Tofterå / Slettemoen genealogy


Mons Mons. Lerøy [Parents] was born in 1652 in Lerøy, Sund. He died in 1723 in Lerøy, Sund. He married Anna Olsdtr. Golten.

Anna Olsdtr. Golten [Parents] was born about 1652 in Nedre Golten, Sund. She died in 1711 in Lerøy, Sund. She married Mons Mons. Lerøy.

They had the following children:

  M i Friderich Mons. Lerøy
  F ii Gjertrud Monsdtr. Lerøy
  F iii Malene Monsdtr. Lerøy

Mikkel Mikkels. Bakka [Parents] 1 was born in 1665 in Bakka, Sund. He died 2 in 1739 in Bakka, Sund. He married Brithe Rasmusdtr. Bakka on 20 JAN 1700 in Sund.

Other marriages:
Bjelkarøy, Brite Monsdtr.

Han var enkemann da de giftet seg. Hadde bodd i Førde, Sund en periode.

Brithe Rasmusdtr. Bakka was born in Bakka, Sund. She died before 1704 in Bakka, Sund. She married Mikkel Mikkels. Bakka on 20 JAN 1700 in Sund.

Other marriages:
Skoge, Ivar Lars.


Michel Anders. Bakka was born about 1627 in Bakka, Sund. He died in 1682 in Bakka, Sund.

Other marriages:
Bakka, Marthe Pedersdtr.

Første kona er ukjent.

He had the following children:

  M i Mikkel Mikkels. Bakka

Ivar Lars. Forland [Parents] was born in 1709 in Bakka, Sund. He died in 1783 in Bakka, Sund. He married 1 Malene Mikkelsdtr. Bakka in 1743 in Sund.

Other marriages:
Bakka, Christi Mikkelsdtr.
Bjelkarøy, Anne Ingebrigtsdtr.

Begravet tre døtre og kona i 1742, antagelig i den store koppeepidedimien som herjet dette året.

NORDHORDLAND TINGBOK, nr. 41, 1743 - 1748, del F: "Fogden Smith anmelte det hand til dette ting Ved muntlig Varsel har ladet indstevne Iver Larsen Bache her af Skibbreedet fordi hand som gift Mand haver besvangret sin tieniste Pige Brithe Andersdatter som strax efter sin barselsæng Ved døden er afgaaed herfor at lide dom i følge forordning af 6 Dec/em/br/is/ 1743, og til den Ende forlanged Fogden at Iver Bache som nerværende maatte fremkaldes og examineres. Iver Larsen Bache mødte Vedtagende lovlig at Være stevnt, ligesom hand og til stoed udi sit Værende Egteskab med sin levende Hustrue Malene Michelsdatter, at have besvangred sin tieniste Pige Brithe Andersdatter, som strax efter hændes barselsæng er død tillige med det i Utugt avlede og til live frem komne barn som ikkun 2de dage levede, bem/el/te Iver Larsen forestillede dernæst at som hands formue og boes lod er ringe der alt i hands paaboende Gaards fornødne Inventario af qvæg og dislige bonde Redskab er bestaaende Vilde hand dog formode en Opt[e]igning af Fogden, for de bøder ham efter Lov kunde tilfindes, blev accorderet; Fogden producerede den over Leyer Maals begiengerens boe passerede Registerings og Vurderings forrettning af 22 jan: 1748 som udviiser at fellis boe ikkun opløber til 46 rdr 5 mrk 6 sk fra hvilcken Summa de angivne Creditorers Fordringer 19 rdr 3 mrk i fald sam/m/e herfor Rætten befindes rigtig, Vil afgaae, tilspurte d Fogden tilspurte Iver Larsen Bache at siden hand begierer Opt[e]igning, hvad hand da i det høyeste kand taale at svare i stæden for sine bøder, hvor til Iver Bache svarede taalede hand ey i fald hand kunde nyde Venners Assistence at give meer end 14 rdr, Fogden formeente at hand vel kunde see leylighed til at betale 16 rdr da hand derimod kunde vænte sig for videre tiltale og straf befried, hvilcket Iver Bache til sist samtøckte og erbød sig for sin forseelse at betale den Summa 16 rdr: hvormed fogden fandt sig fornøyed og frafaldt sin Paastand over indstevnte Iver Bache at hænte Videre Dom. De indstevnte Creditorer i Iver Baches boe fremstode følgende nemlig Brithe Bache som under forklarede til Iver Bache at have laant i Reede Pænge 2 rdr 2. Kari Steensland ligeleedis beedigede sit indgivne Krav for tieniste Lønn at Være 2 rdr, 3. Lars Samuelsen i lige Maade beedigede sit Krav for Crediterede Vahre at beløbe 7 rdr: fleere indfandt sig ikke persohnlig for Retten".

Malene Mikkelsdtr. Bakka [Parents] was born in 1712 in Bakka, Sund. She died in 1752 in Bakka, Sund. She married 1 Ivar Lars. Forland in 1743 in Sund.

Enkemannen Iver Larsen Bakke og Malene Mikkelsdtr. Bakke er beslektet i andre og tredje ledd.

They had the following children:

  F i Christi Iversdtr. Bakka was born in 1744 in Bakka, Sund. She died in 1744 in Bakka, Sund.
  F ii Kristi Iversdtr. Bakka was born in 1745 in Bakka, Sund. She died in 1745 in Bakka, Sund.
  M iii Lars Ivers. Bakka

Casten Ingebrigts. Bjelkarøy [Parents] was born in 1715 in Bjelkarøy, Sund. He died 1 in 1763 in Bjelkarøy, Sund. He married 2 Anna Mikkelsdtr. Bakka in 1736 in Sund.

Other marriages:
Steinsland, Anna Nielsdtr. dy

Nordhordland Tingbok 14.10.1732: Casten Ingebrigtsens bekomne Bøxelseddel af Ingebrigt Bielcherøen paa 1 p/un/d Smør udi gaarden Bielcherøen, item reversen at anvise dat/erit 14 Octobr/is 1732. Ingebrigt Eriks/øn Bielkerøens udstedde Skiøde til Carsten Ingebrigts/øn paa 1 p/un/d Smør udi Bielcherøen, dat/erit 14 Octobr/is 1732.

Anna Mikkelsdtr. Bakka [Parents] was born about 1716 in Bakka, Sund. She died in 1753 in Bjelkarøy, Sund. She married 1 Casten Ingebrigts. Bjelkarøy in 1736 in Sund.

They had the following children:

  M i Ingebrigt Castens. Bjelkarøy
  F ii Bottela Castensdtr. Bjelkarøy was born in 1742 in Bjelkarøy, Sund. She died in Sund.
  F iii Martha Castensdtr. Bjelkarøy was born in 1743 in Bjelkarøy, Sund. She died in 1753 in Bjelkarøy, Sund.
  M iv Mikkel Castens. Bjelkarøy
  F v Gjertrud Carstensdtr. Bjelkarøy was born in 1748 in Bjelkarøy, Sund. She was christened on 21 JUL 1748 in Sund. She died in 1752 in Bjelkarøy, Sund.
  M vi Mons Castens. Bjelkarøy was born in 1751 in Bjelkarøy, Sund. He was christened on 13 APR 1751 in Sund. He died in 1752 in Bjelkarøy, Sund.
  M vii Mons Castens. Bjelkarøy was born in 1753 in Bjelkarøy, Sund. He was christened on 11 FEB 1753 in Sund. He died in Sund.

Lars Ivers. Bakka [Parents] was born in 1670 in Bakka, Sund. He died in 1743 in Forland, Sund. He married Brithe Jacobsdtr. Forland.

Skifte: Lars Iversen Forland 1743. Gift med Brita Jakobsdtr. Barn: Iver, myndig og Malene gift med Anders Forland.

Brithe Jacobsdtr. Forland was born about 1670 in Sund. She died in Forland, Sund. She married Lars Ivers. Bakka.

They had the following children:

  F i Malene Larsdtr. Forland
  M ii Ivar Lars. Forland

Casten Ingebrigts. Bjelkarøy [Parents] was born in 1715 in Bjelkarøy, Sund. He died 1 in 1763 in Bjelkarøy, Sund. He married Anna Nielsdtr. dy Steinsland before 1759 in Sund.

Other marriages:
Bakka, Anna Mikkelsdtr.

Nordhordland Tingbok 14.10.1732: Casten Ingebrigtsens bekomne Bøxelseddel af Ingebrigt Bielcherøen paa 1 p/un/d Smør udi gaarden Bielcherøen, item reversen at anvise dat/erit 14 Octobr/is 1732. Ingebrigt Eriks/øn Bielkerøens udstedde Skiøde til Carsten Ingebrigts/øn paa 1 p/un/d Smør udi Bielcherøen, dat/erit 14 Octobr/is 1732.

Anna Nielsdtr. dy Steinsland [Parents] was born in 1726 in Steinsland, Sund. She died in 1806 in Bjelkarøy, Sund. She married Casten Ingebrigts. Bjelkarøy before 1759 in Sund.

Other marriages:
Dale, Gudmund Niels.

They had the following children:

  M i Niels Castens. Bjelkarøy was born in 1755 in Bjelkarøy, Sund. He was christened on 2 AUG 1755 in Sund. He died in 1786 in Bjelkarøy, Sund.

Da han døde var mora, tre halvsøsken og søsteren Gjertrud arvinger.
  F ii Gjertrud Castensdtr. Bjelkarøy

Ole Halvors. Tyssøy [Parents] was born in 1756 in Tyssøy, Sund. He died in 1817 in Bjelkarøy, Sund. He married Gjertrud Castensdtr. Bjelkarøy in 1789 in Sund.

Gjertrud Castensdtr. Bjelkarøy [Parents] was born in 1758 in Bjelkarøy, Sund. She was christened on 24 DEC 1758 in Sund. She died in 1820 in Bjelkarøy, Sund. She married Ole Halvors. Tyssøy in 1789 in Sund.

Hennes formynder da broren døde var Mons Rasmus. Kleppe

They had the following children:

  M i Nils Ols. Bjelkarøy
  F ii Anna Nilsdtr. Bjelkarøy was born in 1798 in Bjelkarøy, Sund. She died in 1875 in Tyssøy, Sund.

Anders Ingebrigts. Lerøy [Parents] was born in 1778 in Lerøy, Sund. He died in Lerøy, Sund. He married Anne Mortensdtr. Nipen in 1807 in Sund.

Anne Mortensdtr. Nipen [Parents] was born in 1783 in Nipen, Sund. She died in 1823 in Lerøy, Sund. She married Anders Ingebrigts. Lerøy in 1807 in Sund.

Tjente på Lerøy 1801.


Lars Ivers. Bakka [Parents] was born in 1749 in Bakka, Sund. He died in 1815 in Bakka, Sund. He married Marthe Erichsdtr. Selstø in 1771 in Sund.

Konf.: 20 Octobr 1768,00 Lars Iversen Bache Sund

Marthe Erichsdtr. Selstø [Parents] was born in 1745 in Selstø, Sund. She died in 1811 in Bakka, Sund. She married Lars Ivers. Bakka in 1771 in Sund.

They had the following children:

  F i Anne Larsdtr. Bakka
  F ii Malene Larsdtr. Bakka was born in 1778 in Bakka, Sund. She was christened on 1 APR 1778 in Sund. She died in 1779 in Bakka, Sund.
  F iii Malene Larsdtr. Bakka

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index