Tofterå / Slettemoen genealogy


Ingebrigt Wincentz. Bakka [Parents] was born after 1613 in Hamre, Sund. He died before 1660 in Bakka, Sund. He married Agota Bakka.

Agota Bakka was born about 1615 in Sund. She died in Bakka, Sund. She married Ingebrigt Wincentz. Bakka.

Other marriages:
Førde, Ådne Peders.

They had the following children:

  F i Marithe Ingebrigtsdtr. Tyssøy
  F ii Datter Ingebrigtsdtr. Bakka

Ole Wincentz. Hamre [Parents] was born about 1613 in Hamre, Sund. He died 1 in 1695 in Hamre, Sund. He married Guro Bjørnsdtr. Gauksheim.

Other marriages:
Gjøen, Kari Hansdtr.

"Ole Wincentzson Hamre vart mykje brukt som lagrettesmann i perioden 1650-omlag 1690. Det kan også se ut som om OWH må ha vært en av de meir velstående bønder på denne tid. Td så kan nevnes at OWH lånte Henrik Wessel 150 riksdaler som da pantsette gården Vorland. Brevet er datert Glesnesholmen 3 feb. 1677, og står notert i tingbok for NHL nr. 21 av 1682. Iht. orginalskifte av 29.07-1695 på Levåg på Fitjar, er det oppgitt at OWH eide parter i gårdene Nore Toft/Hammersland i Sund og Opsal i Strandvik. En vet også at OWH eide deler av Sørstrøno på Os i en periode på slutten av 1600-talet. I 1690 så står Ole Hamre og Anders Bakka arvinger oppført som eiere av noe av gården" Sammenfattet av Jostein Børnes.

Guro Bjørnsdtr. Gauksheim [Parents] was born about 1650 in Gauksheim, Austevoll. She died in Hamre, Sund. She married Ole Wincentz. Hamre.

Guro kan trolig føre slekta si attende til Slee ætta! Ho var først gift med Tarald Endres. Levåg


Wincentz Ols. Bakka was born about 1580 in Bakka, Sund. He died about 1641 in Bakka, Sund. He married Marite Bakka.

"Far til Ole og Ingebrigt Wincentzson kan være lensmann Wincentz Olsen Bakka som er nevnt i skattemantall(lensregnskaper) på gården Bakka fra 1612 - 1641. Det er også nevnt en Wincentz som oppesitjar på gården Hamre i fra 1636-1641. Wincentz Bakka er oppført som lensmann i skattemantalla ifra 1627 - 1633 og hadde då Bakka som frigård, dvs slapp å betala skatt av gården. Dette var den måten en før, då dei ikkje hadde fast inntekt. Wincentz p¥ Bakka og på Hamre ble på samme tid og det er grunn til å anta at det er samme person.

Anders og Wincentz Bakka er nevnt som oppsitjarar i perioden 1612-1641. I 1642 og 43 finner vi kun Anders nevnt, mens vi i 1644 finner Anders, Enchen og Ingebrigt i de samme mantall. Anders Olsen og Ingebrigt Wincentzson er nevnt i 1646.

På gården Hamre er Oluff, Mogens og Wincentz nevnt ifra 1636 - 1641, og Olle Wincentzson og Mogens Olsen i 1646.

I koppskatten 1645 er følgende personer nevnt på gården Bakka i Sund:
-Marite Enchen med søn och dater
-Engelbret Vindsentzen gift med Agota
-Annders Oelssen gift med Sidtzele med søn och dater

I koppskatten 1645 er følgende nevnt på Hamre:
-Oelle Vindsentzen gift med Karen,ingen barn er oppført, men med dreng och pike som tenarar
-Mogens Olsen gift med Brønilde og deres dotter Magdelena

Det ser ut til at nevnt i 1644 på Bakka er den same som som er nevnt året etterpå i Koppskatten. Det er også grunn til å nevne at både Ingebrigt Wincentzson Bakka og Ole Wincentzson Hamre har døtre med navnet Marithe, selv om det var et vanlig navn.

Navnet Wincentz er et spesielt navn som har lange historiske røtter i Sund(også Austevoll),og er allerede nevnt i 1519 (KILDE: NRJ nr. 2 -to mark skatten 1519) i Sartor Skibrede. Navnet er kjent allerede 2 generasjoner før Wincentz Olsen Bakka som var lensmann nevnt i 1627-33 og trolig født en gang rundt 1580 (det antas 30 år mellom generasjonene, med utgangs pkt i fødselsåret til Ole Wincentzson Hamre, hvis oppgitte alder er 53 år i 1666.)

Min konklusjon er at lensmann Wincentz Olsen Bakka har vært gift med Marithe Bakka, og at Ole Wincentzson Hamre og Ingebrigt Wincentzson Bakka er deres barn. Det må imidlertid understrekes at det ikke finnes noe bevis i det materiale jeg har gjennomgått for at Wincentz Bakka er far til Ole og Ingebrigt, og at Marite Bakka er deres mor. Jeg vil allikevel finne det overveiende sannsynlig at Wincentz Bakka er Deres far og da mest på grunn av det uvanlige navnet, og kun indikere at Marite Bakka er deres mor. Det er også et sterkt indisie at Ingebrigt overtar på gården Bakka og er nevnt i tillegg til for noen år etter på å sitte som bruker sammen med Anders Olsen Bakka, og at Ole overtar på Hamre etter Wincentz . (Bakka og Hamre er nabogårder!)" Sammenfattet av Jostein Børnes.

Marite Bakka was born about 1590 in Sund. She died in Bakka, Sund. She married Wincentz Ols. Bakka.

They had the following children:

  M i Ole Wincentz. Hamre
  M ii Ingebrigt Wincentz. Bakka

Wincentz Ols. Hamre [Parents] was born in 1643 in Hamre, Sund. He died in 1725 in Kilen, Os. He married Mette Olsdtr. Eikeland in 1668 in Os.

Other marriages:
Havnerås, Mette Paulsdtr.

Wintcents var busatt på Nedre Bolstad 1668-87 og på Kilen 1693-1725.

Mette Olsdtr. Eikeland was born in Eikeland, Os. She died in 1673 in Nedre Bolstad, Os. She married Wincentz Ols. Hamre in 1668 in Os.


Wincentz Ols. Hamre [Parents] was born in 1643 in Hamre, Sund. He died in 1725 in Kilen, Os. He married Mette Paulsdtr. Havnerås in 1678 in Os.

Other marriages:
Eikeland, Mette Olsdtr.

Wintcents var busatt på Nedre Bolstad 1668-87 og på Kilen 1693-1725.

Mette Paulsdtr. Havnerås was born in 1657 in Havnerås, Kvinnherad. She died in 1737 in Kilen, Os. She married Wincentz Ols. Hamre in 1678 in Os.

They had the following children:

  M i Hans Wincentz. Kilen
  M ii Paul Wincentz. Kilen

Ole Jens. Skoge [Parents] was born about 1639 in Skoge, Sund. He died about 1700 in Skoge, Sund. He married Brithe Olsdtr. Hamre before 1669 in Sund.

Brithe Olsdtr. Hamre [Parents] was born after 1643 in Hamre, Sund. She died in Skoge, Sund. She married Ole Jens. Skoge before 1669 in Sund.

They had the following children:

  M i Hans Ols. Skoge
  M ii Jens Ols. Skoge
  F iii Martha Olsdtr. Skoge was born after 1675 in Skoge, Sund. She died in 1703 in Skoge, Sund.
  M iv Iver Ols. Skoge

Mons Peders. Førde [Parents] was born about 1656 in Førde, Sund. He died before 1701 in Førde, Sund. He married Kristi Olsdtr. Hamre.

Kristi Olsdtr. Hamre [Parents] was born after 1651 in Hamre, Sund. She died in Førde, Sund. She married Mons Peders. Førde.

"Kristi gift med Mons Førde. (Den Mons Pedersen Førde som var 10 år i 1666?) Mulige etterkommere : Ole Monsen og Morten Monsen Førde som var oppført boende på Skoge (svært trolig hos sine slektninger og formyndere) i Sund i MT 1701.

I vårtinget i Sartor Skibbrede i 1718 så opplyses det at “Magister Erik a Møinikens udgivne bøxelseddel til Ole Monsøn Fiøre paa 40 ½ merker fisk udi Dale, daterit Bergen den 22 Septembris 1717”, og tilsvarende hvor “ Ole Cosmusøn Bornemans udgivne Bøxelseddel til Morten Monsøn Fiøre paa 1/6 part udi Knapschoug daterit Bergen den 10 Januarij 1718” blir opplest. I tingbok for NHL for 1720 opplyses det videre om at Morten Monsen og Johanne Colbensdtr skjøtte sine andeler i gården Hammersland til Peder Endresen Hamre, og i matrikkelen av 1723 (eksaminasjonsprotokollen) står Peder Hamre, Ole Landro og Iver Tøsøen oppført som eiere av Hammersland. Gården Hammersland er i 1723 oppført med en landskyld på 1 ½ våg fisk. Disse eiendomsforhold kan indikere en forbindelse til Kristi Olsdtr. Førde og Mons Førde. Noe bevis for slektsforholdet er det ikke, selv om det er et naturlig utgangspunkt å ta ettersom andeler i gården Hammersland var endel av arven fra Ole Wincentzson Hamre i 1695, bl.a til sin datter Kristi." Sammenfattet av Jostein Børnes.

They had the following children:

  M i Morten Mons. Førde was born about 1688 in Førde, Sund. He died in Knapskog, Fjell.

Tjente på Skoge 1701, ble senere gift med Brite Olsdtr Knappskog (ca 1684-1758). Morten Monsen døde i tidsrommet 1724-1729, han bykslet på Knapskog.
  M ii Olle Mons. Førde was born about 1693 in Førde, Sund. He died before 1723 in Dale, Fjell.

Tjente på Skoge 1701. Ole Monsen Førde bykslet på Dala, og er sannsynligvis død før 1723 (kan han ha vært gift med Johanne Colbensdtr?).

Ingebrigt Ols. Toft [Parents] was born in 1671 in Nore Toft, Sund. He died in 1737 in Nore Toft, Sund. He married Astri Endresdtr. Hamre about 1712 in Sund.

Other marriages:
Toft, Marta Johannesdtr.

Peder Hambres udstedde bøxelseddel og revers til Ingebrigt Toften paa 1 Vaag fisk i Nortoften dat/erit 30 Sept/embris 1720.

I 1701-manntalet var han 31 år. Dør 1737, oppgitt alder: 81 år. I skiftedesignasjonen finn me borna Nils, Ole, Maria, Martha og Anna. Formyndar for Nils og Anna er Jens Andersen Nipen, medan Anders Olsen Nordre Toft er formyndar for dei tre andre. Jens Andersen Nipen vart i 1734 vigd med Agatha Ingebrigtsdotter Toft.

Astri Endresdtr. Hamre [Parents] was born in AUG 1685 in Hamre, Sund. She died in 1733 in Nore Toft, Sund. She married Ingebrigt Ols. Toft about 1712 in Sund.

They had the following children:

  F i Maritha Ingebrigtsdtr. Toft
  F ii Agatha Ingebrigtsdtr. Toft
  F iii Marja Ingebrigtsdtr. Toft
  F iv Marthe Ingebrigtsdtr. Toft
  M v Nils Ingebrigts. Toft
  F vi Anne Ingebrigtsdtr. Toft
  M vii Ole Ingebrigts. Toft

Ingebrigt Ols. Toft [Parents] was born in 1671 in Nore Toft, Sund. He died in 1737 in Nore Toft, Sund. He married Marta Johannesdtr. Toft before 1701.

Other marriages:
Hamre, Astri Endresdtr.

Peder Hambres udstedde bøxelseddel og revers til Ingebrigt Toften paa 1 Vaag fisk i Nortoften dat/erit 30 Sept/embris 1720.

I 1701-manntalet var han 31 år. Dør 1737, oppgitt alder: 81 år. I skiftedesignasjonen finn me borna Nils, Ole, Maria, Martha og Anna. Formyndar for Nils og Anna er Jens Andersen Nipen, medan Anders Olsen Nordre Toft er formyndar for dei tre andre. Jens Andersen Nipen vart i 1734 vigd med Agatha Ingebrigtsdotter Toft.

Marta Johannesdtr. Toft was born in Sunnhordland. She died in 1702 in Nore Toft, Sund. She married Ingebrigt Ols. Toft before 1701.

They had the following children:

  M i Klement Anders. Toft was born in 1692 in Sunnhordland. He died before 1702 in Nore Toft, Sund.

Klement ført som (ste)son til Ingebrigt i manntalet 1701, truleg son til Marta av eit første ekteskap, d. før mora.
  F ii Kari Ingebrigtsdtr. Toft was born in 1693/1702 in Nore Toft, Sund. She died before 1782 in Sund.
  F iii Anna Ingebrigtsdtr. Toft was born in 1693/1702 in Nore Toft, Sund. She died before 1782 in Sund.
  F iv Marta Ingebrigtsdtr. Toft was born in 1693/1702 in Nore Toft, Sund. She died before 1782 in Sund.
  F v Alis Ingebrigtsdtr. Toft was born in 1693/1702 in Nore Toft, Sund. She died before 1782 in Sund.

Ole Ingebrigts. Birkeland was born about 1631 in Hordaland. He died before 1670 in Birkeland, Austevoll. He married Malene Olsdtr. Åse about 1660 in Austevoll.

Malene Olsdtr. Åse was born about 1640 in Åse, Tysnes. She died in Birkeland, Austevoll. She married Ole Ingebrigts. Birkeland about 1660 in Austevoll.

Other marriages:
Hummelsund, Mons Mortens.

Navnet kan være Malene ihht. oppkalling på barnebarna. Ernst Berge Drange: Tysnes Gards- og ættersoge, bind 2, s 453: Åse, bruk 1. Ola Andersson Åse f ca 1629 g m Helga Olsd Nera-Gjelland har 9 barn, deriblant datteren NN gift med Mons (Mortenson?) Birkeland i Austevoll. Ola er 80 år i 1701-manntalet. Ola Ingebriktson og Morten kan godt ha samme kone, men har Drange rett med hensyn til Ola Anderssons alder og årtstallene ellers er riktige, kan neppe noen datter av Ola Andersson Åse være mor til Ola Ingebrigtsons barn. Er alderen til Ola Andersson i 1701 pålitelig, kan datteren være akkurat gammel nok.

They had the following children:

  F i Kari Olsdtr. Birkeland
  M ii Vermund Ols. Birkeland Hufthammer was born about 1662 in Birkeland, Austevoll. He died in 1718 in Hufthammer, Austevoll.

To år i 1664. Ved en gjennomgang av skiftet etter Vermund Olsen Hufthammer, Austevoll (skiftet ble holdt den 6.9-1718-en del av Lysekloster Godset) fremkommer følgende: - hans broder Ingebrigt Olsen myndig - Mons Olsen myndig - halvbroder Johannes Monsen myndig - og Kari Olsdtr. gift med Peder Rasmussen N.Toft, Sund. Samtlige var tilstedet på arvetompten sies det videre. Når all gjeld var trukket fra brutto skiftet var det noe over 6 rdr. på deling mellom arvingene.
  M iii Mons Ols. Vardøy was born in 1668 in Hufthammer, Austevoll. He died in 1743 in Vardøy, Sund.

For året 1743 finn ein skiftedesignasjon for Mons Olsen Vardøy, og det er grunn til å tru at det er bror til Ingebrigt Olsen. For hans born er arvingar, saman med Ole Johannesen, Malene, Helga og Mari Johannesdøtre, alle med formyndar Johannes Nilsen Hufthamar, og Johannes Pedersen med formyndar Peder Johannesen Hamre. Anders Olsen Nordre Toft er og her formyndar for Ingebrigt Olsen sine born. Oppgitt alder i kyrkjeboka for Mons Olsen Vardøy i 1743: 75 år, 1701: 30 år
  M iv Ingebrigt Ols. Toft

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index