Tofterå / Slettemoen genealogy


Eirik Hognes. Vik [Parents] was born in 1625 in Nedre Vik, Kvam. He died in 1700 in Nedre Vik, Kvam. He married Guri Bjørnesdtr. Rykkje before 1657 in Kvam.

Guri Bjørnesdtr. Rykkje was born in Rykkje, Kvam. She died in Nedre Vik, Kvam. She married Eirik Hognes. Vik before 1657 in Kvam.


Olav Jons. Aukland [Parents] was born in 1568 in Tøtland, Hjelmeland. He died in 1655 in Aukland, Hjelmeland. He married Margreta Bjørnsdtr. Norheim before 1595 in Hjelmeland.

Olav bodde på Augland på Ombo. Olav giftet seg igjen med Margreta Pedersdatter som var enke etter Mats Nilssen som var fut over Jæren og Dalane. Olav var lensmann i Hjelmeland fra 1608 til etter 1650, og var utsending til kongehyllingen i Oslo 1610. Kilder: Hardanger historielags tidsskr. "Hardanger", årgang 1923. "Presten Tollak Olavsson i Vikøy" av Asgaut Steinnes og samme tidsskr. årgang 1910, "Presten Tollak Olafsøn i Vikør" av O.Olafsen.

Ola er nevnt på Aukland fra 1603. Han var lensmann i Hjelmeland skipreide i over 40 år, fra 1608 til 1652. I 1610 var han i Oslo ved hylling av prins Kristian som utsending frå skipreidet saman med broren Jon Tøtland. Ola var ein stor jordeigar, i odeljordeboka i 1624 er han oppført med parter i 13 ulike gardar.I 1623 vart Ola stemnd for retten av sjølvaste lensherren Henrik Bille fordi han hadde gjeve ein falsk tollsedel til ein hollandsk skipper.Ola årsaka seg då med at han ikke "kunne lese og skrive". Hjelmelandboka 104

Margreta Bjørnsdtr. Norheim [Parents] was born in 1568 in Norheim, Etne. She died in 1643 in Aukland, Hjelmeland. She married Olav Jons. Aukland before 1595 in Hjelmeland.

They had the following children:

  M i Torlak Olavs. Vikøy
  F ii Siri Olavsdtr. Aukland
  M iii Bjørn Olavs. Aukland

Christen Lauritz. Lind [Parents] 1 was born about 1570 in Klepp, Rogaland. He died in 1639 in Hå, Rogaland. He married Margareta Pedersdtr. Trane.

Christen var sokneprest i Hå på Jæren fra 1612 og prost på Jæren fra 1617.

Margareta Pedersdtr. Trane [Parents] 1 was born in 1583 in Stavanger. She died in 1670 in Hå, Rogaland. She married Christen Lauritz. Lind.

Hun var gift annen gang med sogneprest til Hå på Jæren, Peder Nilssøn Sætersdal, død 1654.

They had the following children:

  F i Karen Christensdtr. Lind

Lauritz Christens. Lind 1 was born in Rogaland. He died before 1617 in Klepp, Rogaland. He married Karen Hansdtr. Baad before 1570 in Klepp, Rogaland.

Laurits Christensen Lind var prest i Klepp og prost på Jæren. Han er først omtalt 21.3.1576 som medlem av domkapitlet og vart då kalla sokneprest til Klepp. I 1601 er han prost over Jæren. Han var eit framståande medlem av domkapitlet ogmykje brukt som meklar i stridsspørsmål. Han var ein av dei mest dugande medarbeidarne til biskopen, Jørgen Erikssøn, i hans arbeid for å gjenreise kyrkja.

Karen Hansdtr. Baad [Parents] 1 was born about 1540 in Tønsberg. She died after 1618 in Klepp, Rogaland. She married Lauritz Christens. Lind before 1570 in Klepp, Rogaland.

They had the following children:

  M i Christen Lauritz. Lind

Peder Christens. Trane [Parents] 1 was born in 1550 in Viborg, Danmark. He died in 1622 in Stavanger. He married Karine Michelsdtr. Trane in 1582 in Stavanger.

Karine Michelsdtr. Trane was born in 1562 in Stavanger. She died in 1640 in Stavanger. She married Peder Christens. Trane in 1582 in Stavanger.

They had the following children:

  F i Margareta Pedersdtr. Trane

Peder Rasmus. Løgit [Parents] was born in 1606 in Slagelse, Danmark. He died on 26 DEC 1668 in Ullensvang. He married Margreta Torlaks. Vikøy in 1654 in Kvam.

Prest i Ullensvang

Margreta Torlaks. Vikøy [Parents] was born in 1634 in Vikøy, Kvam. She died in 1692 in Ullensvang. She married Peder Rasmus. Løgit in 1654 in Kvam.

Other marriages:
Dosen, Tobias

They had the following children:

  F i Kari Pedersdtr. Løgit was born in 1661 in Ullensvang. She died in 1733 in Jåstad, Ullensvang.
  M ii Ola Peders. Løgit was born about 1662 in Ullensvang. He died in Helleland, Ullensvang.

Tobias Dosen died in Ullensvang. He married Margreta Torlaks. Vikøy after 1668 in Ullensvang.

Prest i Ullensvang

Margreta Torlaks. Vikøy [Parents] was born in 1634 in Vikøy, Kvam. She died in 1692 in Ullensvang. She married Tobias Dosen after 1668 in Ullensvang.

Other marriages:
Løgit, Peder Rasmus.


Rasmus Anders. Løgit was born before 1600. He died in Slagelse, Danmark. He married Anna Hansdtr. Gammel about 1606 in Slagelse, Danmark.

Anna Hansdtr. Gammel was born before 1600. She died in Slagelse, Danmark. She married Rasmus Anders. Løgit about 1606 in Slagelse, Danmark.

They had the following children:

  M i Peder Rasmus. Løgit

Ingebrigt Anders. Toft [Parents] was born in 1749 in Nore Toft, Sund. He died in 1810 in Lerøy, Sund. He married Anne Erichsdtr. Hjellestad in 1776 in Sund.

Formynder i 1760 Ole Lerøen.

Anne Erichsdtr. Hjellestad [Parents] was born in 1751 in Hjellestad, Fana. She was christened on 7 FEB 1751 in Fana. She died in Lerøy, Sund. She married Ingebrigt Anders. Toft in 1776 in Sund.

They had the following children:

  F i Marthe Ingebrigtsdtr. Lerøy
  M ii Anders Ingebrigts. Lerøy
  M iii Erich Ingebrigts. Lerøy

Ramus Olai Hanøy was born in 1880 in Hanøy, Askøy. He died in 1951 in Hanøy, Askøy. He married Marte Malene Jacobsdtr. Toft in 1920 in Askøy.

Marte Malene Jacobsdtr. Toft [Parents] was born on 5 AUG 1877 in Søre Toft, Sund. She was christened 1 on 26 AUG 1877 in Sund. She died in 1969 in Hanøy, Askøy. She married Ramus Olai Hanøy in 1920 in Askøy.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index