Tofterå / Slettemoen genealogy


Nils Mons. Steinsland [Parents] was born in 1725 in Steinsland, Sund. He died in 1803 in Steinsland, Sund. He married Kari Andersdtr. Vorland.

Konfirmert 1744

Kari Andersdtr. Vorland [Parents] was born in 1732 in Vorland, Sund. She died in 1803 in Steinsland, Sund. She married Nils Mons. Steinsland.

They had the following children:

  F i Ragnile Nilsdtr. Steinsland
  F ii Anna Nilsdtr. Steinsland was born in 1757 in Steinsland, Sund. She was christened on 20 DEC 1757 in Sund. She died in 1757 in Steinsland, Sund.
  F iii Anne Nilsdtr. Steinsland was born in 1759 in Steinsland, Sund. She was christened on 3 FEB 1759 in Sund. She died in Sund.
  M iv Mons Nils. Steinsland was born in 1762 in Steinsland, Sund. He died before 1766 in Steinsland, Sund.
  M v Mons Nils. Steinsland was born in 1766 in Steinsland, Sund. He died in 1784 in Steinsland, Sund.
  M vi Anders Nils. Steinsland

Anders Anders. Forland [Parents] was born in 1696 in Forland, Sund. He died in 1748 in Vorland, Sund. He was buried on 29 MAY 1748 in Sund. He married Anna Thorsdtr. Vorland.

Digitalarkivet, Manntall 1701, Søndre Bergenhus Amt: Anders Andersen Førland 5 ops sønn hieme Lyse Closter godz Sunds.

Anna Thorsdtr. Vorland was born in 1693 in Sund. She died in 1766 in Vorland, Sund. She married Anders Anders. Forland.

Anna Thorsdtr. ikke nevnt i skiftet etter Thor Ørjesen Kausland.

They had the following children:

  M i Anders Anders. Vorland
  M ii Thore Anders. Vorland
  F iii Kari Andersdtr. Vorland
  F iv Martha Andersdtr. Vorland was born in 1732 in Vorland, Sund. She died in Sund.

Konfirmert 1740
  M v Ole Anders. Vorland was born about 1736 in Vorland, Sund. He died in Bakke, Sund.

Konfirmert 1744

Nils Nils. Hamre was born in 1649 in Hamre, Sund. He died in 1716 in Hamre, Sund. He married Marithe Olsdtr. Hamre.

Other marriages:
Unknown
Tyssøy, Marithe Ingebrigtsdtr.

Skifte 15.4.1716.

Noch læst Niels Hambris udgifne Schiøde til sin Stifsøn Vincentz Endresen, sampt hans hustru Anne Knudsdatter paa 1/4 Part udi den LaxeWaag SchratHolm i Sartor Schibrede med Wisse indførte conditioner intil Niels Hambris død Dat/eret Hambre d/en 11. Junij 1706. Noch læst bemelte Niels Hambris gifne testament med Wisse conditioner intil Niels Hambris død til hans datter Karen Nielsdatter paa 1/4 part udi den LaxeWaag SchratHolm i Sartor Schibrede DateretHambre d/en 11. Junij 1706.

Marithe Olsdtr. Hamre [Parents] was born after 1651 in Hamre, Sund. She died before 1696 in Hamre, Sund. She married Nils Nils. Hamre.

Ingen kjente etterkommere.


Ole Wincentz. Hamre [Parents] was born about 1613 in Hamre, Sund. He died 1 in 1695 in Hamre, Sund. He married Kari Hansdtr. Gjøen before 1643.

Other marriages:
Gauksheim, Guro Bjørnsdtr.

"Ole Wincentzson Hamre vart mykje brukt som lagrettesmann i perioden 1650-omlag 1690. Det kan også se ut som om OWH må ha vært en av de meir velstående bønder på denne tid. Td så kan nevnes at OWH lånte Henrik Wessel 150 riksdaler som da pantsette gården Vorland. Brevet er datert Glesnesholmen 3 feb. 1677, og står notert i tingbok for NHL nr. 21 av 1682. Iht. orginalskifte av 29.07-1695 på Levåg på Fitjar, er det oppgitt at OWH eide parter i gårdene Nore Toft/Hammersland i Sund og Opsal i Strandvik. En vet også at OWH eide deler av Sørstrøno på Os i en periode på slutten av 1600-talet. I 1690 så står Ole Hamre og Anders Bakka arvinger oppført som eiere av noe av gården" Sammenfattet av Jostein Børnes.

Kari Hansdtr. Gjøen [Parents] was born after 1633 in Gjøen, Hålandsdal. She died in Hamre, Sund. She married Ole Wincentz. Hamre before 1643.

They had the following children:

  M i Wincentz Ols. Hamre
  F ii Brithe Olsdtr. Hamre
  F iii Ågot Olsdtr. Hamre was born about 1651 in Hamre, Sund. She died in 1743 in Lillevik, Strandvik.

1 gong med enkemann Steffen Lillevik f.ca. 1622-d1686 (busatt på Gjerdevik/Vik) 2 gong 26.6.1687 med Sten Andersen Lillevik(Strandvik Sokn)f. Håvik 1668-d.1755
  F iv Martha Olsdtr. Hamre was born after 1651 in Hamre, Sund. She died before 1695 in Algrøy, Fjell.

"Martha gift med Hans( Arentsen?) Algerøy. Martha var død(sal. Martha Hans Algerøys barn) i 1695.
Var Martha gift med Hans Arentsen Algerøy 38 år i 1666?. Det er forhold som tyder på det. Martha var død da skiftet etter faren ble holdt i 1695, samt at Ole Skoge var satt til verge for "Sal.Martha Hans Algerøys" barn så må også ektemannen være død i 1695, ellers ville han vært den naturlige formynder for barnet..... Hans Arentsen er ikke nevnt etter 1691 og han antas derfor å være den Hans Algerøy som var gift med Martha. Det finnes ikke så mange andre mulige alternativer på Algerøy. Mulige etterkommere til Hans (Arentsen?) og Martha Olsdtr.: Ole Hansen Landro. Den Hans Hansen Algerøy (som døde i ca1731) hvis oppførte alder i 1701 er 40 år er muligens (halv)bror til Ole Hansen Landro(død i 1742). Ole Hansen Landro etterlot seg en sønnesøn Nils Hansen (søn av Hans Olsen Algerøy som døde i 1736), en sønn Hans Olsen og ei dotter Synneve Olsdtr. iht skifte etter han i 1742 (se i pantebok 5 i NHL).

Gårdspartene i Nore Toft i Sund er der fordelt mellom arvingene. Det er også vert å merke seg en bøkselseddel som er notert i 1733 i Tgbok 39 for NHL der er kun Ole Landro nevnt i tillegg kjente sundssokninger + Jens Olsen Vindenes som eiere. Anders Olsen Lerøy er den som bykslet eiendommen på Nore Toft i Sund, han giftet seg jo med dattera til Ingebrigt Olsen Nore Toft og Astri Endresdtr." Sammenfattet av Jostein Børnes
  F v Kristi Olsdtr. Hamre
  F vi Marithe Olsdtr. Hamre

Johannes Michels. Bakke [Parents] 1 was born in 1676 in Bakke, Austevoll. He died 2 in 1755 in Tønnevigen, Sund. He married Anne Larsdtr. Tønnevigen.

Budde ei tid på Klepsvik. Lars Larsens udstedde Skiøde til Johannes Mikkelsen paa 18 merker fisk udi Tønnevigen dat/erit 14 Octobr/is 1732.

Anne Larsdtr. Tønnevigen [Parents] was born in 1684 in Tønnevigen, Sund. She died 1 in 1759 in Tønnevigen, Sund. She married Johannes Michels. Bakke.

Kalt Aagothe i Austevoll Gard og Ætt.

They had the following children:

  F i Marithe Johannesdtr. Tønnevigen
  M ii Ole Johannes. Tønnevigen
  M iii Mikkel Johannes. Tønnevigen
  M iv Jens Johannes. Tønnevigen was born in 1719 in Tønnevigen, Sund. He died 1 on 10 MAR 1737 in Tønnevigen, Sund.
  M v Aarent Johannes. Tønnevigen
  M vi Lars Johannes. Tønnevigen
  F vii Kari Johannesdtr. Tønnevigen was born in 1724 in Tyrnevik, Tofterøy, Sund. She died in 1759 in Tyrnevik, Tofterøy, Sund.
  M viii Nils Johannes. Tønnevigen
  M ix Johannes Johannes. Tønnevigen was born in 1736 in Tyrnevik, Tofterøy, Sund. He died in 1773 in Lerøy, Sund.

Michel Nils. Bache was born in 1634 in Bakke, Austevoll. He died before 1701 in Bakke, Austevoll. He married Kari Johannesdtr. Bakke before 1671 in Austevoll.

Kari Johannesdtr. Bakke [Parents] was born about 1640 in Bakke, Austevoll. She died before 1714 in Bakke, Austevoll. She married Michel Nils. Bache before 1671 in Austevoll.

Other marriages:
Bache, Nils Nils.

They had the following children:

  M i Nils Michels. Bache
  M ii Johannes Michels. Bakke

Lars Ols. Tønnevigen was born in 1651 in Tønnevigen, Sund. He died after 1711 in Tønnevigen, Sund. He married Agatha Nilsdtr. Steinsland.

Agatha Nilsdtr. Steinsland [Parents] was born in 1657 in Steinsland, Sund. She died in 1753 in Tyrnevik, Tofterøy, Sund. She married Lars Ols. Tønnevigen.

They had the following children:

  F i Anne Larsdtr. Tønnevigen
  M ii Olle Lars. Tønnevigen was born in 1693 in Tønnevigen, Sund. He died in Sund.
  M iii Niels Lars. Tønnevigen was born in 1694 in Tønnevigen, Sund. He died in Sund.
  M iv Joen Lars. Tønnevigen was born in 1695 in Tønnevigen, Sund. He died in Sund.
  M v Lars Lars. Tønnevigen was born in 1695 in Tønnevigen, Sund. He died in Sund.

Skjøte til svogeren på Tønnevigen 1732.

Nils Johannes. Tønnevigen [Parents] was born in 1731 in Tønnevigen, Sund. He died in 1791 in Nedre Børnes, Sund. He married Anna Olsdtr. Børnes.

Anna Olsdtr. Børnes was born in Nedre Børnes, Sund. She died about 1781 in Nedre Børnes, Sund. She married Nils Johannes. Tønnevigen.

I skifte etter Anna Olsdatter Børnes i 1781 er Nils Johannessen oppgitt som ektemake og sonen Jens som einaste arving.

They had the following children:

  M i Jens Nils. Børnes
  F ii Anne Nilsdtr. Børnes was born in 1758 in Nedre Børnes, Sund. She died in 1758 in Nedre Børnes, Sund.

Aarent Johannes. Tønnevigen [Parents] was born 1 in 1721 in Tønnevigen, Sund. He died in 1802 in Klepsvik, Austevoll. He married Brithe Bårdsdtr. Søreide.

Arnt budde som enkjemann dei siste leveåra på Klepsvik hos brorsonen Johannes Mikkelson.

Brithe Bårdsdtr. Søreide was born in 1722 in Austevoll. She died in 1797 in Søreide, Austevoll. She married Aarent Johannes. Tønnevigen.

They had the following children:

  M i Cornelius Arnts. Søreide was born in 1746 in Søreide, Austevoll. He died in 1791 in Søreide, Austevoll.
  F ii Anne Arnts. Søreide was born in 1749 in Søreide, Austevoll. She was christened on 7 FEB 1749 in Austevoll. She died in Austevoll.
  M iii Johannes Arnts. Søreide was born in 1751 in Søreide, Austevoll. He was christened on 31 JAN 1751 in Austevoll. He died in Austevoll.
  M iv Erich Aarents. Søreide
  F v Berthe Arnts. Søreide was born in 1757 in Søreide, Austevoll. She died in Austevoll.
  F vi Martha Arentsdtr. Søreide
  F vii Agathe Arnts. Søreide was born in 1763 in Søreide, Austevoll. She died in Austevoll.

Ole Johannes. Tønnevigen [Parents] was born in 1715 in Tønnevigen, Sund. He died 1 in 1783 in Tønnevigen, Sund. He married Salome Erichsdtr. Hummelsund in 1737 in Sund.

Other marriages:
Veum, Barbra Larsdtr.

Barn: Bare Amund, Ole, Johannes og Marte levde i 1784.

"Lars Larsen Tynnevigens udgivne Skiøde til Ole Johannesen Tønnevigen paa 54 Mark fisk i Gaarden Tønnevigen dat: Bergen d/en 9 Dec: 1747 vid: fol: 354". NORDHORDLAND TINGBOK, nr. 41,1743 - 1748, del F

Salome Erichsdtr. Hummelsund [Parents] was born in 1712 in Hummelsund, Sund. She died on 11 NOV 1770 in Tønnevigen, Sund. She was buried on 10 FEB 1771 in Sund. She married Ole Johannes. Tønnevigen in 1737 in Sund.

They had the following children:

  M i Amund Ols. Tønnevigen
  M ii Jens Ols. Tønnevigen was born 1 in 1738 in Trelleviken, Sund. He died in 1738 in Tønnevigen, Sund. He was buried on 1 NOV 1738.
  M iii Lars Ols. Tønnevigen was born 1 in 1739 in Tyrnevik, Tofterøy, Sund. He died in Sund.
  F iv Agatha Olsdtr. Tønnevigen was born 1 in 1739 in Tønnevigen, Sund. She died in 1758 in Tønnevigen, Sund. She was buried on 7 MAY 1758.
  F v Anne Olsdtr. Tønnevigen
  M vi Erich Ols. Tønnevigen
  F vii Martha Olsdtr. Tønnevigen was born in 1748 in Tønnevigen, Sund. She died in 1748 in Tønnevigen, Sund. She was buried on 7 APR 1748.
  M viii Lars Ols. Tønnevigen was born in 1749 in Tønnevigen, Sund. He was christened on 7 SEP 1749 in Sund. He died in 1776 in Tønnevigen, Sund. He was buried on 31 MAR 1776 in Sund.
  F ix Martha Olsdtr. Tønnevigen was born in 1749 in Tønnevigen, Sund. She was christened on 7 SEP 1749 in Sund. She died in 1749 in Tønnevigen, Sund.
  F x Marte Olsdtr. Tønnevigen
  F xi Trine Olsdtr. Tønnevigen was born in 1753 in Tønnevigen, Sund. She was christened on 10 MAR 1753 in Sund. She died in 1753 in Tønnevigen, Sund.
  M xii Ole Ols. Tønnevigen was born in 1754 in Tyrnevik, Tofterøy, Sund. He was christened on 10 SEP 1754 in Sund. He died in Sund.

Konf: 11 Octobr 1772,00 Ole Olsen Tønnevigen Sund
  M xiii Johannes Ols. Tønnevigen
  F xiv Martha Olsdtr. Tønnevigen was born in 1756 in Tønnevigen, Sund. She died in Sund.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index