Tofterå / Slettemoen genealogy


Lars Torchilds. Forland [Parents] was born 1 in 1722 in Forland, Sund. He died in 1776 in Forland, Sund. He was buried on 25 FEB 1776 in Sund. He married Kristi Olsdtr. Hummelsund.

Kristi Olsdtr. Hummelsund was born about 1717 in Hummelsund, Sund. She died in Forland, Sund. She married Lars Torchilds. Forland.


Ole Torchilds. Forland [Parents] was born 1 in 1726 in Forland, Sund. He died in 1780 in Hummelsund, Sund. He married 2 Karen Amundsdtr. Hummelsund in 1756 in Sund.

Karen Amundsdtr. Hummelsund [Parents] was born in 1727 in Hummelsund, Sund. She died in 1797 in Hummelsund, Sund. She married 1 Ole Torchilds. Forland in 1756 in Sund.


Colbent Nils. Forland [Parents] 1 was born 2 in 1656 in Forland, Sund. He died after 1715 in Forland, Sund. He married Malena Vincentsdtr. Nøttveit.

Anno 1707 d/en 15. och 16. Junij Er Almindeligt Sommers Schatte och Sageting Holden udi Sartor Schibrede: S/igneu/r Jacob Widing foget ofver Lyse Closters gods hafde Stefnt Niels Hambre at lide Wedbørlig domb, for hand har understaaet sig uden loulig Warsel och adgang at bemegte sig Colben Førlands Toschegarn, som hand hafde udsat for sit eget leyemaal. Paa S/igneu/r Widings Wegne møtte Mons/ieu/r Jan Bager, med sig hafvende de Klagende fra Førland, som Torschegarnet eyede nemblig Karen och Colbiøn Førland. Niels Habre møtte i egen person och Svarede, at hand tog dette garn for sit eget OdelsJords Land, och paa Sin egen grund, der hand formeente ingen burde Sette toschegarn imod de derom ergangne domme Som hand och nu udi Retten fremb lagde nemblig een hiembtingsdomb, och een Laugtingsdomb passeret d/en 20. Junij 1703 hvilche for Retten bleV læste, dertil Niels Hambre Sig och fast holt, och formodede at hand ingen uret har giort, men mere rettet sig lige eftter Samme domb, som er giVen til een almindelig rettesnor for alle i dette Schibred. Bager refererede sig til LoVen och meente at Niels Hambre har giort ulouligt idet hand har taget Sig til rette, och i det Øfrige unschylte disse fattige Førlands mend at de iche har Weret Widende om dend ergangne Laugtingsdomb. Som parterne ey mere hafde at fremføre Er i denne sag Saaledis dømbt och afsagd. Eftter de i Rette lagde domme seeis, at alle i almindelighed i dette Schibrede ere forbudne at bruge toschegarn, undtagen 8 gaarder, som udi Laugtingsdommen specialiter ere melte, och den frihed giVen Toschegarn for deris eget land och udi deris egen polder at bruge, hvoriblant Førland iche er med nefnt, Men som Førlands opsidderne ere med under det almindelige forbud i Laugtingsdommen, och de dog brugt och udsat dette torschegarn, da som samme domb befaler een hver som saadan Torschegarns misbrug fornemmer at de maa have magt, garnene at optage och anholde, och hende domb oVer de Schyldige til garnenis forbrydelse, Saa hafver Niels Hambre Wed dette garns optagelse Sig aldeelis intet forseet, mens frikiendis gandsche for denne citantens tiltale, och som Førlands opsidderne undschylder sig ey at have Weret Widende om denne ergangne Laugtingsdomb, det och er første gang de med dette torschegarns brug er betreffet, Laugtingsdommen iche heller befindis for dennem nogen tid forKyndt Saa frikiendis de denne gang for deris garns forbrydelse, Men Niels Hambre bør leWere dennem deris Toschegarn igien, dog paamindis och forbydis dem hereftter at bruge det, her, Saafrembt de da ey til nermere och høyere straf Vil Vorde anseet.

Malena Vincentsdtr. Nøttveit [Parents] was born in 1648 in Nøttveit, Fana. She died in 1739 in Forland, Sund. She married Colbent Nils. Forland.

Det står at ho var 91 år gammal ved dødsfallet, som tuleg er ein del år for mykje, sett i høve til fødselsåret for det yngste barnet. Det var vanleg å føra for høg alder ved gmamle folks dødsfall. Ho kan ha vore dotter til Vincents Håkonson Nøttveit i Fana, men er ikke ført i familien i Fana bygdebok, ifølge Sund på Søre Sotra band 2, s 192, Forland bruk 4.

They had the following children:

  F i Agotha Colbentsdtr. Forland
  M ii Nils Colbentz. Forland was born 1 in 1683 in Forland, Sund. He died in 1732 in Troland, Austevoll.

Det er nevnt en Nils Colbentsøn på Troland (1678-1732) gift med Helga Johannesdtr. Troland (1692-1770) i Austevoll Gard og Ætt.
  F iii Brithe Colbentzdtr. Forland
  M iv Ole Colbentz. Forland
  M v Vincentz Colbentz. Forland was born 1 in 1696 in Forland, Sund. He died in Sund.
  F vi Magdele Colbentsdtr. Forland

Nils Willums. Forland was born 1 in 1621 in Forland, Sund. He died in Forland, Sund.

He had the following children:

  M i Colbent Nils. Forland
  M ii Nils Nils. Forland was born 1 in 1661 in Forland, Sund. He died in Forland, Sund.

Niels Tørris. Glæsnes [Parents] was born in 1669 in Glesnes, Sund. He died in Steinsland, Sund. He married Sissel Nilsdtr. Steinsland.

Other marriages:
Skår, Ragnhilde Larsdtr.

Sissel Nilsdtr. Steinsland [Parents] was born about 1647 in Steinsland, Sund. She died in 1703 in Steinsland, Sund. She married Niels Tørris. Glæsnes.

They had the following children:

  F i Ingeborg Nilsdtr. Steinsland

Aamund Bjørns. Lid was born in 1726 in Lid, Tysnes. He was christened on 1 SEP 1726 in Tysnes. He died in Lid, Tysnes. He married Kristina Hansdtr. Kvalesund in 1756 in Os.

Kristina Hansdtr. Kvalesund [Parents] was born in 1734 in Bergen. She was christened on 20 JUN 1734 in Nykirken, Bergen. She died in Lid, Os. She married Aamund Bjørns. Lid in 1756 in Os.

They had the following children:

  M i Hans Aamunds. Lid was born in 1756 in Os. He was christened on 18 APR 1756 in Os. He died in Lid, Tysnes.

Haagne Haagnes. Dommedal [Parents] was born in 1824 in Dommedal, Sund. He died in 1876 in Glesnes, Sund. He married Anna Jacobsdtr. Golten in 1850 in Sund.

Anna Jacobsdtr. Golten [Parents] was born on 17 OCT 1831 in Øvre Golten, Sund. She was christened on 22 OCT 1831 in Sund. She died in Glesnes, Sund. She married Haagne Haagnes. Dommedal in 1850 in Sund.

They had the following children:

  M i Jacob Haagens. Glæsnes was born on 21 MAR 1851 in Øvre Golten, Sund. He died before 1857 in Sund.
  M ii Halver Haagens. Glæsnes was born on 11 MAY 1854 in Glæsnes, Sund. He died in Sund.
  F iii Anne Haagensdtr. Glæsnes
  M iv Jakob Haagens. Glæsnes
  F v Kari Haagensdtr. Glæsnes was born on 24 SEP 1861 in Glæsnes, Sund. She died in Sund.
  M vi Nils Olai Haagens. Glæsnes was born on 26 AUG 1866 in Glæsnes, Sund. He died in Sund.
  F vii Kristi Haagensdtr. Glæsnes was born on 7 MAY 1870 in Glæsnes, Sund. She died in Sund.
  F viii Brithe Oline Haagensdtr. Glæsnes was born on 5 AUG 1876 in Glæsnes, Sund. She died in Sund.

Knut Olai Anders. Bakkesund [Parents] was born in 1869 in Bakkesund, Austevoll. He died in 1940 in Bakkesund, Austevoll. He married Anne Elene Olsdtr. Storebø in 1893 in Austevoll.

Other marriages:
Kalve, Marthe Larsine Olsdtr.

Anne Elene Olsdtr. Storebø [Parents] was born in 1865 in Storebø, Austevoll. She died in 1947 in Bakkasund, Austevoll. She married Knut Olai Anders. Bakkesund in 1893 in Austevoll.

They had the following children:

  M i Berent Knuts. Bakkesund was born in 1893 in Bakkesund, Austevoll. He died in 1941 in Austevoll.

Ole Christophers. Bjelkarøy [Parents] was born on 28 APR 1832 in Bjelkarøy, Sund. He was christened on 11 MAY 1832 in Sund. He died in 1915 in Storebø, Austevoll. He married Berthe Larsdtr. Steinsland on 19 JUN 1864 in Sund.

Berthe Larsdtr. Steinsland [Parents] was born in 1841 in Steinsland, Sund. She was christened on 23 JAN 1841 in Sund. She died in 1925 in Storebø, Austevoll. She married Ole Christophers. Bjelkarøy on 19 JUN 1864 in Sund.

They had the following children:

  F i Anne Elene Olsdtr. Storebø
  F ii Marthe Severine Olsdtr. Storebø was born in 1867 in Storebø, Austevoll. She died in Austevoll.
  M iii Lars Ols. Storebø was born in 1869 in Storebø, Austevoll. He died in 1869 in Storebø, Austevoll.
  M iv Lars August Ols. Storebø
  M v Kristoffer Olai Ols. Storebø
  F vi Gjertrud Olsdtr. Storebø was born in 1874 in Storebø, Austevoll. She died in Austevoll.
  F vii Brithe Salmeline Olsdtr. Storebø was born in 1875 in Storebø, Austevoll. She died in 1933 in Storebø, Austevoll.
  F viii Mikkeline Olsdtr. Storebø was born in 1877 in Storebø, Austevoll. She died in 1877 in Storebø, Austevoll.
  F ix Kathrine Olsdtr. Storebø was born in 1878 in Storebø, Austevoll. She died in Austevoll.
  F x Elen Olsdtr. Storebø was born in 1882 in Storebø, Austevoll. She died in 1882 in Storebø, Austevoll.
  F xi Brite Olsdtr. Storebø was born in 1883 in Storebø, Austevoll. She died in 1883 in Storebø, Austevoll.
  F xii Johanne Olsdtr. Storebø was born in 1887 in Storebø, Austevoll. She died in Storebø, Austevoll.

Elias Ols. Lerøy was born in 1718 in Lerøy, Sund. He died in 1800 in Lerøy, Sund. He married Bothild Jensdtr. Lerøy.

Bothild Jensdtr. Lerøy [Parents] was born in 1717 in Lerøy, Sund. She died in 1758 in Lerøy, Sund. She married Elias Ols. Lerøy.

They had the following children:

  F i Kari Eliasdtr. Lerøy
  F ii Malene Olsdtr. Lerøy was born in 1750 in Lerøy, Sund. She was christened on 21 FEB 1750 in Sund. She died in Sund.
  F iii Anna Eliasdtr. Lerøy was born in 1752 in Lerøy, Sund. She was christened on 13 JAN 1752 in Sund. She died in Sund.
  M iv Ole Elias. Lerøy was born in 1754 in Lerøy, Sund. He was christened on 21 DEC 1754 in Sund. He died in 1754 in Lerøy, Sund. He was buried on 23 FEB 1755 in Sund.
  F v Lisbeth Eliasdtr. Lerøy was born in 1756 in Lerøy, Sund. She died in Sund.
  F vi Botilde Eliasdtr. Lerøy was born in 1762 in Lerøy, Sund. She died 1 in 1767 in Lerøy, Sund.
  M vii Ole Elias. Lerøy was born in 1767 in Lerøy, Sund. He was christened on 23 JUL 1767 in Sund. He died in Lerøy, Sund.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index