Tofterå / Slettemoen genealogy


Arne Nils. Vik [Parents] was born on 6 FEB 1819 in Øvre Vik, Kvam. He was christened on 21 FEB 1819 in Øystese, Kvam. He died in 1903 in Øvre Vik, Kvam. He married Kari Larsdtr. Øystese in 1846 in Kvam.

Kari Larsdtr. Øystese was born in 1823 in Øystese, Kvam. She died in 1902 in Øvre Vik, Kvam. She married Arne Nils. Vik in 1846 in Kvam.

They had the following children:

  M i Nils Arnes. Vik
  F ii Helga Arnesdtr. Vik was born on 18 NOV 1849 in Øvre Vik, Kvam. She was christened on 2 DEC 1849 in Øystese, Kvam. She died in 1921 in Mo, Øystese.
  F iii Magdeli Arnesdtr. Vik was born on 18 NOV 1849 in Øvre Vik, Kvam. She was christened on 2 DEC 1849 in Øystese, Kvam. She died in 1927 in Børve, Kvam.
  M iv Lars Arnes. Vik was born on 10 DEC 1857 in Øvre Vik, Kvam. He was christened on 25 DEC 1857 in Øystese, Kvam. He died in USA.

Nils Arnes. Vik [Parents] was born on 12 MAY 1847 in Øvre Vik, Kvam. He was christened on 13 MAY 1847 in Øystese, Kvam. He died in 1928 in Øvre Vik, Kvam. He married Herborg Pedersdtr. Ålvik in 1879 in Kvam.

Herborg Pedersdtr. Ålvik was born in 1853 in Ytre Ålvik, Kvam. She died in 1936 in Øvre Vik, Kvam. She married Nils Arnes. Vik in 1879 in Kvam.

They had the following children:

  M i Arne Nils. Vik was born in 1880 in Øvre Vik, Kvam. He died in USA.

Til Amerika i 1897
  M ii Per Nils. Vik was born in 1882 in Øvre Vik, Kvam. He died in USA.

Til Amerika i 1903
  M iii Lars Nils. Vik
  F iv Marta Nils. Vik was born in 1889 in Øvre Vik, Kvam. She died in Indre Ålvik, Kvam.
  M v Anton Nils. Vik was born in 1894 in Øvre Vik, Kvam. He died in Øvre Vik, Kvam.

Lars Nils. Vik [Parents] was born in 1885 in Øvre Vik, Kvam. He died in 1927 in Øvre Vik, Kvam. He married Elisa Ludvigsdtr. Harbakke after 1905 in Kvam.

Elisa Ludvigsdtr. Harbakke was born in Harbakke, Solund, Sogn. She died in Øvre Vik, Kvam. She married Lars Nils. Vik after 1905 in Kvam.


Hans Hans. Børve [Parents] 1 was born in 1667 in Børve, Kvam. He died in 1721 in Øvre Vik, Kvam. He married Marita Eiriksdtr. Vik in 1693 in Kvam.

Other marriages:
Vik, Eli Nilsdtr.

Øvre Vik 8: Nilsagarden (Vadvollen).

Hans kom til Vik i lag med mori som vart attgift dit. Han arva ein lut i Vik etter faren og kjøpte noko av presten Gelmeiden i 1699. Dessutan bygsla han hjå Halsnøy det som stykfaren hadde hatt tilslutt. Hans var velstandsmann og som son etter futen hadde han vel ein viss posisjon i bygdi. Han hadde og fleire tillitsyrke i fyrstingi, soleis vart han kost. lensmann etter Samson Råen i 1707, men det gjekk ikkje av visse grunnar, for Hans Hanson hadde sine bolkar då han ikkje var heilt med seg sjølv, og verre og verre vart det med åri. Han vart folkesky, stengde seg inne, las og grubla, og ein sundag etter å ha vore i kyrkja, gjekk han stad og enda livet sitt idet han hengdeseg i smia. Han etterlet seg i arv 490 rdl., derav mykje sylvsaker som delvis var arva etter bestefaren hr. Torlak i Vikøy.

Marita Eiriksdtr. Vik was born in 1668 in Nedre Vik, Kvam. She died in 1706 in Øvre Vik, Kvam. She married Hans Hans. Børve in 1693 in Kvam.

Fem born, dei to som levde opp drukna 18. mai 1722.


Hans Hans Clements died in 1680 in Børve, Kvam. He married Margareta Torlaksdtr. Vikøy.

Hans Hans. var komen til bygda i 1663 og teidde tinget her. I den fyrste tid kalla han seg "Johan Fridmands tjener" (Johan Fridmand var ombodsmand for Halsnøygodset), men i 1664 kalla han seg "Kongens foged". H. H. hadde heile Børve til buk og fostra 40 naut på garden. Han var den første futen i øvre Hardanger etter nyordningen av riksstyret i 1660 og fekk som oppgåve å gjennomføre dei vedtak denne førde med seg. Soleis vart han den som administrerte matrikulleringi i 1667. Det ser ut til at futen og bøndene i Kvam har kome nokonlunde godt utav det med kvarandre. I 1666 krov futen tingsvitne hjå bøndene for sin embetsførsel og vitnemålet var godt.

Margareta Torlaksdtr. Vikøy [Parents] was born in 1643 in Vikøy, Kvam. She died in 1706 in Øvre Vik, Kvam. She married Hans Hans Clements.

Other marriages:
Vik, Lars Hognes.

They had the following children:

  M i Hans Hans. Børve

Nils Heines. Vik was born in Vik, Jondal. He died in Vik, Jondal. He married Madli Johannesdtr. Vik before 1686 in Jondal.

Madli Johannesdtr. Vik was born in Jondal. She died in Vik, Jondal. She married Nils Heines. Vik before 1686 in Jondal.

They had the following children:

  F i Eli Nilsdtr. Vik

Lars Hognes. Vik [Parents] was born in 1634 in Nedre Vik, Kvam. He died in 1697 in Øvre Vik, Kvam. He married Margareta Torlaksdtr. Vikøy in 1682 in Kvam.

Stor-Hognefolket.

Margareta Torlaksdtr. Vikøy [Parents] was born in 1643 in Vikøy, Kvam. She died in 1706 in Øvre Vik, Kvam. She married Lars Hognes. Vik in 1682 in Kvam.

Other marriages:
Clements, Hans Hans


Torlak Olavs. Vikøy [Parents] 1 was born in 1595 in Aukland, Hjelmeland. He died 2 on 11 MAR 1654 in Vikøy, Kvam. He married Karen Christensdtr. Lind before 1628 in Rogaland.

Hr. Torlak gjekk på skule i Helsingør og København og er vel den fyrste prest i Vikøy som hadde nokolunde full utdanning for embetet. Han var student fra Helsingør skole 8.4.1616 og først hjelpeprest hos Daniel Jørgensen i Hjelmeland, men i 1623 kom han til Vikøy. I kyrkjerekneskapane for dette året stend det at ombodsmannen gav prosten hr. Anders i Kinsarvik 1 rdl av kvar kyrkja forat han skulle setja hr. Torlak inn i embetet. Her var Torlak verande til sin død 11. mars 1654. I 1639 vart han mellombels prost i Hardanger medan styremaktene granska nokre klagemål frå ålmugen mot prosten hr. Anders i Kinsarvik, og i 1649 er han og nemnd prost og visiterar dette året kyrkjestolane i prostiet. Om hr. Torlak fortel soga berre det som godt er. Han skulle vera ein "from" kristen og vel omtykt. Som bondeson av dei beste ætter på Vestlandet kan ein tenkja seg at han naut vyrdnad og tillit hjå ålmugen og kunde ta dei på rette måten og føra inn på den rette låm. Han var velstandsmann og åtte gardar og gardpartar både i Rogaland og Sunnhordland. I Kvam åtte han part i Nesthus. Av gamle diplom ser ein at hr. Torlak ikkje var nokon kastekjepp når det gjaldt å verna prestebordet sineeller eigjne interesser. I 1634 gav han ei ny altartavle til Vikøy kyrkja. Denne tavla er visseleg Stavanger-arbeid i renessanse-stil.

Karen Christensdtr. Lind [Parents] was born in Lind, Hå. She died in 1674 in Vikøy, Kvam. She married Torlak Olavs. Vikøy before 1628 in Rogaland.

They had the following children:

  F i Karen Torlaksdtr. Vikøy was born about 1628 in Vikøy, Kvam. She died in 1652 in Neteland, Kvam.

Gift med Mons. Hadde sonen Torlak Mons. Neteland.
  M ii Kristen Torlaks. Vikøy was born after 1628 in Vikøy, Kvam. He died in Salten, Lofoten.

Prest i Salten. Gift m. Bodil Clausdtr.
  M iii Olav Torlaks. Vikøy was born before 1634 in Vikøy, Kvam. He died in Strandnes, Kvam.
  F iv Margreta Torlaks. Vikøy
  M v Lars Torlaks. Vikøy was born in 1636 in Vikøy, Kvam. He died in 1709 in Hellestveit, Kvam.
  F vi Margareta Torlaksdtr. Vikøy

Hogne Eiriks. Vik was born in 1600 in Nedre Vik, Kvam. He died in 1663 in Nedre Vik, Kvam. He married Marita Nilsdtr. Øystese before 1625 in Kvam.

Nedre Vik 10. Tore-Brigtgarden. Hogne brukte halve Nedre Vik i 1647 og var leiglending under Munkeliv og Vikøy prestebord. Han åtte jordegods i Nestås i Granvin. Han var ein sers vyrd mann i bygdi. I 1650-åri er Hogne Øystese-kyrkja sin ombodsmann og let då utførea ymse betringar av huset.

Marita Nilsdtr. Øystese was born in Øystese, Kvam. She died in Nedre Vik, Kvam. She married Hogne Eiriks. Vik before 1625 in Kvam.

Truleg syster til Eirik Øystese

They had the following children:

  M i Eirik Hognes. Vik
  M ii Lars Hognes. Vik

Lars Arnes. Reistveit was born in 1653 in Reistveit, Kvam. He died in 1713 in Froestad, Kvam. He married Kristi Larsdtr. Torpe in 1676 in Kvam.

Kristi Larsdtr. Torpe [Parents] was born in 1656 in Torpe, Kvam. She died in 1731 in Froestad, Kvam. She married Lars Arnes. Reistveit in 1676 in Kvam.

They had the following children:

  F i Ingebjørg Larsdtr. Froestad was born in 1682 in Froestad, Kvam. She died in 1731 in Børve, Kvam.
  M ii Lars Lars. Froestad was born in 1684 in Froestad, Kvam. He died in 1754 in Froestad, Kvam.
  M iii Siver Lars. Froestad was born 1 in 1686 in Froestad, Kvam. He died in Froestad, Kvam.
  F iv Anna Larsdtr. Froestad was born in 1687 in Froestad, Kvam. She died in 1756 in Rykkje, Kvam.
  M v Arne Lars. Froestad
  F vi Sigrid Larsdtr. Froestad was born in 1695 in Froestad, Kvam. She died in 1740 in Berge, Kvam.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index