Tofterå / Slettemoen genealogy


Ole Mons. Lerøy [Parents] was born in 1669 in Lerøy, Sund. He died in 1730 in Lerøy, Sund. He married Anna Pedersdtr. Bakka about 1700 in Sund.

Anders Pedersøn Bachis udstedde Skiøde til Ole Mons/øn Lerøen paa 1/2 pund fisk udi Warøen og andeel udi Laxevaagen, hvorudi Scharholmen skal være indbereignet dat/erit 7 Maj 1727.

Anna Pedersdtr. Bakka [Parents] was born in 1674 in Bakka, Sund. She died 1 in 1745 in Lerøy, Sund. She married Ole Mons. Lerøy about 1700 in Sund.

They had the following children:

  M i Mons Ols. Lerøy
  M ii Peder Ols. Lerøy
  F iii Brithe Olsdtr. Lerøy
  M iv Ole Ols. Lerøy
  M v Anders Ols. Lerøy

Hans Ols. Skoge [Parents] was born in 1709 in Skoge, Sund. He died in 1783 in Skoge, Sund. He married Brithe Olsdtr. Lerøy in 1732 in Sund.

Other marriages:
Hamre, Anna Pedersdtr.
Fjell, Brithe Monsdtr.

Brithe Olsdtr. Lerøy [Parents] was born in 1705 in Lerøy, Sund. She died in 1734 in Skoge, Sund. She married Hans Ols. Skoge in 1732 in Sund.

Skifte etter Brithe 1735, en sønn, Ole. Tvillingen til Ole, Hans, døydde nokre veker etter mora.

They had the following children:

  M i Ole Hans. Skoge
  M ii Hans Hans. Skoge was born in 1734 in Skoge, Sund. He died in 1734 in Skoge, Sund.

Hans Ols. Skoge [Parents] was born in 1709 in Skoge, Sund. He died in 1783 in Skoge, Sund. He married Anna Pedersdtr. Hamre in 1737 in Sund.

Other marriages:
Lerøy, Brithe Olsdtr.
Fjell, Brithe Monsdtr.

Anna Pedersdtr. Hamre was born in 1722 in Hamre, Sund. She died in 1740 in Skoge, Sund. She married Hans Ols. Skoge in 1737 in Sund.

They had the following children:

  F i Brithe Hansdtr. Skoge

Hans Ols. Skoge [Parents] was born in 1709 in Skoge, Sund. He died in 1783 in Skoge, Sund. He married Brithe Monsdtr. Fjell after 1740 in Sund.

Other marriages:
Lerøy, Brithe Olsdtr.
Hamre, Anna Pedersdtr.

Brithe Monsdtr. Fjell was born in 1702 in Midtre Fjell, Fjell. She died in 1786 in Skoge, Sund. She married Hans Ols. Skoge after 1740 in Sund.


Hans Ols. Skoge was born 1 in 1639. He died in 1715 in Skoge, Sund. He married Sisille Mogensdtr. Skoge before 1671 in Sund.

Other marriages:
Skoge, Jensdatter

Skifteforretningen efter ham sluttet d/en 24 Maj 1715 Mykje talar for at Hans Olsen Schouge si første kone var dotter til Jenns Thommesen Schouge (1600-1660).

Sisille Mogensdtr. Skoge was born in 1641 in Sund. She died 1 on 25 MAR 1730 in Skoge, Sund. She married Hans Ols. Skoge before 1671 in Sund.

They had the following children:

  M i Amund Hans. Skoge was born in 1685 in Skoge, Sund. He died before 1715 in Skoge, Sund.

Nils Nils. Hamre was born in 1649 in Hamre, Sund. He died in 1716 in Hamre, Sund. He married Marithe Ingebrigtsdtr. Tyssøy in 1696 in Sund.

Other marriages:
Unknown
Hamre, Marithe Olsdtr.

Skifte 15.4.1716.

Noch læst Niels Hambris udgifne Schiøde til sin Stifsøn Vincentz Endresen, sampt hans hustru Anne Knudsdatter paa 1/4 Part udi den LaxeWaag SchratHolm i Sartor Schibrede med Wisse indførte conditioner intil Niels Hambris død Dat/eret Hambre d/en 11. Junij 1706. Noch læst bemelte Niels Hambris gifne testament med Wisse conditioner intil Niels Hambris død til hans datter Karen Nielsdatter paa 1/4 part udi den LaxeWaag SchratHolm i Sartor Schibrede DateretHambre d/en 11. Junij 1706.

Marithe Ingebrigtsdtr. Tyssøy [Parents] was born in 1645 in Tyssøy, Sund. She died in 1730 in Hamre, Sund. She married Nils Nils. Hamre in 1696 in Sund.

Other marriages:
Tyssøy, Endre Jacobs.

Marithe Ingebrigtsdtr Hamre døde den 17.12.1730 85 år 10 mnd og 1 uke. Iht skiftedesignasjon av 1731 er Marithe Ingebrigtsdtr. Hamres børn oppgitt til å være: Jacob Endresen Tyssøy, Wintzens Hamre, Peder Hamre og Astri (gift). I manntall 1701 er også Mikkel Endresen nevnt blant , og Jacob Endresen står oppført boende på Tyssøy.


Ingebrigt Wincentz. Bakka [Parents] was born after 1613 in Hamre, Sund. He died before 1660 in Bakka, Sund. He married Agota Bakka.

Agota Bakka was born about 1615 in Sund. She died in Bakka, Sund. She married Ingebrigt Wincentz. Bakka.

Other marriages:
Førde, Ådne Peders.

They had the following children:

  F i Marithe Ingebrigtsdtr. Tyssøy
  F ii Datter Ingebrigtsdtr. Bakka

Ole Wincentz. Hamre [Parents] was born about 1613 in Hamre, Sund. He died 1 in 1695 in Hamre, Sund. He married Guro Bjørnsdtr. Gauksheim.

Other marriages:
Gjøen, Kari Hansdtr.

"Ole Wincentzson Hamre vart mykje brukt som lagrettesmann i perioden 1650-omlag 1690. Det kan også se ut som om OWH må ha vært en av de meir velstående bønder på denne tid. Td så kan nevnes at OWH lånte Henrik Wessel 150 riksdaler som da pantsette gården Vorland. Brevet er datert Glesnesholmen 3 feb. 1677, og står notert i tingbok for NHL nr. 21 av 1682. Iht. orginalskifte av 29.07-1695 på Levåg på Fitjar, er det oppgitt at OWH eide parter i gårdene Nore Toft/Hammersland i Sund og Opsal i Strandvik. En vet også at OWH eide deler av Sørstrøno på Os i en periode på slutten av 1600-talet. I 1690 så står Ole Hamre og Anders Bakka arvinger oppført som eiere av noe av gården" Sammenfattet av Jostein Børnes.

Guro Bjørnsdtr. Gauksheim [Parents] was born about 1650 in Gauksheim, Austevoll. She died in Hamre, Sund. She married Ole Wincentz. Hamre.

Guro kan trolig føre slekta si attende til Slee ætta! Ho var først gift med Tarald Endres. Levåg


Wincentz Ols. Bakka was born about 1580 in Bakka, Sund. He died about 1641 in Bakka, Sund. He married Marite Bakka.

"Far til Ole og Ingebrigt Wincentzson kan være lensmann Wincentz Olsen Bakka som er nevnt i skattemantall(lensregnskaper) på gården Bakka fra 1612 - 1641. Det er også nevnt en Wincentz som oppesitjar på gården Hamre i fra 1636-1641. Wincentz Bakka er oppført som lensmann i skattemantalla ifra 1627 - 1633 og hadde då Bakka som frigård, dvs slapp å betala skatt av gården. Dette var den måten en før, då dei ikkje hadde fast inntekt. Wincentz p¥ Bakka og på Hamre ble på samme tid og det er grunn til å anta at det er samme person.

Anders og Wincentz Bakka er nevnt som oppsitjarar i perioden 1612-1641. I 1642 og 43 finner vi kun Anders nevnt, mens vi i 1644 finner Anders, Enchen og Ingebrigt i de samme mantall. Anders Olsen og Ingebrigt Wincentzson er nevnt i 1646.

På gården Hamre er Oluff, Mogens og Wincentz nevnt ifra 1636 - 1641, og Olle Wincentzson og Mogens Olsen i 1646.

I koppskatten 1645 er følgende personer nevnt på gården Bakka i Sund:
-Marite Enchen med søn och dater
-Engelbret Vindsentzen gift med Agota
-Annders Oelssen gift med Sidtzele med søn och dater

I koppskatten 1645 er følgende nevnt på Hamre:
-Oelle Vindsentzen gift med Karen,ingen barn er oppført, men med dreng och pike som tenarar
-Mogens Olsen gift med Brønilde og deres dotter Magdelena

Det ser ut til at nevnt i 1644 på Bakka er den same som som er nevnt året etterpå i Koppskatten. Det er også grunn til å nevne at både Ingebrigt Wincentzson Bakka og Ole Wincentzson Hamre har døtre med navnet Marithe, selv om det var et vanlig navn.

Navnet Wincentz er et spesielt navn som har lange historiske røtter i Sund(også Austevoll),og er allerede nevnt i 1519 (KILDE: NRJ nr. 2 -to mark skatten 1519) i Sartor Skibrede. Navnet er kjent allerede 2 generasjoner før Wincentz Olsen Bakka som var lensmann nevnt i 1627-33 og trolig født en gang rundt 1580 (det antas 30 år mellom generasjonene, med utgangs pkt i fødselsåret til Ole Wincentzson Hamre, hvis oppgitte alder er 53 år i 1666.)

Min konklusjon er at lensmann Wincentz Olsen Bakka har vært gift med Marithe Bakka, og at Ole Wincentzson Hamre og Ingebrigt Wincentzson Bakka er deres barn. Det må imidlertid understrekes at det ikke finnes noe bevis i det materiale jeg har gjennomgått for at Wincentz Bakka er far til Ole og Ingebrigt, og at Marite Bakka er deres mor. Jeg vil allikevel finne det overveiende sannsynlig at Wincentz Bakka er Deres far og da mest på grunn av det uvanlige navnet, og kun indikere at Marite Bakka er deres mor. Det er også et sterkt indisie at Ingebrigt overtar på gården Bakka og er nevnt i tillegg til for noen år etter på å sitte som bruker sammen med Anders Olsen Bakka, og at Ole overtar på Hamre etter Wincentz . (Bakka og Hamre er nabogårder!)" Sammenfattet av Jostein Børnes.

Marite Bakka was born about 1590 in Sund. She died in Bakka, Sund. She married Wincentz Ols. Bakka.

They had the following children:

  M i Ole Wincentz. Hamre
  M ii Ingebrigt Wincentz. Bakka

Wincentz Ols. Hamre [Parents] was born in 1643 in Hamre, Sund. He died in 1725 in Kilen, Os. He married Mette Olsdtr. Eikeland in 1668 in Os.

Other marriages:
Havnerås, Mette Paulsdtr.

Wintcents var busatt på Nedre Bolstad 1668-87 og på Kilen 1693-1725.

Mette Olsdtr. Eikeland was born in Eikeland, Os. She died in 1673 in Nedre Bolstad, Os. She married Wincentz Ols. Hamre in 1668 in Os.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index