Tofterå / Slettemoen genealogy


Ola Knuts. Åker [Parents] was born in 1712 in Øvre Åker, Hol. He died in Grovestølen, Skurdal. He married Olaug Kittilsdtr. Helle.

Olaug Kittilsdtr. Helle was born in 1727 in Helle, Hol. She died in Grovestølen, Skurdal. She married Ola Knuts. Åker.


Sjugurd Halvors. Kleppo [Parents] was born about 1540 in Kleppo, Hol. He died in Sand, Hol.

He had the following children:

  M i Vebjørn Sjugurds. Hamarsbøen

Halvor Kleppo was born about 1510 in Kleppo, Hol. He died in Sand, Hol.

He had the following children:

  M i Sjugurd Halvors. Kleppo
  M ii Nils Halvors. Kleppo was born about 1550 in Kleppo, Hol. He died after 1593 in Kleppo, Hol.

Ola Eilevs. Breiehagen was born about 1690 in Breiehagen, Ål. He died after 1759 in Nerol, Hol. He married Birgit Knutsdtr. Breiehagen before 1718 in Ål, Hallingdal.

Ola Breiehagen var med i slaget ved Norderhov kyrkje i 1716. Ola og Birgit

heldt skifte medan dei levde 12.2.1759, hadde då sju born.

Birgit Knutsdtr. Breiehagen was born in Breiehagen, Ål. She died after 1759 in Nerol, Hol. She married Ola Eilevs. Breiehagen before 1718 in Ål, Hallingdal.

They had the following children:

  M i Eirik Ols. Nerol

Knut Nils. Krosshaug was born in 1785 in Krosshaug, Ål. He died in 1856 in Luten, Ål. He married Anne Persdtr. Kvelprud.

Foreldre: Nils Hermannson Krosshaug og Kari Olsdtr. Gullhagen

Anne Persdtr. Kvelprud was born in 1786 in Kvelprud, Ål. She died in 1869 in Luten, Ål. She married Knut Nils. Krosshaug.

Foreldre: Per Torkjellson Kvelprud og 2.g Anne Tolleivsdtr. Bjella.

They had the following children:

  F i Kari Knutsdtr. Luten was born on 16 FEB 1817 in Luten, Ål. She died in USA.

Gm Torgeir Torgeirson Tangeviken Sveinsgarden. Til Am. i 1857.
  M ii Niels Knuds. Luten
  F iii Birgit Knutsdtr. Luten was born on 19 MAR 1822 in Luten, Ål. She died in Hallingdal.

Birgit fekk seg tildelt korn på kassa som 'Sindreslåtten' i 1846. Ikkje funnen død i Ål.
  F iv Anne Knutsdtr. Luten was born on 13 APR 1825 in Luten, Ål. She died in USA.

Gm Knut Knutson Løyte på Sveinhaugen. Til Amerika 1861.

Steingrim Tidemanns. Narum was born in 1786 in Nøreim, Ål. He died in 1861 in Ruud, Ål. He married Ragnhild Eiriksdtr. Kolsrud before 1809.

Foreldre: Timann Olson Nøreim og 2.g Mari Steingrimsdtr. Bruvollen (Arnegard på Nes).

Ragnhild Eiriksdtr. Kolsrud was born in 1790 in Kolsrud, Flå. She died in 1856 in Ruud, Ål. She married Steingrim Tidemanns. Narum before 1809.

They had the following children:

  F i Kari Stengrimsdtr. Ruud

Nils Hendriks. Hess was born in 1490 in Tyskland. He died on 10 AUG 1570 in Voss. He married Eufemia Andersdatter in 1545.

Født i Hessen i Tyskland og kom til Bergen ca. 1520. Utnevnt til sokneprest i Voss 1523 og holdt frem i dette embetet etter kyrkjeomboti i 1537 til han døde i 1570.

Eufemia Andersdatter was born in 1520 in Færøyene. She died in 1570 in Voss. She married Nils Hendriks. Hess in 1545.

Hun kom fra en velvyrd ætt. (Lampes prestehist.)

They had the following children:

  F i Ingeborg Nilsdtr. Hess
  M ii Johannes Nils. Hess

Helge Lars. Leivestad [Parents] was born in 1755 in Horvei, Evanger, Voss. He died in Søndre Leivestad, Lindås. He married Giorne Gotskalksdtr. Leivestad on 17 JUN 1781 in Hosanger.

Giorne Gotskalksdtr. Leivestad was born in 1753 in Hosanger. She died in Søndre Leivestad, Lindås. She married Helge Lars. Leivestad on 17 JUN 1781 in Hosanger.

They had the following children:

  M i Lars Helges. Leivestad was born in 1782 in Søndre Leivestad, Lindås. He died in Søndre Leivestad, Lindås.
  M ii Gotskalk Helges. Leivestad was born in 1785 in Søndre Leivestad, Lindås. He died in Lindås.
  F iii Synneve Helgesdtr. Leivestad was born in 1788 in Søndre Leivestad, Lindås. She died in Lindås.

Lars Helges. Aarhus [Parents] was born in 1722 in Aarhus, Evanger, Voss. He died in 1783 in Aarhus, Evanger, Voss. He married Synneva Haldorsdtr. Horvei on 20 JUN 1748 in Voss.

Other marriages:
Horvei, Brite Siursdtr.

Navneboren Lars Helgesen Aarhus døpt 10 Sep 1713, død 94 år gammel 1806.

!MARRIAGE:Digitalarkivet, Vigde i Voss 1709 - 1816; ; ; ; ; . . Ungkarl Lars Helgesen Aarhuus og Enken Syneve Haldorsdatter Horvej Fer 3. Pentec 20 Juny 1748

MARRIAGE:Digitalarkivet, Vigde i Voss 1709 - 1816; ; ; ; ; . . Enkemand Lars Heljesen Leivestad og Pige Brite Siursdatter Horvey Dom 19 p.Trin. Fer. 3tia Pentec. 1767

Synneva Haldorsdtr. Horvei was born in 1720 in Horvei, Evanger, Voss. She was christened on 14 AUG 1720 in Evanger, Voss. She died before 1767 in Leivestad, Lindås. She married Lars Helges. Aarhus on 20 JUN 1748 in Voss.

Other marriages:
Bjørgo, Knud Johannes.

Foreldre Haldor Horvei og Kari Knudsdtr.

They had the following children:

  M i Helge Lars. Leivestad
  F ii Anne Larsdtr. Horvei was born in 1756 in Horvei, Evanger, Voss. She was christened on 24 JUN 1756 in Evanger, Voss. She died in Evanger, Voss.
  F iii Kari Larsdtr. Horvei was born in 1759 in Horvei, Evanger, Voss. She was christened on 2 SEP 1759 in Evanger, Voss. She died in Evanger, Voss.
  F iv Giertrud Larsdtr. Horvei was born in 1761 in Horvei, Evanger, Voss. She was christened on 12 MAY 1761 in Evanger, Voss. She died in Evanger, Voss.
  F v Guri Larsdtr. Horvei
  M vi Knut Lars. Horvei

Lars Helges. Aarhus [Parents] was born in 1713 in Aarhus, Evanger, Voss. He died in 1806 in Aarhus, Evanger, Voss. He married Giertrud Jonsdtr. Væle in 1740 in Evanger, Voss.

Other marriages:
Lien, Torbiør Siursdtr.
Brekkhus, Torbiør Mikelsdtr.
Nesheim, Helga Knutsdtr.

MARRIAGE:Digitalarkivet, Vigde i Voss 1709 - 1816; ; ; ; ; . . Ungkarl Lars Heljesen Aarhuus og Enche Giertrud Biørndalen 16 S. e. 3 Trin. 20 post Trinit 1740

!MARRIAGE:Digitalarkivet, Vigde i Voss 1709 - 1816; ; ; ; ; . . Enkemand Lars Helisen Aarhuus og Pige Torbiør Siursdatter Lien Dom Jubilate 26 Juny 1752

!MARRIAGE:Digitalarkivet, Vigde i Voss 1709 - 1816; ; ; ; ; . . Enkemand Lars Heljesen Aarhuus og Pige Torbiør Mikelsdatter Brekhuus Dom.14 p. Trin 29 Oct. 1764

!MARRIAGE:Digitalarkivet, Vigde i Voss 1709 - 1816; ; ; ; ; . . Enkemand Lars Heljesen Aarhuus og Pige Helga Knudsdatter Nesseim Dom 3. p. Trin 20 oct. 1766

Giertrud Jonsdtr. Væle [Parents] was born in 1697 in Væle, Evanger, Voss. She died in 1751 in Bjørndalen, Evanger, Voss. She married Lars Helges. Aarhus in 1740 in Evanger, Voss.

Other marriages:
Styve, Gulich Ols.

Sannsynligvis først gift med Gullich Biørndalen som døde 1739.

DEATH: Digitalarkivet, Døde i Voss 1726-1753; ; ; ; ; . . Evanger 7tima p: Trinit: Giertrud Jonsd: Biøndalen f 54 aar 1751

!MARRIAGE:Digitalarkivet, Vigde i Voss 1709 - 1816; ; ; ; ; . . Ungkar/Soldat Gulich Olssen Styve og Pige Giertrud Jonsdtr. Wæle 1722

!MARRIAGE:Digitalarkivet, Vigde i Voss 1709 - 1816; ; ; ; ; . . Ungkarl Lars Heljesen Aarhuus og Enche Giertrud Biørndalen 16 S. e. 3 Trin. 20 post Trinit 1740

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index