Tofterå / Slettemoen genealogy


Hans Johannes. Bernes was born in 1733 in Indre Bernæs, Osterøy, Hosanger. He died in 1815 in Sangoltshellen, Sund. He married 1 Martha Aamundsdtr. Øvsthuus on 15 OCT 1773 in Hosanger.

Other marriages:
Bernes, Britta Olsdtr.
Mathopen, Anne Monsdtr.

Hans konfirmert 1753, 20 år gml.

Martha Aamundsdtr. Øvsthuus was born in 1742 in Øvsthus, Osterøy. She died before 1795 in Indre Bernæs, Osterøy, Hosanger. She married 1 Hans Johannes. Bernes on 15 OCT 1773 in Hosanger.

Marita konfirmert 1760, 18 år gml. Hadde bl.a. broren Peder konf. 1754, 16 år gml.

They had the following children:

  M i Amund Hans. Bernes

Mons Stephans. Bjelkarøy [Parents] was born 1 in 1725 in Bjelkarøy, Sund. He died in 1798 in Bukken, Sund. He married Birgitta Maria Olsdtr. Rip before 1760 in Sund.

Mons Steffensen ble gift med fru Brinkmann, enka etter førre eigaren på Bukken.

Birgitta Maria Olsdtr. Rip was born about 1723 in Bjelkarøy, Sund. She died in 1791 in Bukken, Sund. She married Mons Stephans. Bjelkarøy before 1760 in Sund.

Other marriages:
Bringman, Albert Jans.

Skifte: Berta Maria Rup Bukken Sartor 568 8b 1790-1794: Da det ble skiftet på gjestgiverstedet Bukken 26. april 1791 etter Berta Maria eller Birgitte Marie etterlot hun seg: 1. sønnen Petter Bringmann, død, hadde etterlatt seg sønnen Ole Pettersen Bringmann, 2 1/2 år, 2. sønnen Albert Monsen, 3, sønnen Steffen Monsen, 4. datteren Else Cathrine Bringmann, enke i Bergen, 5. datteren Ingebor Marie Monsdatter, gift med Ole Olsen Holm i Kongshavn.

They had the following children:

  M i Albrigt Bringmand Mons. Buchen was born in 1760 in Bukken, Sund. He was christened 1 on 6 JAN 1761 in Sund. He died in Korshavn, Austevoll.

Konfirmert 1778. Han fikk skjøte på Bukken i 1791, men tok ikke over fordi han var gift med Anna Olsdtr. Holm i Korshavn i 1788. Der var det gjestgiveri og handel, og han syntes ikke han kunne drive begge plassene.
  F ii Ingebor Marie Monsdtr. Buchen was born in 1763 in Bukken, Sund. She was christened on 28 JUN 1763 in Sund. She died in Kongshavn, Austevoll.

Dom 17 post Trinit 1778,00 Ingebor Marie Mognsd Buchen Sund. Gift med Ole Olsen Holm i Kongshavn.
  M iii Stephen Mons. Buchen was born in 1765 in Bukken, Sund. He was christened on 13 AUG 1765 in Sund. He died in Sund.

Konfirmert: 22de Sønd: efter Trin: 1783 Stephen Monsen Bukken Sund

Anders Mikkels. Lerøy [Parents] was born in 1662 in Lerøy, Sund. He died before 1717 in Lerøy, Sund. He married Marta Larsdtr. Lerøy before 1708 in Sund.

Other marriages:
Børnes, Malena Nilsdtr.

Anders Michelsen Lærøens udgiVne Schiøde til Marte Laersdatter Madhop, paa 18 Marcher Smørs leye hans part udi den gaard Lerøen, Dat/eret Lerøen d/en 13. Martij 1706.

Marta Larsdtr. Lerøy was born in Lerøy, Sund. She died after 1743 in Lerøy, Sund. She married Anders Mikkels. Lerøy before 1708 in Sund.

They had the following children:

  F i Helena Andersdtr. Lerøy
  M ii Carsten Anders. Lerøy
  M iii Jacob Anders. Lerøy

Niels Michels. Glæsnes [Parents] was born in 1739 in Glesnes, Sund. He died about 1770 in Bakka, Sund. He married 1 Christie Monsdtr. Bakka in 1766 in Sund.

Christie Monsdtr. Bakka [Parents] was born in 1748 in Bakka, Sund. She was christened on 28 SEP 1748 in Sund. She died in 1782 in Bakka, Sund. She married 1 Niels Michels. Glæsnes in 1766 in Sund.

Other marriages:
Førde, Ole Jens.

Ifølge skiftet etter Christie var Mons Nielsen hennes sønn, han var 14 år og verge var Carsten Mikkels. Berge. Hun var også ført som enke da hun giftet seg med Ole.

They had the following children:

  M i Mons Nils. Bakka

Johannes Rasmus. Titlestad was born about 1600 in Øvre Titlestad, Fana. He died about 1662 in Øvre Titlestad, Fana. He married Synneva Olsdtr. Bjelkarøy before 1639 in Sund.

Var son av Rasmus som var brukar på Øvre Titlestad fram til ca. 1610, ifølge bygdebok for Fana band IV.

Synneva Olsdtr. Bjelkarøy [Parents] was born before 1619 in Fjell. She died in Øvre Titlestad, Fana. She married Johannes Rasmus. Titlestad before 1639 in Sund.

Synneva vart oppatgift med Ola Thomasson.

They had the following children:

  M i Mons Jans. Bjelkarøy

Ola Nils. Algrøy Bjelkarøy was born in 1587 in Algrøy, Fjell. He died about 1672 in Bjelkarøy, Sund. He was married before 1619 in Sund.

Other marriages:
Nordvik, Brita Kristoffersdtr.

Ola var oppsitjar på bruk 2 på Bjelkarøy frå rundt 1625. Truleg var han frå Algrøyna i Fjell. Ola var lensmann i Sartor skipreide frå 1641/42 til 1670, tidlegare hadde han vore kyrkjeverje.
I 1652 møtte Ola for Herredagen, som fungerte som ein norsk høgsterett, og la fram sotrabuane sitt syn på striden med sokneprest Søren Breder om betaling av fisketiend. I 1656 reprsenterte han Sund prestegjeld ved hyllinga av prins Kristian i Kristiania.
I manntallet 1666 hadde Ola alderen 79 år og brukte heile Bjelkarøyna med landskyld 2 laupar smør.

He had the following children:

  F i Synneva Olsdtr. Bjelkarøy
  F ii Åsa Olsdtr. Bjelkarøy
  F iii Astrid Olsdtr. Bjelkarøy

Nils Ols. Vardøy [Parents] was born in 1796 in Vardøy, Sund. He was christened on 31 JUL 1796 in Sund. He died on 27 MAR 1839 in Viksøy, Sund. He married Guri Michelsdtr. Førde on 16 SEP 1821 in Sund.

Flutte frå Vardøy til Viksøy omlag 1825.

Guri Michelsdtr. Førde [Parents] was born in 1793 in Førde, Sund. She died in Viksøy, Sund. She married Nils Ols. Vardøy on 16 SEP 1821 in Sund.

They had the following children:

  F i Anne Nilsdtr. Vardøy
  F ii Brithe Nilsdtr. Vardøy
  F iii Kari Nilsdtr. Vardøy
  M iv Hans Nils. Vardøy
  F v Oline Nilsdtr. Vardøy was born on 8 MAR 1834 in Vardøy, Sund. She died in Viksøy, Sund.

Willum Michels. Førde [Parents] was born in 1794 in Førde, Sund. He died 1 in 1823 in Vardøy, Sund. He married Martha Pedersdtr. Lerøy on 16 APR 1820 in Sund.

Skiftet etter Villum Mikkelsen ble begynt og sluttet 22. september 1823. Han etterlot seg enken Marthe Pedersdatter, og barna Anders, 3 1/4 år, og Brithe, 2 1/2.

Martha Pedersdtr. Lerøy [Parents] was born in 1795 in Lerøy, Sund. She died 1 in 1838 in Vardøy, Sund. She married Willum Michels. Førde on 16 APR 1820 in Sund.

Da det ble skiftet etter Marthe Pedersdatter, begynt 4. september 1838, sluttet 29. januar 1839, var arvingene sønnen Anders Willumsen, 18 1/4 år, og datteren Brithe Willumsdatter, 16 1/2 år gammel.

They had the following children:

  M i Anders Villums. Vardøy was born on 29 MAY 1820 in Vardøy, Sund. He was christened on 4 JUN 1820 in Sund. He died in Vardøy, Sund.
  F ii Brite Villumsdtr. Vardøy

Jacob Halvors. Tyssøy was born about 1610 in Bildøy, Fjell. He died before 1666 in Tyssøy, Sund. He married Astrid Olsdtr. Bjelkarøy.

Jacob kan ha vore fra Bildøy. Nemnd "unge Jacob" for å skilja han fra namnebroren på nabobruket.

Astrid Olsdtr. Bjelkarøy [Parents] was born before 1625 in Bjelkarøy, Sund. She died after 1666 in Tyssøy, Sund. She married Jacob Halvors. Tyssøy.

Kan ha vore dotter til Ole Nils. Bjelkarøy.

They had the following children:

  M i Hans Jacobs. Tyssøy was born before 1637 in Tyssøy, Sund. He died in Tyssøy, Sund.
  M ii Michel Jacobs. Tyssøy was born in 1637 in Tyssøy, Sund. He died in Sund.
  M iii Endre Jacobs. Tyssøy

Albert Jans. Bringman was born in 1718 in Bergen. He was christened on 24 JUN 1718 in Bergen. He died in 1756 in Bukken, Sund. He married Birgitta Maria Olsdtr. Rip on 3 OCT 1741 in Bergen.

Sønn av Jan Christenssøn og Else Cathrin Bringmand. Kom til Bukken i 1747. Tollef Gabrielsens udgivne Skiøde til Albert Bringmand paa Giestgiever Stædet Buchen med tilhørende huuse og pertinentier efter Skiødetz UdViis dat: 27 Martij 1747 vide fol: 353 Skifte etter Albert Jansen Bringmann i 1756 (Sartor side 8b,45 protokoll J2): Han etterlot seg fire barn: Ole, 12 1/2, Johan Christian, 8, Petter, 6 og Else Cathrine, 14 år gammel ved skiftet 19. august 1756.

Birgitta Maria Olsdtr. Rip was born about 1723 in Bjelkarøy, Sund. She died in 1791 in Bukken, Sund. She married Albert Jans. Bringman on 3 OCT 1741 in Bergen.

Other marriages:
Bjelkarøy, Mons Stephans.

Skifte: Berta Maria Rup Bukken Sartor 568 8b 1790-1794: Da det ble skiftet på gjestgiverstedet Bukken 26. april 1791 etter Berta Maria eller Birgitte Marie etterlot hun seg: 1. sønnen Petter Bringmann, død, hadde etterlatt seg sønnen Ole Pettersen Bringmann, 2 1/2 år, 2. sønnen Albert Monsen, 3, sønnen Steffen Monsen, 4. datteren Else Cathrine Bringmann, enke i Bergen, 5. datteren Ingebor Marie Monsdatter, gift med Ole Olsen Holm i Kongshavn.

They had the following children:

  F i Else Cathrine Bringman was born in 1742 in Bergen. She was christened on 3 SEP 1742 in Nykirken, Bergen. She died in Bergen.
  M ii Ole Bringman was born in 1744 in Bergen. He was christened on 25 FEB 1744 in Nykirken, Bergen. He died on 29 JAN 1798 in Bergen.
  M iii Johan Christian Bringman was born in 1746 in Bergen. He was christened on 13 JAN 1746 in Nykirken, Bergen. He died about 1747 in Bergen.
  M iv Johan Christian Bringman was born in 1748 in Bukken, Sund. He was christened on 26 JUL 1748 in Sund. He died in Bergen.
  M v Peter Bringman was born in 1750 in Bukken, Sund. He was christened on 8 JUL 1750 in Sund. He died before 1791 in Bergen.

Døde før moren, og etterlot seg sønnen Ole Pettersen Bringmann, som var 2 1/2 år i april 1791.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index