Tofterå / Slettemoen genealogy


Absalon Hans. Taranger [Parents] was born in 1793 in Toranger, Austevoll. He was christened on 22 SEP 1793 in Austevoll. He died in 1846 in Toranger, Austevoll. He married Ragnilde Michelsdtr. Taranger in 1817 in Austevoll.

Other marriages:
Søreide, Anna Larsdtr.

Ragnilde Michelsdtr. Taranger [Parents] was born in 1788 in Toranger, Austevoll. She died in 1831 in Toranger, Austevoll. She married Absalon Hans. Taranger in 1817 in Austevoll.

They had the following children:

  M i Hans Absalons. Taranger
  M ii Michel Absalons. Taranger
  F iii Abelone Absalonsdtr. Taranger
  F iv Kari Absalonsdtr. Taranger was born in 1825 in Toranger, Austevoll. She died in Nordeide, Austevoll.
  M v Anders Absalons. Taranger was born in 1829 in Toranger, Austevoll. He died in Toranger, Austevoll.

Far til professor Absalon Taranger

Michel Michels. Taranger [Parents] was born in 1796 in Toranger, Austevoll. He died in 1838 in Toranger, Austevoll. He married Margrethe Hansdtr. Taranger on 7 JUN 1818 in Austevoll.

Margrethe Hansdtr. Taranger [Parents] was born in 1795 in Toranger, Austevoll. She was christened on 27 SEP 1795 in Austevoll. She died in 1870 in Toranger, Austevoll. She married Michel Michels. Taranger on 7 JUN 1818 in Austevoll.

Other marriages:
Brinchman, Jonas Arnoldus

Kalt Ane når hun gifter seg i 1818.

They had the following children:

  F i Kari Mikkelsdtr. Taranger was born in 1818 in Taranger, Austevoll. She died in Stangeland, Austevoll.
  M ii Hans Mikkels. Taranger was born in 1822 in Taranger, Austevoll. He died in 1855 in Taranger, Austevoll.
  F iii Margrethe Mikkelsdtr. Taranger
  F iv Birte Mikkelsdtr. Taranger was born in 1831 in Taranger, Austevoll. She died in Austevoll.

Michel Niels. Taranger [Parents] was born in 1798 in Toranger, Austevoll. He died in 1872 in Toranger, Austevoll. He married Kari Abrahamsdtr. Økland in 1821 in Austevoll.

Kari Abrahamsdtr. Økland [Parents] was born in 1798 in Økland, Austevoll. She died in 1887 in Toranger, Austevoll. She married Michel Niels. Taranger in 1821 in Austevoll.

They had the following children:

  M i Johannes Mikkels. Taranger
  F ii Ingeborg Mikkelsdtr. Taranger was born in 1823 in Taranger, Austevoll. She died in 1823 in Taranger, Austevoll.
  F iii Ingeborg Mikkelsdtr. Taranger was born in 1824 in Taranger, Austevoll. She died in 1848 in Haukanes, Austevoll.
  M iv Niels Mikkels. Taranger was born in 1827 in Taranger, Austevoll. He died in 1827 in Taranger, Austevoll.
  F v Birthe Mikkelsdtr. Taranger was born in 1831 in Taranger, Austevoll. She died in 1831 in Taranger, Austevoll.
  F vi Synneve Mikkelsdtr. Taranger was born in 1834 in Taranger, Austevoll. She died in Taranger, Austevoll.
  F vii Gjertrud Mikkelsdtr. Taranger

Ole Amunds. Sangolt [Parents] was born in 1806 in Stora Sangolt, Sund. He was christened on 27 APR 1806 in Sund. He died in 1887 in Stora Sangolt, Sund. He married Siri Helgesdtr. Dommedal in 1834 in Sund.

Siri Helgesdtr. Dommedal [Parents] was born in 1806 in Dommedal, Sund. She was christened on 1 JAN 1807 in Sund. She died in 1892 in Stora Sangolt, Sund. She married Ole Amunds. Sangolt in 1834 in Sund.


Ivar Lars. Forland [Parents] was born in 1709 in Bakka, Sund. He died in 1783 in Bakka, Sund. He married 1 Christi Mikkelsdtr. Bakka in 1733 in Sund.

Other marriages:
Bakka, Malene Mikkelsdtr.
Bjelkarøy, Anne Ingebrigtsdtr.

Begravet tre døtre og kona i 1742, antagelig i den store koppeepidedimien som herjet dette året.

NORDHORDLAND TINGBOK, nr. 41, 1743 - 1748, del F: "Fogden Smith anmelte det hand til dette ting Ved muntlig Varsel har ladet indstevne Iver Larsen Bache her af Skibbreedet fordi hand som gift Mand haver besvangret sin tieniste Pige Brithe Andersdatter som strax efter sin barselsæng Ved døden er afgaaed herfor at lide dom i følge forordning af 6 Dec/em/br/is/ 1743, og til den Ende forlanged Fogden at Iver Bache som nerværende maatte fremkaldes og examineres. Iver Larsen Bache mødte Vedtagende lovlig at Være stevnt, ligesom hand og til stoed udi sit Værende Egteskab med sin levende Hustrue Malene Michelsdatter, at have besvangred sin tieniste Pige Brithe Andersdatter, som strax efter hændes barselsæng er død tillige med det i Utugt avlede og til live frem komne barn som ikkun 2de dage levede, bem/el/te Iver Larsen forestillede dernæst at som hands formue og boes lod er ringe der alt i hands paaboende Gaards fornødne Inventario af qvæg og dislige bonde Redskab er bestaaende Vilde hand dog formode en Opt[e]igning af Fogden, for de bøder ham efter Lov kunde tilfindes, blev accorderet; Fogden producerede den over Leyer Maals begiengerens boe passerede Registerings og Vurderings forrettning af 22 jan: 1748 som udviiser at fellis boe ikkun opløber til 46 rdr 5 mrk 6 sk fra hvilcken Summa de angivne Creditorers Fordringer 19 rdr 3 mrk i fald sam/m/e herfor Rætten befindes rigtig, Vil afgaae, tilspurte d Fogden tilspurte Iver Larsen Bache at siden hand begierer Opt[e]igning, hvad hand da i det høyeste kand taale at svare i stæden for sine bøder, hvor til Iver Bache svarede taalede hand ey i fald hand kunde nyde Venners Assistence at give meer end 14 rdr, Fogden formeente at hand vel kunde see leylighed til at betale 16 rdr da hand derimod kunde vænte sig for videre tiltale og straf befried, hvilcket Iver Bache til sist samtøckte og erbød sig for sin forseelse at betale den Summa 16 rdr: hvormed fogden fandt sig fornøyed og frafaldt sin Paastand over indstevnte Iver Bache at hænte Videre Dom. De indstevnte Creditorer i Iver Baches boe fremstode følgende nemlig Brithe Bache som under forklarede til Iver Bache at have laant i Reede Pænge 2 rdr 2. Kari Steensland ligeleedis beedigede sit indgivne Krav for tieniste Lønn at Være 2 rdr, 3. Lars Samuelsen i lige Maade beedigede sit Krav for Crediterede Vahre at beløbe 7 rdr: fleere indfandt sig ikke persohnlig for Retten".

Christi Mikkelsdtr. Bakka [Parents] was born in 1713 in Bakka, Sund. She died in 1742 in Bakka, Sund. She married 1 Ivar Lars. Forland in 1733 in Sund.

They had the following children:

  F i Brithe Iversdtr. Bakka was born in 1734 in Bakka, Sund. She died 1 in 1734 in Bakka, Sund.
  F ii Brithe Iversdtr. Bakka
  F iii Guri Iversdtr. Bakka was born in 1738 in Bakka, Sund. She died in 1742 in Bakka, Sund.
  F iv Christi Iversdtr. Bakka was born in 1740 in Bakka, Sund. She died in 1742 in Bakka, Sund.
  F v Malena Iversdtr. Bakka was born in 1742 in Bakka, Sund. She died in 1742 in Bakka, Sund.

Christen Bendixs. Dommedal [Parents] was born in 1752 in Dommedal, Sund. He died in Store Sangolt, Sund. He married Ingebor Olsdtr. Sangolt on 11 MAY 1783 in Sund.

Konf: 6te Octobr 1771,00 Christen Bendixen Domedal Sund

Ingebor Olsdtr. Sangolt was born in 1751 in Stora Sangolt, Sund. She was christened on 24 JUL 1751 in Sund. She died in Stora Sangolt, Sund. She married Christen Bendixs. Dommedal on 11 MAY 1783 in Sund.

Far: Ole Jens. Store Sangolt

They had the following children:

  F i Ingeborg Christens. Sangolt was born in 1784 in Lille Sangolt, Sund. She was christened on 10 AUG 1784 in Sund. She died in Sund.
  F ii Gundbjør Christensdtr. Sangolt
  F iii Synneve Christensdtr. Sangolt was born in 1790 in Lille Sangolt, Sund. She was christened on 27 DEC 1790 in Sund. She died in Sund.
  M iv Ole Christens. Sangolt

Christian Ols. Sangolt was born in Stora Sangolt, Sund. He died before 1796 in Stora Sangolt, Sund. He married Inger Bendixsdtr. Dommedal in 1790 in Sund.

Inger Bendixsdtr. Dommedal [Parents] was born in 1758 in Dommedal, Sund. She died in Stora Sangolt, Sund. She married Christian Ols. Sangolt in 1790 in Sund.

Other marriages:
Sangolt, Lars Niels.

They had the following children:

  M i Ole Christians. Sangolt was born in 1791 in Store Sangolt, Sund. He was christened on 23 JUN 1791 in Sund. He died in Sund.
  M ii Johannes Christians. Sangolt was born in 1793 in Store Sangolt, Sund. He was christened on 11 FEB 1793 in Sund. He died in Store Sangolt, Sund.

Lars Niels. Sangolt was born about 1765 in Stora Sangolt, Sund. He died in Stora Sangolt, Sund. He married Inger Bendixsdtr. Dommedal in 1796 in Sund.

Inger Bendixsdtr. Dommedal [Parents] was born in 1758 in Dommedal, Sund. She died in Stora Sangolt, Sund. She married Lars Niels. Sangolt in 1796 in Sund.

Other marriages:
Sangolt, Christian Ols.

They had the following children:

  F i Marthe Larsdtr. Sangolt
  F ii Anne Larsdtr. Sangolt
  F iii Gundbjør Larsdtr. Sangolt was born in 1804 in Store Sangolt, Sund. She was christened on 22 JAN 1804 in Sund. She died in Sund.

Hans Astrup Jochums. Krüger [Parents] was born in 1781 in Skjørsand, Fusa. He died in 1855 in Skjørsand, Fusa. He married Ingeborg Severine Jacobsdtr. Bredahl in 1813 in Bergen.

Landhandlar, bonde og ordførar (1838-1841)

Ingeborg Severine Jacobsdtr. Bredahl [Parents] was born in 1792 in Bergen. She died in 1865 in Skjørsand, Fusa. She married Hans Astrup Jochums. Krüger in 1813 in Bergen.

They had the following children:

  M i Joachim Arnt Hans. Krüger was born in 1814 in Skjørsand, Fusa. He died in 1884 in Bergen.
  F ii Jacobine Conradine Krüger
  M iii Hans Christian Severin Hans. Krüger

Jochum Conrads. Krüger [Parents] was born in 1743 in Bergen. He died in 1786 in Skjørsand, Fusa. He married Drude Marie Friman Hansdtr. Astrup on 14 MAY 1779 in Fusa.

Enkemann og res. kap. da han giftet seg. Kapellan i Os og Fusa. Kjøpte Skjørsand i 1779.

Drude Marie Friman Hansdtr. Astrup [Parents] was born in 1760 in Bergen. She died in 1833 in Fusa. She married Jochum Conrads. Krüger on 14 MAY 1779 in Fusa.

They had the following children:

  M i Hans Astrup Jochums. Krüger
  M ii Arent Henrik Krüger was born in SEP 1784 in Skjørsand, Fusa. He died on 11 NOV 1872 in Skjørsand, Fusa.

Propretair.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index