gloppen), g.m. Jens Berentsen Balchen (døpt 2.10.1718 i Gloppen-begravd 29.3.1782 i Gloppen). De hadde flere barn, men Povel(Poul/ Paul) Christian Jensen Balchen (døpt 17.5.1768 i Sogn og fjordane-19.12.1837 på sjøen. Han ble giftmed Gjertrud Elisabeth Jonasdatter Toske, de flyttet til Loppa, deretter til Tana.
  M v Peder Rasmus. Ivarhus Linga
  M vi Hans Rasmus. Linga Bru

Knud Oluffs. Egeland [Parents] was born in 1628 in Egeland, Strandvik, Fusa. He died in 1710 in Egeland, Strandvik, Fusa. He married Brita Stensdtr. Haavig about 1657 in Fusa.

fra Eikeland Nedre gnr, 22 i Fusa sokn

Brita Stensdtr. Haavig was born in 1633 in Håvik, Fusa. She died after 1710 in Egeland, Strandvik, Fusa. She married Knud Oluffs. Egeland about 1657 in Fusa.

fra Håvik II bnr. 3 i Strandvik sokn

They had the following children:

  M i Oluff Knuds. Egeland

Berge Larss. Brattabø was born in 1636 in Brattabø, Jondal. He died in 1713 in Brattabø, Jondal. He married Brita Didriksdtr. Handagard in 1658.

Brita Didriksdtr. Handagard [Parents] was born in 1640 in Handagard, Kvinnherad. She died in 1692 in Brattabø, Jondal. She married Berge Larss. Brattabø in 1658.

They had the following children:

  F i Brita Bergesdtr. Brattabø
  F ii Guro Bergesdtr. Brattabø

Hans Engels. Gjøen [Parents] was born before 1592 in Håvik, Fusa. He died before 3 JUN 1658 in Gjøen, Hålandsdalen. He married Kristi Knudsdtr. Maage in 1633 in Fusa.

Kristi Knudsdtr. Maage was born in 1602 in Maage, Fusa. She died in 1684 in Gjøen, Hålandsdalen. She married Hans Engels. Gjøen in 1633 in Fusa.

Kristine Knutsdatter er trolig datter av Knut Hallvardsson Måge/Randa. Dette bygger på det faktiske forhold at Hans Gjøn i Strandvik overtar noen av Knut H sine eiendommer, for eks er Hans Gjøn i Strandvik oppført som eier av 1/2 lp.smør i Birkeland i Hardanger og 1/2 løp smør i Tveitedal ibid. iht Sunhordland odelsskattemantall for 1646-47.
Skifte etter Hans Engelson Gjøn ble holdt den 03.06 1658 mellom enken Kristi Knutsdatter og dere barn; Engel g.m. Kristi Torgilsdatter Gjøn, Kari g.m. Ole Vincentsson Hamre i Sund i Nordhordland, Marite g.m. Ivar Petersson Børve i Ullensvang, Ingegerd g.m. Halldor Olson Tveita i Strandvik, Gudrun g.m. Anders Hansson Bildøen, lensmann i Soter i Nordhordaland, Bothilde g.m. Bård Havn i Strandebarm og to ugifte døtre, hhv Kristi senere g.m. Knut Eide i Strandvik og Anna g.m. Jan Torkildson Mentz, Bolstad i Strandvik.

They had the following children:

  F i Kari Hansdtr. Gjøen
  M ii Engel Hans. Gjøen
  F iii Anna Hansdtr. Gjøen

Johan Frantzs. Mentz was born about 1580 in Vevatne, Tysnes. He died before 1669 in Vevatne, Tysnes.

He had the following children:

  M i Torkel Johans. Mentz

Jan Torkels. Mentz Bolstad [Parents] was born in 1646 in Nedre Bolstad, Hålandsdalen. He died in 1721 in Nedre Bolstad, Hålandsdalen. He married Herborg Rasmusdtr. Ivarhus Linga on 3 AUG 1690 in Strandebarm.

Other marriages:
Gjøen, Anna Hansdtr.

Herborg Rasmusdtr. Ivarhus Linga [Parents] was born in 1658 in Ivarhus, Strandebarm. She died in 1723 in Nedre Bolstad, Evanger. She married Jan Torkels. Mentz Bolstad on 3 AUG 1690 in Strandebarm.

barn: Malene og Herborg.


Peder Rasmus. Linga was born about 1600 in Strandebarm. He died in 1648 in Store Linga, Strandebarm. He married Eline Nilsdtr. Skjelvik about 1625.

Begikk minst to lejermål og sonet for dem.

Eline Nilsdtr. Skjelvik was born in Skjelvik, Tysnes. She died before 1658 in Store Linga, Strandebarm. She married Peder Rasmus. Linga about 1625.

They had the following children:

  M i Rasmus Peders. Ivarhus
  F ii Susanne Pedersdtr. Linga
  M iii Hans Peders. Linga

Ingjald Olufs. Gjøen [Parents] was born in Gjøen, Hålandsdalen. He died in 1621 in Håvik, Fusa. He married Ingegerd Lauritsdtr. Håvik in 1590 in Fusa.

Fusaboka bd.4 Ingjeld Olufson Haavigen født på Gjøn d 1621, g m Ingegerd Lauritsdatter nevnt 1629 Ingjeld var sendemann fra Strandvik til kongehyllinga i 1591. han var lagrettemann 1592 og lensmann i Strandvik skipreide 1597-1601.

Ingegerd Lauritsdtr. Håvik [Parents] was born about 1590 in Fusa. She died after 1631 in Håvik, Fusa. She married Ingjald Olufs. Gjøen in 1590 in Fusa.

They had the following children:

  M i Hans Engels. Gjøen

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index