Tofterå / Slettemoen genealogy


Wincentz Ols. Hamre [Parents] was born in 1643 in Hamre, Sund. He died in 1725 in Kilen, Os. He married Mette Paulsdtr. Havnerås in 1678 in Os.

Other marriages:
Eikeland, Mette Olsdtr.

Wintcents var busatt på Nedre Bolstad 1668-87 og på Kilen 1693-1725.

Mette Paulsdtr. Havnerås was born in 1657 in Havnerås, Kvinnherad. She died in 1737 in Kilen, Os. She married Wincentz Ols. Hamre in 1678 in Os.

They had the following children:

  M i Hans Wincentz. Kilen
  M ii Paul Wincentz. Kilen

Ole Jens. Skoge [Parents] was born about 1639 in Skoge, Sund. He died about 1700 in Skoge, Sund. He married Brithe Olsdtr. Hamre before 1669 in Sund.

Brithe Olsdtr. Hamre [Parents] was born after 1643 in Hamre, Sund. She died in Skoge, Sund. She married Ole Jens. Skoge before 1669 in Sund.

They had the following children:

  M i Hans Ols. Skoge
  M ii Jens Ols. Skoge
  F iii Martha Olsdtr. Skoge was born after 1675 in Skoge, Sund. She died in 1703 in Skoge, Sund.
  M iv Iver Ols. Skoge

Mons Peders. Førde [Parents] was born about 1656 in Førde, Sund. He died before 1701 in Førde, Sund. He married Kristi Olsdtr. Hamre.

Kristi Olsdtr. Hamre [Parents] was born after 1651 in Hamre, Sund. She died in Førde, Sund. She married Mons Peders. Førde.

"Kristi gift med Mons Førde. (Den Mons Pedersen Førde som var 10 år i 1666?) Mulige etterkommere : Ole Monsen og Morten Monsen Førde som var oppført boende på Skoge (svært trolig hos sine slektninger og formyndere) i Sund i MT 1701.

I vårtinget i Sartor Skibbrede i 1718 så opplyses det at “Magister Erik a Møinikens udgivne bøxelseddel til Ole Monsøn Fiøre paa 40 ½ merker fisk udi Dale, daterit Bergen den 22 Septembris 1717”, og tilsvarende hvor “ Ole Cosmusøn Bornemans udgivne Bøxelseddel til Morten Monsøn Fiøre paa 1/6 part udi Knapschoug daterit Bergen den 10 Januarij 1718” blir opplest. I tingbok for NHL for 1720 opplyses det videre om at Morten Monsen og Johanne Colbensdtr skjøtte sine andeler i gården Hammersland til Peder Endresen Hamre, og i matrikkelen av 1723 (eksaminasjonsprotokollen) står Peder Hamre, Ole Landro og Iver Tøsøen oppført som eiere av Hammersland. Gården Hammersland er i 1723 oppført med en landskyld på 1 ½ våg fisk. Disse eiendomsforhold kan indikere en forbindelse til Kristi Olsdtr. Førde og Mons Førde. Noe bevis for slektsforholdet er det ikke, selv om det er et naturlig utgangspunkt å ta ettersom andeler i gården Hammersland var endel av arven fra Ole Wincentzson Hamre i 1695, bl.a til sin datter Kristi." Sammenfattet av Jostein Børnes.

They had the following children:

  M i Morten Mons. Førde was born about 1688 in Førde, Sund. He died in Knapskog, Fjell.

Tjente på Skoge 1701, ble senere gift med Brite Olsdtr Knappskog (ca 1684-1758). Morten Monsen døde i tidsrommet 1724-1729, han bykslet på Knapskog.
  M ii Olle Mons. Førde was born about 1693 in Førde, Sund. He died before 1723 in Dale, Fjell.

Tjente på Skoge 1701. Ole Monsen Førde bykslet på Dala, og er sannsynligvis død før 1723 (kan han ha vært gift med Johanne Colbensdtr?).

Ingebrigt Ols. Toft [Parents] was born in 1671 in Nore Toft, Sund. He died in 1737 in Nore Toft, Sund. He married Astri Endresdtr. Hamre about 1712 in Sund.

Other marriages:
Toft, Marta Johannesdtr.

Peder Hambres udstedde bøxelseddel og revers til Ingebrigt Toften paa 1 Vaag fisk i Nortoften dat/erit 30 Sept/embris 1720.

I 1701-manntalet var han 31 år. Dør 1737, oppgitt alder: 81 år. I skiftedesignasjonen finn me borna Nils, Ole, Maria, Martha og Anna. Formyndar for Nils og Anna er Jens Andersen Nipen, medan Anders Olsen Nordre Toft er formyndar for dei tre andre. Jens Andersen Nipen vart i 1734 vigd med Agatha Ingebrigtsdotter Toft.

Astri Endresdtr. Hamre [Parents] was born in AUG 1685 in Hamre, Sund. She died in 1733 in Nore Toft, Sund. She married Ingebrigt Ols. Toft about 1712 in Sund.

They had the following children:

  F i Maritha Ingebrigtsdtr. Toft
  F ii Agatha Ingebrigtsdtr. Toft
  F iii Marja Ingebrigtsdtr. Toft
  F iv Marthe Ingebrigtsdtr. Toft
  M v Nils Ingebrigts. Toft
  F vi Anne Ingebrigtsdtr. Toft
  M vii Ole Ingebrigts. Toft

Ingebrigt Ols. Toft [Parents] was born in 1671 in Nore Toft, Sund. He died in 1737 in Nore Toft, Sund. He married Marta Johannesdtr. Toft before 1701.

Other marriages:
Hamre, Astri Endresdtr.

Peder Hambres udstedde bøxelseddel og revers til Ingebrigt Toften paa 1 Vaag fisk i Nortoften dat/erit 30 Sept/embris 1720.

I 1701-manntalet var han 31 år. Dør 1737, oppgitt alder: 81 år. I skiftedesignasjonen finn me borna Nils, Ole, Maria, Martha og Anna. Formyndar for Nils og Anna er Jens Andersen Nipen, medan Anders Olsen Nordre Toft er formyndar for dei tre andre. Jens Andersen Nipen vart i 1734 vigd med Agatha Ingebrigtsdotter Toft.

Marta Johannesdtr. Toft was born in Sunnhordland. She died in 1702 in Nore Toft, Sund. She married Ingebrigt Ols. Toft before 1701.

They had the following children:

  M i Klement Anders. Toft was born in 1692 in Sunnhordland. He died before 1702 in Nore Toft, Sund.

Klement ført som (ste)son til Ingebrigt i manntalet 1701, truleg son til Marta av eit første ekteskap, d. før mora.
  F ii Kari Ingebrigtsdtr. Toft was born in 1693/1702 in Nore Toft, Sund. She died before 1782 in Sund.
  F iii Anna Ingebrigtsdtr. Toft was born in 1693/1702 in Nore Toft, Sund. She died before 1782 in Sund.
  F iv Marta Ingebrigtsdtr. Toft was born in 1693/1702 in Nore Toft, Sund. She died before 1782 in Sund.
  F v Alis Ingebrigtsdtr. Toft was born in 1693/1702 in Nore Toft, Sund. She died before 1782 in Sund.

Ole Ingebrigts. Birkeland was born about 1631 in Hordaland. He died before 1670 in Birkeland, Austevoll. He married Malene Olsdtr. Åse about 1660 in Austevoll.

Malene Olsdtr. Åse was born about 1640 in Åse, Tysnes. She died in Birkeland, Austevoll. She married Ole Ingebrigts. Birkeland about 1660 in Austevoll.

Other marriages:
Hummelsund, Mons Mortens.

Navnet kan være Malene ihht. oppkalling på barnebarna. Ernst Berge Drange: Tysnes Gards- og ættersoge, bind 2, s 453: Åse, bruk 1. Ola Andersson Åse f ca 1629 g m Helga Olsd Nera-Gjelland har 9 barn, deriblant datteren NN gift med Mons (Mortenson?) Birkeland i Austevoll. Ola er 80 år i 1701-manntalet. Ola Ingebriktson og Morten kan godt ha samme kone, men har Drange rett med hensyn til Ola Anderssons alder og årtstallene ellers er riktige, kan neppe noen datter av Ola Andersson Åse være mor til Ola Ingebrigtsons barn. Er alderen til Ola Andersson i 1701 pålitelig, kan datteren være akkurat gammel nok.

They had the following children:

  F i Kari Olsdtr. Birkeland
  M ii Vermund Ols. Birkeland Hufthammer was born about 1662 in Birkeland, Austevoll. He died in 1718 in Hufthammer, Austevoll.

To år i 1664. Ved en gjennomgang av skiftet etter Vermund Olsen Hufthammer, Austevoll (skiftet ble holdt den 6.9-1718-en del av Lysekloster Godset) fremkommer følgende: - hans broder Ingebrigt Olsen myndig - Mons Olsen myndig - halvbroder Johannes Monsen myndig - og Kari Olsdtr. gift med Peder Rasmussen N.Toft, Sund. Samtlige var tilstedet på arvetompten sies det videre. Når all gjeld var trukket fra brutto skiftet var det noe over 6 rdr. på deling mellom arvingene.
  M iii Mons Ols. Vardøy was born in 1668 in Hufthammer, Austevoll. He died in 1743 in Vardøy, Sund.

For året 1743 finn ein skiftedesignasjon for Mons Olsen Vardøy, og det er grunn til å tru at det er bror til Ingebrigt Olsen. For hans born er arvingar, saman med Ole Johannesen, Malene, Helga og Mari Johannesdøtre, alle med formyndar Johannes Nilsen Hufthamar, og Johannes Pedersen med formyndar Peder Johannesen Hamre. Anders Olsen Nordre Toft er og her formyndar for Ingebrigt Olsen sine born. Oppgitt alder i kyrkjeboka for Mons Olsen Vardøy i 1743: 75 år, 1701: 30 år
  M iv Ingebrigt Ols. Toft

Thommes Skoge was born about 1560 in Skoge, Sund. He died about 1628 in Skoge, Sund.

He had the following children:

  M i Johannes Thomas. Skoge was born about 1600 in Skoge, Sund. He died in Skoge, Sund.
  M ii Jens Thommes. Skoge
  M iii Laris Thommes. Skoge

Michel Anders. Bakka was born about 1627 in Bakka, Sund. He died in 1682 in Bakka, Sund. He married Marthe Pedersdtr. Bakka before 1679 in Sund.

Other marriages:
Unknown

Første kona er ukjent.

Marthe Pedersdtr. Bakka [Parents] was born in Bakka, Sund. She died about 1705 in Bakka, Sund. She married Michel Anders. Bakka before 1679 in Sund.

Other marriages:
Lerøy, Knud Mons.

They had the following children:

  M i Simon Mikkels. Bakka

Peder Anders. Bakka died before 1701 in Bakka, Sund.

He had the following children:

  M i Jens Peders. Bakka
  M ii Anders Peders. Bakka
  F iii Anna Pedersdtr. Bakka
  F iv Marthe Pedersdtr. Bakka

Jacob Ingebrigts. Kleppe was born on 9 APR 1828 in Kleppe, Sund. He was christened on 13 APR 1828 in Sund. He died before 1858 in Kleppe, Sund. He married Salmi Andersdtr. Tønnevigen on 8 JUN 1851 in Sund.

Foreldre: Ingebrigt Johannes. Nordre Kleppe f. 1799 og Bothilde Michelsdtr.

Salmi Andersdtr. Tønnevigen [Parents] was born on 4 DEC 1819 in Tønnevigen, Sund. She was christened on 12 DEC 1819 in Sund. She died in 1887 in Kleppe, Sund. She married Jacob Ingebrigts. Kleppe on 8 JUN 1851 in Sund.

Other marriages:
Vorland, Morten Nils.

They had the following children:

  M i Ole Jacobs. Kleppe was born on 7 AUG 1853 in Kleppe, Sund. He died on 6 AUG 1925 in Klepsvik, Austevoll. He was buried on 12 AUG 1925 in Austevoll.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index